Skip to the main content.
Fokus på kvalitet & service

Om Comactiva

 

Kvalitet & service sedan 1996

Affärsidé

Comactiva är en språkpartner med fokus på kvalitet. Vi tillhandahåller värdeskapande översättningar och flexibla helhetslösningar inom lokalisering. Vi vänder oss till kunder inom näringslivet med höga kvalitetskrav på sin globala kommunikation. Vårt mål är att bidra till ökad lönsamhet och effektivitet i processen.Vision

Comactiva ska vara marknadens naturliga val gällande översättningar av hög kvalitet och flexibla helhetslösningar för global kommunikation. Med personlig service och kvalitet ska vi uppnå 100 % kundnöjdhet.

 

Kvalitet

Comactiva är ISO certifierade enligt ISO 9001 sedan 2013. Vi innehar ett ISO-certifikat utfärdat av Research Institutes of Sweden (RISE). Som organisation vi uppfyller kraven för certifiering av vårt ledningssystem för kvalitet.

Läs mer om ISO 9001 här.

Vi jobbar lokalt – och globalt

 

Med Comactiva får du en flexibel språkpartner som lyssnar på ditt företags behov och förutsättningar. Vi arbetar alltid med människa och teknik i kombination. Vi är övertygade om att för den mänskliga delen är en betydande del att våra språkexperter bor oi landet de kvalitetssäkrar eller översätter mot samt har språket som modersmål. Kombinationen av att bära kulturen i sitt DNA och ha en fräsch, aktuell känsla för sitt modersmål ger de bästa förutsättningarna för oss och språkexperten att förmedla ditt budskap på bästa sätt. Och det är denna övertygelse som ligger till grund för vår filosofi och vår affärsidé.

 

 

Vi har hjälpt globala företag växa på sina marknader i över 27 år

Vi är ett sammansvetsat team av medarbetare med olika kompetenser där den gemensamma nämnaren är en passion för språk och service. Tack vare ett stort nätverk av professionella språkexperter och tillgången till den nyaste språktekniken kan vi erbjuda kvalitetsöversättningar inom en mängd olika branscher, till och från de flesta av världens affärsspråk.

Under åren har vi samlat på oss erfarenheter som skapar mervärde för dig som har världen som din marknad. Att hantera många språk är tidskrävande och kostsamt. Vår roll är att frigöra tid och resurser för er och se till att ni har allt samlat. Ni skapar originalet och vi anpassar det till era marknader. Vår kompetens förenat med de bästa språkexperterna och den senaste tekniken bidrar till att ni får konkurrensfördelar, stärker ert varumärke och ökar er lönsamhet.

Skalbara lösningar – Personligt utformade

Nya marknader innebär nya språk, kulturer och material som ska översättas. När antalet språk blir fler ökar behovet av en partner som kan hantera materialet på ett strukturerat sätt. Att samla allt hos oss ger en mängd fördelar. Vi har kompetensen och språktekniken som tryggar er kommunikation. Allt vi översätter får samma tonalitet och sparas i våra översättningsminnen vilket sparar er tid och pengar i framtida projekt. Vi väljer de bäst lämpade språkexperterna som med stöd av översättningsminnen och termdatabaser lär känna er terminologi och tonalitet. Till detta kommer den personliga kontakten med våra kunniga customer success managers och en service som blir ovärderlig under ett långsiktigt samarbete. Vi vet detta av egen erfarenhet!


 

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss