Skip to the main content.

Lokalisering – viktigt för att nå rätt målgrupp

 

Kontakta oss

Professionell lokalisering

Lokalisering är en anpassning av text gällande en produkt, en hemsida, marknadsmaterial, ett dokument eller annan kommunikation. Anpassningen görs för att texten ska uppfylla de krav som ställs på en viss marknad gällande språk och kultur.

Termen lokalisering används för att belysa den bredare kontexten som måste tas i beaktning när målet är att uppnå ett stort kundengagemang och försäljningsresultat med sina marknadsaktiviteter. Detta är extra viktigt på en global marknadsavdelning där man ansvarar för till exempel webbinnehåll och globala marknadskampanjer.

På Comactiva lokaliserar vi alltid också efter önskad målgrupp och bransch. Till vår hjälp har vi termdatabaser och översättningsminnen, vilket är teknik som hjälper oss att säkerställa att varumärket uppfattas på samma sätt på alla era marknader.

Vikten av att få mottagarna att känna för varumärket, produkten eller tjänsten och att kommunikation talar direkt till dem, på deras eget språk – är A och O. Det räcker inte med att bara översätta.

Ett långsiktigt samarbete med en språkpartner som erbjuder lokaliseringstjänster och professionella översättningar säkerställer att lokalisering utförs på rätt sätt och att önskade resultat uppnås. Läs mer om hur ni blir samarbetspartner med oss på Comactiva. 

Lokalisering som en del i marknadsföringsstrategin

Lokaliseringstjänster kan se olika ut beroende på varumärke, produkt eller tjänst som man vill nå ut med.

På Comactiva hjälper vi företag att lokalisera, det vill säga skapa kulturellt och målgruppsanpassat innehåll för en global marknad.

Översättare-Comactiva-arbetsplats lokalisering


Vi har professionella översättare på de marknader som ni vill sälja på. Våra översättare är vana vid att översätta webbinnehåll, produktinformation, pressmeddelanden, rapporter med mera och vi säkerställer alltid att de översättare som arbetar med ert innehåll har erfarenhet från er bransch.

Lokaliseringstjänster för en global marknadsavdelning


Genom att prioritera lokaliseringen redan från början blir det enklare att uppnå de mål ni har med er marknadsföring och kommunikation.

Ofta kämpar man med översättningar och lokalisering av innehållet för varje marknad som ett sista led i kampanjarbetet.

Det absolut viktigaste är att inte se översättningsarbetet och lokaliseringen som en aktivitet som man gör "sen" eller som ett sista steg i processen, då missar ni det verkliga värdet med lokalisering där kultur och målgruppsanpassning gör hela skillnaden.

Comactivas Språktjänster

Tre fördelar med lokalisering i global marknadsföring

Lokalisering främjar tillväxt

Med lokaliseringstjänster kan ni stärka ert varumärke på lokala marknader. Att anpassa marknadsmaterial efter kultur och målgrupp ger ökat förtroende för era produkter eller tjänster. Lokaliserade marknadsföringsstrategier gör att varumärken snabbare kan etableras på nya marknader.

Ger starkare kundrelationer

Lokaliserat innehåll skapar starkare och mer långsiktiga relationer till användare och konsumenter. När era köpare upplever att ni som företag respekterar den lokala kulturen ökar engagemanget bland nya och befintliga kunder.

Mer vinst

Lokalisering av innehåll skapar ett mervärde i de investeringar som ni redan gör i marknadsföring och översättningar. Ni arbetar mer kostnadseffektivt och ökar försäljningspotentialen.

Om ni arbetar på rätt sätt kan lokalisering verkligen bli en organisk tillväxtstrategi. På Comactiva hjälper vi gärna till. Kontakta oss för mer information om våra språk- & lokaliseringstjänster.

 

Vanliga frågor om lokalisering