Skip to the main content.

Maskinöversättning tidseffektiviserar

 
 
 
 
Kom igång

Effektivt och kostnads-besparande

Maskinöversättning är ett av alla de verktyg som används inom språkbranschen idag. Översättningsminnen och termdatabaser är andra verktyg som används flitigt. 

Behovet av maskinöversättning varierar från företag till företag och behoven kan komma att ändras allt eftersom tekniken gör nya framsteg. Hur maskinöversättning kommer att förändra översättningsbranschen vet vi inte idag, men vi vet att än så länge går det inte att ersätta en mänsklig professionell översättare med en maskin fullt ut. De flesta översättningsbyråerna erbjuder både översättningsminnen, termdatabaser och maskinöversättning.

Trygg maskinöversättning

Om ni vill använda maskinöversättning för delar av er kommunikation finns det trygga alternativ som erbjuder kontroll över säkerheten, och dessa maskinöversättningsverktyg tillhandahålls av en språkpartner. Det kan vara relevant då ni snabbt behöver förstå kontexten av vad som kommuniceras på annat språk. 

I ett arbetsflöde med endast maskinöversättning lägger ni in texten och motorn levererar ut den översatta versionen direkt. Texten är inte redigerad av en mänsklig översättare, vilket innebär att översättningskvaliteten ofta är dålig. 

På sikt kan ni förbättra kvaliteten på maskinöversättningen genom att investera i en tränad motor. Det är fortfarande ingen människa inblandad, men motorn "lär sig" över tid att inte göra samma misstag om och om igen. 

Det är viktigt att överväga och göra ett medvetet val. Oavsett om man använder en tränad motor eller inte så ger maskinöversättning alltid en översättning av lägre kvalitet än vad en professionell mänsklig översättare med erfarenhet från just er bransch kan producera. 

Fördelen är att maskinöversättning är mycket billigare än mänsklig översättning, vilket gör att du kan översätta mer innehåll utan att öka kostnaderna. Det kan vara ett bra internt verktyg för till exempel att snabbt översätta text så att ett globalt kontor kan ta del av inkommande anbudsförslag. Maskinöversättning är också användbart för att snabbt och billigt testa en ny webbdesign på flera språk.

Maskinöversättning kombinerad med språkgranskning och efterredigering

Om ni önskar en översättningsprocess som är något snabbare än den traditionella kan det vara aktuellt att titta på ett arbetsflöde som kombinerar maskinöversättning med språkgranskning och efterredigering. Kvaliteten blir bättre än om ni endast använder maskinöversättning. 

En mänsklig översättare språkgranskar resultatet av maskinöversättningen för att förbättra läsbarheten, korrigera lexikala fel, syntaktiska fel och de mest uppenbara felen, såsom felöversättningar och felaktig terminologi. 

Risken med en maskinöversatt text är att materialets kärnbudskap, vinkel, känsla eller annan viktig information som man vill förmedla försvinner i processen. Vi känner alla till uttrycket ”lost in translation” och det ligger verkligen något i det. 

För att få en maskinöversatt text jämförbar med kvaliteten man får med en mänsklig översättning krävs det mer arbete och en annan arbetsprocess mer lik den som vi på Comactiva arbetar med gällande alla professionella översättningar.

Det är viktigt att vara medveten om att en text som översätts med detta arbetsflöde inte blir densamma som en text översatt av en människa gällande kärnan i texten men kvalitetsnivån bör bli densamma.

Texter som kan vara lämpliga för denna typ av process som inkluderar maskinöversättning kan, beroende på bransch, vara bloggar, rapporter och vissa manualer. 

När ni översätter innehåll som ska väcka känslor hos mottagaren på olika marknader, exempelvis en marknadsföringskampanj, eller när det behövs en specialiserad ord-för-ord-översättning av till exempel juridiska dokument, rekommenderar vi alltid en mänsklig översättningsprocess utan inblandning av maskinöversättning.

Teknik definierar maskinöversättning

Maskinöversättning, ibland kallad automatiserad översättning, är den process där en datorprogramvara tar en originaltext, delar upp den i ord och fraser och hittar och ersätter dessa med ord och fraser på ett annat språk. 

Med hjälp av algoritmer och stora databaser med befintliga översättningar kan maskinöversättningsteknik snabbt producera stora mängder översatta texter utan någon mänsklig inblandning alls.

Maskinöversättning fungerar utmärkt för att översätta ord för ord och kan vara en effektiv metod när man snabbt behöver förstå ett innehåll eller en kontext. Vill man använda maskinöversättningar i sin företagskommunikation behövs det i de allra flesta fall en människa för att till fullo förstå ordens kontext och komma fram till bästa möjliga översättning. Tekniken bakom maskinöversättningar kan ännu inte läsa in och översätta kontext och kulturella aspekter, vilket leder till att det ofta blir fel när hela meningar och stycken översätts.

Översättningsminne är en teknik som sparar översatt text i olika språkkombinationer. Tekniken i översättningsminnet flaggar sedan upp när samma mening eller textstycke ska översättas igen, vid annan tidpunkt.  Redan översatt och godkänd text återanvänds då, vilket sparar både tid och pengar samt säkerställer konsekvens i er kommunikation.

Maskinöversättning som ett billigare alternativ

I översättningsbranschen ser vi en ökning av maskinöversättningar, det beror på att det finns relevanta användningsområden för denna typ av översättningar. 

Jobbar man som företag väl koordinerat med sin innehållsproduktion och översätter mycket till sina lokala marknader kan det vara fördelaktigt att titta på sin process för att tydligt identifiera vilken typ av innehåll som kräver mänsklig inblandning och vilken typ av innehåll som passar för maskinöversättning. 

Texter, material och innehåll som ska anpassas till en specifik marknad och målgrupp och som har i syfte att marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst bör alltid översättas eller språkgranskas av en professionell mänsklig översättare. 

Maskinöversättningar är i regel billigare om man jämför per ord men kan bli betydligt mer kostsamt om det används på ett sådant sätt att det skadar ett varumärkes rykte. Kostnadsfria webbaserade maskinöversättningsverktyg är inte lämpliga för företag som värnar om sitt varumärke, säkerhetsproblemen och den bristande kontroll över innehållet väger betydligt tyngre än kostnadsbesparingarna.

Översättningsminnen ger ett lägre pris

Hos de flesta företag räcker inte budgeten för översättningar till att endast anlita professionella översättare. På Comactiva hjälper vi er att identifiera de bästa översättningsprocesserna baserat på ert innehåll och ert behov. 

Vi jobbar med ISO-certifierade kvalitetssäkrade processer som ger er projektledning och koordinering av lokala marknader, översättningsminnen som ger kontinuitet och lägre prisbild, termdatabaser som ni enkelt kopplar till er sökordsstrategi och möjligheten att välja maskinöversättning på viss typ av innehåll. Här guidar vi er självklart rätt och säkerställer att maskinöversättningarna inte skadar ert varumärke.  

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans går igenom era behov och förutsättningar.

Läs mer om alla våra språktjänster här!

Övriga språktjänster:  

Konsultation & Rådgivning 

Vad ska säljchefens titel vara på den internationella marknaden? Kan vi använda det här produktnamnet även utomlands?

Översättning är så mycket mer än att översätta ord för ord. Kanske behöver ni hjälp att kolla upp om ett visst produktnamn fungerar lika bra i andra länder? Kontakta din språkpartner redan i början av processen för att undvika kostsamma felinvesteringar.  

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om man har språkintresserade medarbetare kan det vara en extra trygghet att låta sin språkpartner granska texten och eventuella översättningar för att stärka varumärket ytterligare.  

Läs mer om Språkgranskning

 

favicon - comactiva

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång

 
 

Vanliga frågor om maskinöversättning