Språktekniker

Martin Saldin

Hej Martin!

Du är språktekniker på Comactiva, vad innebär det?

– I praktiska termer handlar det om att göra livet lättare för kunder och leverantörer. Att hantera olika filformat, konvertera mellan filformat, ta ut text ur filer som innehåller mycket mer än bara det som ska översättas och så vidare. Och så jobbar jag även med systemen som vi på Comactiva använder i den dagliga verksamheten.

Vilken hjälp kan Comactivas kunder få av dig?

– De kan få rådgivning kring hur de ska förbereda och skicka sitt material till oss och jag hjälper dem att reda i ett större material där vissa delar ska översättas och vissa inte. Kunden får gärna kontakta mig tidigt i processen så att jag kan informera om vilka möjligheter som finns. Att lyfta ut all text till en Wordfil och skicka den på översättning behöver inte vara det bästa sättet. Vi hanterar de flesta filformat! Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen för att översätta just deras material och också den lösning som innebär minst extraarbete, både för kunden och för översättarna.

Hur har den tekniska utvecklingen sett ut på Comactiva under de senaste åren?

– Vi hanterar fler och fler format och jobbar på nya sätt med kundens material. Vi har gått över till en översättningsplattform som ligger i molnet och översättningsminnena uppdateras i realtid när vi översätter. Det har även hänt mycket när det gäller översättning av webbsidor och exportfiler från kundens olika system. Vi har byggt på med fler program för att till exempel jobba med InDesign-filer och undertextning av film.

Vad ser du mest fram emot i din yrkesroll inför framtiden?

– Jag ser fram emot alla nya utmaningar! Det roligaste är att det finns ett behov av att hela tiden tänka kreativt kring praktiska frågor som dyker upp kring översättningsuppdragen. Mitt jobb handlar allt oftare om att koppla ihop olika system och få dem att prata med varandra. Det är kul att följa den tekniska utvecklingen och den kommer ju att fortsätta!

 

 

Kort om mig 

Specialområden: Olika filformat, undertextning, sättning, layout, CAT-verktyg, översättningsminnen, termlistor.

Intressen: quiz, böcker, matlagning.