Skip to the main content.

Professionella undertexter och översättning för företag

Rörligt innehåll är en central del inom marknadsföring, kommunikation och utbildning. Ett enkelt sätt att maximera värdet av denna typ av innehåll är att undertexta. När man lägger till undertexter i filmer och klipp, ökar chansen att nå ut med sitt budskap, särskilt på sociala medier där många tittar på videor utan ljud.

 

Att tänka på när man jobbar med undertexter

När man skapar undertexter är det viktigt att vara trogen det ursprungliga budskapet och att anpassa texten för skapa god läsbarhet och hög förståelse. Det handlar om att välja rätt ord och fraser som återspeglar både kontext och känslor, samtidigt som man måste ta hänsyn till tekniska begränsningar som antal ord per rad och textblockens varaktighet.​​​​

 

Professionell undertextning för filmer och klipp

Professionell undertextning är avgörande för att säkerställa att filmens och klippets innehåll kommuniceras effektivt och korrekt. En expert på undertextning kan hantera komplexa utmaningar som dialekter, specifikt fackspråk och snabba dialoger, samtidigt som de behåller den ursprungliga tonen och nyansen av talat språk​​. Detta kräver inte bara en djup förståelse för språket, utan även för de kulturella nyanserna och kontexten.

 

Tre tips för den som vill undertexta till flera språk

 

1. Använd professionella översättare: För flerspråkig undertextning, se till att anlita översättare som är flytande i både käll- och målspråket för att säkerställa noggrannhet och kulturell relevans​​.

2. Beakta kulturella skillnader: Översättningar bör anpassas för att återspegla kulturella referenser och idiomer på ett sätt som är meningsfullt för målgruppen​​.

3. Kvalitetskontroll: Granska alltid de översatta texterna för att säkerställa att de uppfyller önskad standard för både språk och tekniska aspekter av undertextning​​.

Vi hjälper globala företag att nå ut på sina marknader.

holmen-iggesund-utvald stora-enso hastens-logo-primary-black-since-002 tyrilightsblack_10985944 tranter-logo-vector 2560px-Brother_logo.svg Essen International | Logo

Få prisuppskattning för enstaka projekt

Få prisuppskattning

Undertextning ökar tillgänglighet för hörselnedsatta

Undertexter ökar tillgängligheten avsevärt, speciellt för de uppskattningsvis 1,5 miljoner svenskar som lever med någon form av hörselnedsättning. Detta gör det möjligt för dem att engagera sig i videons innehåll. Vidare utvidgar undertextning av filmer och klipp räckvidden och når personer som kanske inte är helt bekväma med det språk som talas i videon. Rekommendationen att alltid erbjuda undertextning. Antingen på samma språk som talas i videon, eller på annat språk om man syftar på att nå en ny marknad till exempel. Detta göra att innehållet blir tillgängligt och begripligt för en så bred publik som möjligt.

 

Så skapar du lättförståeliga undertexter

För att skapa relevanta undertexter bör man:

1. Fokusera på att vara klar och koncis: Undvik onödiga ord och fraser och håll undertexterna korta och lättförståeliga.

2. Tidskoda korrekt: Se till att textblocken synkroniseras perfekt med tal och visuella element.

3. Anpassa för läsbarhet: Använd tydlig och lättläst typsnitt och färgsättning.

4. Inkludera viktiga ljudinformationer: Viktiga ljud och musik bör beskrivas för att ge en fullständig upplevelse.

Våra projektledare hjälper dig hitta rätt lösning för undertextning

Att hitta rätt lösning för undertextning för ditt specifika projekt kan vara en utmaning. Våra erfarna projektledare är experter på att skräddarsy lösningar som passar just dina behov, oavsett om det gäller marknadsföringsmaterial, utbildningsvideor eller underhållningsinnehåll.

Våra projektledare tar hänsyn till allt från språk och målgrupp till tekniska krav och tillgänglighetsstandarder. Genom att arbeta nära dig och förstå dina unika krav, ser vi till att leverera undertexter som inte bara är korrekta och tydliga, utan också förbättrar upplevelsen.

Skapa en lösning som förenklar arbetet med undertexter

Kontakta oss

Senaste guiderna från Comactiva

Översätt Hemsida

Översätt HemsidaÖversätt Hemsida

Översätt HemsidaÖversätt Hemsida

Översätt HemsidaÖversätt Hemsida

Översätt Hemsida