Skip to the main content.

Filhantering inför översättning

 

Rätt filformat underlättar översättningsarbetet 

Gör förberedelserna själv 

När ni beställer översättningstjänster är det viktigt att skicka redigerbara filer. Det finns tillfällen då ni inte har tillgång till redigerbara filer och då hjälper vi självklart till. Vi hanterar alla typer av filformat som till exempel Microsoft Office, Adobe InDesign och Acrobat, XML, Xliff m.fl. 

 

Bra att tänka på

  • Enskilda filer ska endast innehålla ett språk.
  • Om det endast är delar av ett dokument som skall översättas, markera de delarna tydligt genom att färgöverstryka, tagga eller liknande.
  • Finns det bilder som innehåller text (ofta oredigerbar) som ska översättas behöver ni skicka över en avskrift av texten för att den ska komma med i projektet.

 

Översättning i Layout

Vi arbetar i InDesign-format och behöver ni hjälp med sättningen av översatt material hjälper vi till med det också. Om du önskar satta filer tillbaka, behöver ni skicka en packad InDesign-fil komplett med fonter och länkar. Tänk gärna på att skicka med en referens-PDF så att vi ser bilder och eventuell text i dessa.  

Adobe Illustrator-filer är inte direkt kompatibla med någon översättningsplattform, men vi rekommenderar att ni skickar .ai-filerna som .PDF som vi sedan gör en textextraktion från. Mot en timkostnad kan vi erbjuda montering av texterna  tillbaka till era Illustrator-filer. 

Vi översätter också Powerpoint-presentationer, glöm inte att meddela oss om ni också vill översätta speaker notes/anteckningssidor.   

PIM-, DAM-, APP- och Webböversättningar

Vi översätter era taggade filer, oavsett om det kommer från ett CMS, PIM, DAM eller från ert authoring-system för teknisk dokumentation. XML, HTML och Xliff är exempel på filformat som vi hanterar. Vi översätter även ert helt egenutvecklade filformat, så länge det går att öppna i en texteditor. Viktigt att ni markerar vad i filen som ska översättas.  

När ni vill lokalisera din app eller ert program, kan vi översätta strängarna i alla vanliga format som till exempel .PO, JSON. Referensmaterial är då - som alltid - mycket välkommet, det hjälper översättaren att se var texten hör hemma i ett kontext.  

För översättning av webbsidor hanterar vi exportfiler från ert CMS, vid behov hjälper vi till med att exportera sidorna.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med SEO-översättningar. 

Process säkerställer kvalitet

Det finns flera anledningar till att vi helst jobbar med exportfiler, dels låter det våra översättare jobba i sin egen översättningsmiljö med värdeskapande verktyg.

Om ni har era dokument online, i exempelvis Google eller SharePoint laddar vi ner en kopia av dokumentet för översättning. Det ger oss möjlighet att nyttja våra översättningsminnen och termdatabaser vilket sparar både tid och kostnad i förlängningen.

Vårt kvalitetssystem för översättning kräver dessutom att arbetet är spårbart och att alla översättningar korrekturläses två gånger mot original. 


Översättningsplattformen

Ett översättningsminne är en databas som sparar meningar, stycken eller segment av text som har översatts. Varje post eller segment som det heter i databasen innehåller originalspråket (källsegment) och översättningen (målsegment).

Detta betyder att text som redan översatts inte behöver översättas från grunden igen. Det bidrar till kvalitet, korta leveranstider och konsekventa översättningar.  

En termdatabas är en ordlista där den korrekta översättningen av dina viktigaste termer finns sparad. Det säkrar att rätt terminologi används varje gång vi översätter just ert material. 

Översättningsminnet och termdatabasen kombineras i en översättningsplattform som automatiskt lokaliserar siffror med rätt decimalavgränsare, identifierar text som inte kräver översättning, som till exempel e-postadresser och webbadresser, samt har inbyggda kvalitetskontroller.

Vi skriver aldrig in översättningar direkt i en fil eller i ett CMS utan allt hanteras i översättningsplattformen.   

 

Caroline-Eriksson-Projektledare-arbetsplats-Comactiva-(3)_web_2022

 

favicon - comactiva

Vill ni ta hjälp av oss gällande filhantering inför översättning så hjälper vi självklart till med det.

Låt oss sköta filhanteringen!

Spara tid och låt oss bearbeta filerna inför översättning.

Vi hjälper till med konvertering av låsta filer till redigerbara filer, vi exporterar webbinnehåll och vi hjälper till med tidskrävande bulkarbete i större projekt.

För detta arbete tar vi betalt för timme. 

 

Få prisuppskattning

Gabriella-Sofia-T-arbetsplats-(1)-Comactiva_web_2022

Har du fler funderingar om filformat?

 

Kontakta oss