Skip to the main content.
Våra språktjänster

Juridiska översättningar

 

Kontakta oss

 

Juridisk översättning 

 

Juridiska översättningar är ett område för sig. Det kan vara ekonomiska styrdokument, medicinska eller tekniska manualer och alla typer av juridiska handlingar. Ofta handlar de om texter som kräver översättning till punkt och pricka, utan några förändringar av innehållet annat än de absolut nödvändiga. 

De översättare som får i uppdrag att ta sig an juridiska översättningar handplockas för sina kunskaper i ämnet samt för att de innehar erfarenhet av att översätta just denna typ av texter.  

Vid juridiska översättningar av reglerade dokument är det viktigt att vara insatt och förstå målspråkslandets regelverk. Våra juridiska översättare följer originalet till punkt och pricka och är man som företag osäker på ett regelverk råder vi er alltid att ta kontakt med en jurist i målspråkslandet.

Det är när din kommunikation grundar sig i en förståelse för sjukvårdssystemet, företagskulturen eller affärstraditionerna i mottagarens hemland som ni skapar förtroende och tillit till ert varumärke. 

Comactiva tillhandahåller översättningsminnen för varje språkkombination vilket gör att enskilda paragrafer och stycken, redan översatta en gång, kan återanvändas i framtida projekt. Det sparar både tid och pengar och framför allt blir språkbruket konsekvent. När du beställer juridiska översättningar av Comactiva ingår det alltid korrekturläsning av en lingvist.  

Vi erbjuder också kommersiella översättningar där det finns utrymme för, eller till och med finns krav på att anpassa översättningarna efter kultur och målgrupp.

Man skiljer på kommersiella översättningar och transcreation. I tjänsten Transcreation tar ni hjälp av översättaren redan i det kreativa arbetet.  

Övriga språktjänster:  

Konsultation & Rådgivning 

Vad ska säljchefens titel vara på den internationella marknaden? Kan vi använda det här produktnamnet även utomlands?

Översättning är så mycket mer än att översätta ord för ord. Kanske behöver ni hjälp att kolla upp om ett visst produktnamn fungerar lika bra i andra länder? Kontakta din språkpartner redan i början av processen för att undvika kostsamma felinvesteringar.  

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om man har språkintresserade medarbetare kan det vara en extra trygghet att låta sin språkpartner granska texten och eventuella översättningar för att stärka varumärket ytterligare.  

Läs mer om Språkgranskning

 

hexatronic

Kundcase

Hållbara översättningar för Hexatronic

Miljö och hållbarhet hanteras olika på olika håll i världen. För globala aktörer kan det vara en utmaning att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett förståeligt sätt, men det finns hjälp att få!

hexatronic-logo

”Comactiva levererar alltid i tid och min kontaktperson Anna, är alltid snabb på att svara på eventuella frågor och funderingar.”

 

Susann Dutt | Hållbarhetskonsult, Hexatronic

 

Läs mer