Skip to the main content.
Våra språktjänster

Korrekturläsning

 
 

Kontakta oss

 

Korrekturläsning - säkra era översättningar

Alla översättningar är i behov av korrekturläsning

 

Men vad är korrekturläsning och hur skiljer sig korrekturläsning från språkgranskning?

Korrekturläsning, eller korrläsning, innebär en sista granskning av en översatt text innan den ska publiceras. Generellt går korrekturläsning främst ut på att säkerställa att texten är korrekt rent språkligt och grammatiskt.

Hos oss på Comactiva är korrekturläsning en del av översättningsprocessen och sker alltid innan leverans till kund. Vi följer vår ISO-certifierade process där korrekturläsning utförs av professionella korrekturläsare och översättare.

Comactiva erbjuder dubbla korrektur vilket innebär att våra översättare först korrekturläser sin egen översättning, och därefter görs ytterligare en korrekturläsning av en annan professionell översättare, på så sätt kan vi på Comactiva alltid lova hög kvalitet på alla våra leveranser.

Korrekturläsning har ytterligare en dimension när den är kopplad till översättningar. Då är korrekturläsarens jobb att säkerställa att översättningarna innehåller samma information som originaltexten, ibland kan det även innebära kultur- och målgruppsanpassningar.

Vad är korrekturläsning i praktiken?

Den som får uppdraget att korrekturläsa en översatt text ska främst kontrollera att översättningen stämmer överens med originaltexten samt att den är grammatiskt korrekt.

Det kan till exempel vara att;

 • Stavningen är rätt
 • Det inte finns några syftningsfel eller särskrivningar
 • Förkortningar och termer är korrekta och konsekventa
 • Sifferuttryck skrivs på rätt sätt
 • Skiljetecken är skrivna på ett korrekt sätt

En korrekturläsare utgår från aktuella rekommendationer för det aktuella språket. Korrekturläsning är en viktig del av översättningsprocessen då man ser bortom syfte med texten och säkerställer konsekvens och läsbarhet.

Korrekturläsning skiljer sig också från språkgranskning då det ingår i arbetsprocessen för översättningar, medan språkgranskning ofta säljs som en separat tjänst som debiteras per timme.

På Comactiva erbjuder vi en prismodell för språkgranskning som du kan läsa mer om här. Pris för korrekturläsning är däremot inbakat i kostnaden för själva översättningen.


Prismodell Språkgranskning

Korrekturläsa eller språkgranska?

När ni behöver få texter språkgranskade är ni ofta i behov av något mer än en korrekturläsning. Språkgranskning kan göras på redan skrivna texter oavsett språk. Det kan till exempel vara att man vill att hela sin hemsida ska använda ett konsekvent språk riktad mot en specifik målgrupp – på alla publicerade språk. 

Korrekturläsningen är alltid en del i översättningsprocessen och ligger som sista steget innan publicering.

Är ni endast i behov av att språkgranska en text är det för att säkerställa att texten fyller ett syfte och är begriplig. Språkgranskning kan innebära att man behöver göra förändringar i texten. Det kan till exempel gälla;

 •    Dispositionen
 •    Tempus
 •    Nya rubriker
 •    Dela upp texten i fler stycken
 •    Förändra meningsbyggnaden och dela upp långa meningar i flera meningar
 •    Byta ut ord och förenkla uttryck
 •    Säkerställa konsekvent användning av förkortningar och termer

Justeringar görs för att textens innehåll ska bli lättare för läsaren att ta till sig och för att texten ska uppfylla sitt syfte.

Efter en språkgranskning kan du förvänta dig att texten är anpassad till de tänkta mottagarna, passar för sitt sammanhang (där den ska publiceras), flyter på bra, hänger ihop logiskt och är tydlig.

 

Vad är det för pris på korrekturläsning?

Vanligt pris för korrekturläsning är i snitt 900 kr/timme men kan variera för uppdrag i olika svårighetsgrader.

Korrekturläsa - en kvalitetssäkrad process 

 

Comactivas Språktjänster

De företag som har höga krav på sin kommunikation och marknadsföring använder sig alltid av en professionell översättningsbyrå som erbjuder en kvalitetssäkrad process.

Korrekturläsning är en självklar del i en sådan process vilket ger önskad kvalitet på översättningarna.

Det är viktigt att komma ihåg att översättningar, språkgranskning och korrekturläsning görs av professionella yrkesgrupper med lång erfarenhet och stor yrkesstolthet. Detta ger ibland utrymme för diskussioner som egentligen handlar om tycke och smak.

Professionella korrekturläsare från Comactiva

 

Det är en självklarhet att den som ska korrekturläsa er text är väl bevandrad i området och dess terminologi. Comactivas professionella korrekturläsare förstår er bransch och besitter all expertkunskap som krävs för att säkerställa korrekturläsning av hög kvalitet.

Vi eftersträvar alltid att ha en tät dialog med er som kund för att bättre förstå och anpassa oss efter specifika önskemål gällande tonalitet, terminologi samt syfte och mål med översättningarna.

Vi ger er gärna råd gällande språkgranskning och flaggar när vi anser att en text behöver språkgranskas inför en översättning. Ju bättre och mer språkligt korrekt originaltexten är, desto bättre blir också översättningarna.

Gällande korrekturläsningen kan du känna dig trygg när du anlitar oss på Comactiva. Vårt löfte är hög kvalitet på översättningar och genom att erbjuda dubbla korrektur säkerställer vi att vi håller vad vi lovar.

Korrekturläsa AI-genererat innehåll

AI-genererat innehåll behöver också korrekturläsas för att säkerställa dess kvalitet och tillförlitlighet.

 

Även om AI har blivit allt mer avancerad när det gäller att producera text, kan det fortfarande finnas fel och inkonsekvenser som behöver rättas till. Korrekturläsning är en viktig del av processen för att säkerställa att den AI genererade texten är grammatiskt och kulturellt korrekt.

 

 

Vanliga frågor om korrekturläsning

hexatronic-logo

'Comactiva levererar alltid i tid och min kontaktperson, Anna, är alltid snabb på att svara på eventuella frågor och funderingar'

Susann Dutt | Hållbarhetskonsult, Hexatronic