Tjugoårigt samarbete med Navigator

Tjugoårigt samarbete med Navigator

 

Comactiva har bistått kommunikationsbyrån Navigator med översättningsarbete under två decennier.

När Navigator beställde sin första översättning 1998 hade Comactiva bara funnits i två år. Vi var en byrå i färd med att växa och Navigator blev snabbt en uppskattad kund. Företaget har en bred kundbas inom många olika branscher vilket har lett till många och variationsrika uppdrag genom åren.

Att snabbt hjälpa till när plötsliga situationer uppstår hos kunden är a och o för Comactiva, och Navigator uppskattar den goda servicen och tilliten som finns företagen emellan.

– Comactiva är enkla att jobba med, jag får alltid snabba svar på mailen och en snabb kostnadsuppskattning, säger Anette.

Hon uppskattar också att Comactiva återkopplar med smarta lösningar på hur saker kan förbättras. På det sättet blir processen inte statisk utan det är ett dynamiskt samarbete som gör slutprodukten ännu bättre.

'Comactiva har hjälpt oss med många läkemedelsöversättningar. Jag är mycket nöjd med samarbetet och får alltid korrekta och snabba leveranser. Jag känner dem väl och de hjälper mig alltid i tuffa situationer.'

Anette Andersson | Navigator

Uppföljning ger trygghet

Tack vare det mycket långa samarbetet vet Navigator och Comactiva alltid var vi har varandra. Mängden uppdrag skiftar vartefter behoven ändras och ibland går det lång tid mellan kontakterna, men relationen vilar på en stadig grund och Comactivas vd Thomas Rösch kontaktar Navigator då och då för att stämma av och se var de befinner sig i sina processer.

– Uppföljning är en viktig del av vår service och många samarbeten uppstår där. Kunden kanske har problem de brottas med och så visar det sig att vi sitter på en lösning, säger han. Bredden i vårt utbud ökar ständigt och därmed mängden relevanta lösningar. Jag besöker Navigator då och då på kontoret i centrala Malmö, bara för att stämma av, och det är alltid lika trevligt!

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Thomas Rösch

E-mail: thomas@comactiva.se

Tel: +46 (0)31 701 48 95