Skip to the main content.

 

 

 

 

 

Professionella språkexperter

 

Kontakta oss

 
 
 
 
 
 

Ett globalt nätverk av språkexperter

 

Det globala nätverket är vår styrka. Med fler än 200 språkexperter verksamma världen över som översätter till mer än 150 affärsspråk erbjuder vi kvalitetssäkrade översättningar till våra kunder.

Våra språkexperter har erfarenhet och kompetens inom flertalet branscher, de har en lång relation med oss som språkpartner och levererar alltid enligt tidsplan. 

Vi matchar varje projekt med bäst lämpad språkexpert och våra projektledare ansvarar för hela processen. 

Boka ett förutsättningslöst möte för att se om vi är rätt språkpartner för er.

World

 

Språkexperter med erfarenhet och kompetens

Proffesionella språkexperter med lokalisering i fokus

Professionella språkexperter förstår kontext, uppfattar språkliga nyanser och anpassar kulturella referenser.

De har en förmåga att tolka och återge budskapet på ett sätt som passar målgruppen.

De förstår att språk är mer än bara ord och att en korrekt översättning inte bara handlar om att byta ord från ett språk till ett annat.

Genom att använda professionella språkexperter ökar chanserna att kommunicera i enlighet med sitt varumärkes riktlinjer på alla marknader och språk - samtidigt. 

Komplement till maskinöversättning

Egentligen behöver inte något av alternativen överväga de andra utan kan istället samarbeta för att nå bästa möjliga resultat. Maskinöversättning kan användas som ett första steg för att generera en grundläggande översättning. Sedan kan professionella språkexpert gå in och finjustera översättningen genom att ta hänsyn till kontext, språkliga nyanser och kulturella aspekter.

Vill du veta mer kan du läsa om språkgranskning eller efterredigering. Du kan även boka ett möte för att diskutera med en av våra språkexperter.

Varför ska man ta hjälp av professionella språkexperter?

Förstår språkliga nyanser

Professionella språkexperter förstår kontext, språkliga nyanser och kulturella referenser. De har en förmåga att tolka och återge budskapet på ett sätt som passar målgruppen. De förstår att språk är mer än bara ord och att en korrekt översättning inte bara handlar om att byta ord från ett språk till ett annat.

Maskinöversättning å andra sidan, kan vara snabb och användbar för enkla översättningar, men den saknar den mänskliga förmågan att anpassa sig till kontext och förstå subtila språkliga och kulturella nyanser. Professionella språkexperter tillhandahåller en högkvalitativ och målinriktad översättningstjänst som levererar exakt och effektiv kommunikation.

 

Komplement till maskin- och AI-översättning

Ibland kan en kombination ge ett helt ok resultat. Om man behärskar båda språken, det man översätter från och det man översätter till, då kan maskinöversättning verka som ett första steg i en översättningsprocess.

Professionella språkexperter går i nästa steg in och finjusterar översättningen utefter kulturella skillnader och behov utifrån specifik målgrupp. 

Vill du veta mer, boka in ett förutsättningslöst möte med en av våra projektledare.