Skip to the main content.
Våra språktjänster

Branschkunskap 

 
Kontakta oss

Översättare med branschkunskap

 

Comactivas översättare har erfarenhet av många olika specialområden och branscher.  Vi säkerställer alltid att översättningsprojekt matchas med rätt översättare med relevant branschkunskap.

Exempel på branscher där våra översättare har stor branscherfarenhet: Mode & Skönhet, Möbelindustrin, Forskning & Utveckling, Tekniksektorn, Tillverkningsindustrin, Skogsindustrin, Detaljhandel, Livsmedelsbranschen, Fordonsindustrin, E-handel, Hälsa & Patient kommunikation, Underhållning & Kultur och SaaS.  

Vi förstår vikten av branschkunskap

 

I de flesta branscher har man samma översättningsbehov. Det kan vara webbinnehåll, kampanjmaterial och annan kommunikation som behöver översättas och lokaliseras till ett eller flera språk. 

Det kan också vara finansiella rapporter, teknisk dokumentation, avtal, policy och riktlinjer mm.

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial 


Via vårt globala nätverk av översättare hjälper vi er att ge översättningarna samma budskap och känsla som originalen.

Vi översätter texter för webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger och mycket mer. 

 

Patientinformation


Våra översättare och projektledare har lång erfarenhet från Life Science och medicinteknik.

Vi översätter bland annat patientinformation, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer, regulatory och säkerhetsdatablad. 

  

Förpackningar & instruktionsblad


Förpackningen är idag nästan lika viktig som produkten inuti och behovet av översättningar inom förpackningsindustrin är stort. 

Comactiva hanterar alltifrån texter på flaskor, burkar, lastpallar och containrar till beskrivningar av tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiva produkter som choklad och parfym. 


  

Finansiella rapporter


Årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens.

Våra översättare är väl insatta i ämnet och uppdaterade kring de senaste reglerna och termerna.

Korrekt terminologi är avgörande och vi tillämpar alltid nära kommunikation med dig för bästa resultat på översättningen.

Vi bokar upp översättare tidigt så att du kan få din översättning levererad utan dröjsmål.
  

Teknisk dokumentation


Att översätta tekniska texter förutsätter god kunskap om vilken terminologi som ska användas.

Vi översätter användarmanualer, produktkataloger, broschyrer och instruktionsböcker. 


Boka ett förutsättningslöst möte med oss

Webbinnehåll 

En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknaden och genererar fler affärer. 

Att översätta och underhålla en webbplats är en långsiktig investering. Du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt struktur för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format. 

Välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att göra din webbsida till ett skyltfönster mot världen. 

 

Kundtidningar 

Kundtidningar innehåller redaktionella texter som lyfter fram tjänster och produkter i syfte att stärka varumärket.

Inte minst i stora internationella organisationer är det viktigt att översätta dessa texter med fingertoppskänsla. Den höga journalistiska nivån ska föras vidare till de översatta språken genom en friare form av kulturellt anpassad översättning. 

  

Avtal och utbildningsmaterial  

Företag söker i allt större utsträckning kompetens från andra länder och då behöver mycket av den svenska internkommunikationen översättas till andra språk.

Behovet av att översätta utbildningsmaterial, rapporter och eGuider ökar kraftigt och vi på Comactiva har samlat på oss mycket kunskap inom detta område de senaste åren. 

 

Hållbarhetsrapporter 

Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten.

Comactiva översätter era riktlinjer och hjälper även till med översättning av hållbarhetsrapporter, miljödatablad och annan dokumentation som rör miljö och hållbarhet. 

 

Receptsamlingar och kokböcker 

Livsmedel importeras och exporteras i stora mängder och för detta behövs översättningar kontinuerligt.

Det kan vara produktinformation, receptsamlingar eller kokböcker.

Comactiva har under åren översatt mängder av material kopplat till livsmedelsindustrin.

Comactiva_Case_Brother

Kundcase

Översättningsuppdrag med omfattande anpassning till målmarknaden

Med en genomtänkt transcreation får budskapet i sin omformulerade tappning större chans att nå önskad effekt på målmarknaden samtidigt som det ryms inom ramarna för det givna konceptet.

Läs mer

 

Anna Bjureblad


”Transcreation är en utmaning som kräver rätt kompetens, stor kreativitet och ett nära samarbete med uppdragsgivaren”.

 

Anna Bjureblad | Produktionsledare, Comactiva