Skip to the main content.

Med fokus på kvalitet och vår miljö

 

Vår miljö- & kvalitetspolicy
ISO9001

 

Comactivas agerande skall i alla avseenden präglas av ansvarsfullhelhet, proaktivitet, kunskapstörst och mod.

Comactiva kvalitetspolicy

 

Våra översättningar karakteriseras av hög kvalitet och språklig känsla.

Anställda, kunder och leverantörer behandlas jämlikt och lojalt. Därmed skall de känna trygghet i sin relation med Comactiva.

Vi strävar efter:

  • Hög kvalitet och kundnöjdhet
  • Hög servicegrad och seriositet
  • Att omvärldsbevakar för att säkerställa kundkraven
  • Låg miljöbelastning och hållbara lösningar
  • Att vara ledande inom branschen vad gäller miljö och kvalitet

Detta når vi genom:

  • Kompetent och engagerad personal
  • Långsiktiga relationer med kunder, personal och underleverantörer
  • att väga in miljö- och kvalitetsaspekter i samtliga beslut
  • att använda vårt verksamhetssystem för att ständigt förbättra vår prestanda inom miljö och kvalitet
  • att uppfylla lagstiftning, interna krav samt kunders och andra intressenters krav på vår verksamhet

Senast uppdaterad:
Göteborg 2022-03-02

Har du frågor? 

Vi svarar gärna på era frågor gällande vårt miljö- och kvalitetsarbete. 

 

Kontakta oss