Skip to the main content.
Våra språktjänster

Korrekturläsning av AI översättning


Få prisuppskattning
 

Korrekturläsning & kvalitetssäkring
AI-översättningar

Korrekturläsning av AI genererat innehåll och AI-översättningar säkerställer att språket och översättningen är korrekt och lämplig som företagskommunikation. Korrekturläsaren tittar på kulturella och kontextuella nyanser i språket samt anpassar och gör det attraktivt för tilltänkta målgrupper. 

Som företag vill man att översättningarna inte bara är ordagrant korrekta, utan att de också speglar den rätta innebörden från original-innehållet och att företagsonaliteten är tydlig.

En professionell korrekturläsare validerar och kvalitetssäkrar termer och fackspråk.

Helhetslösning för AI översättning, korrekturläsning, validering & kvalitet

Helhetslösningar av Comactiva | Comactiva

Vi erbjuder helhetslösningar för AI översättningar som ser till att ni får en kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad och smidig lokaliseringsprocess. 

Vi skräddarsyr process utefter era behov och förutsättningar. Vi erbjuder utöver mänsklig översättning, AI översättning också korrekturläsning, språkgranskning, efterredigering och transkreation.

Vi arbetar i modern språkteknik och alla översättningar sparas i översättningsminnen som bidrar till ökad effektivitet. Terndatabaser kan stötta arbetet med SEO och branschterminologi.

Kom igång

Skillnaden på vår AI lösning och ChatGPT

 

I grunden har Comactiva en avancerad teknik för maskinöversättning som stöds av en artificiell intelligensalgoritm. Den i sin tur använder verkliga prestandadata för att säkerställa att innehåll översätts med den bäst lämpade maskinöversättningsmotorn beroende på typ av innehåll, språkkombination och tillgång till termdatabaser och översättningsminnen.

Comactivas AI lösning är trygg och har möjligheten att ta ta hjälp översättningsminnen och termdatabaser med företagsspecifik träningsdata, vilket resulterar i ett kraftfullt "kvalitets-filter" som kontinuerligt tränas och uppdateras. 

Använder ni en öppen AI-lösning, som till exempel ChatGPT, går ni miste om fördelarna som kommer med modern språkteknik, utvecklad för stora flöden och lokaliseringsprojekt. Det finns också risker med att lämna ut företagsspecifikt innehåll och information till en helt öppen AI-lösning.   

Skillnaden på Comactivas lösning och ChatGPT

 

Korrekturläsning & Kvalitetssäkring | Comativa

Korrekturläsning & kvalitetssäkring - ett komplement till AI

 

För många företag är vikten av att nå lokala målgrupper en prioritet.

För att uppnå önskade krav på lokalisering krävs det att språkexperterna verkar på de marknader där innehållet ska kommuniceras. Språkexperten ska ha god lokalkännedom, leva i kulturen samt ha målgrupp- och branschkunskap. 

AI-tekniken är fortfarande begränsad i tolkningen av lokal slang, kulturella skillnader, branschspecifika förkortningar och termer.

Läs vår guide för korrekturläsning

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång