Skip to the main content.

Översättning | Pris


Kvalitetsöversättningar I Språktjänster I Effektiva processer I Korta leveranstider I Modern språkteknik

 

Teknikutvecklingen ställer nya krav på priset 

Som professionell språkpartner med lång erfarenhet av lokalisering och stora översättningsprojekt rekommenderar vi alltid den mest prisvärda översättningsprocessen, baserad på typ av innehåll.

Med teknikens hjälp går det att tidseffektivisera men också att välja vilka delar i processen som människan och specialisten ansvarar för. Val som i sin tur påverkar priset.

Comactiva står för hög kvalitet på översättningar och det är vårt ansvar. Våra språktjänster består av mänsklig kompetens som stödjs av modern språkteknik. 

Vill ni automatisera och integrera AI igenom hela översättningsprocessen och nyttja vårt globala nätverk av redaktörer för lokalanpassning och kvalitetssäkring.

Läs mer om Comactiva som översättningsbyrå här! 

Hos oss har du alltid möjlighet att få:

  • Professionella översättare eller redaktörer som är experter inom er bransch

  • Professionella översättare som är bosatta i landet där innehållet ska användas

  • Översättningar som granskats av kvalitetssäkrad mänsklig korrekturläsare

  • Upprättande och underhåll av företagsspecifik termdatabas som med fördel kan användas i SEO arbetet 

  • Översättningsminne som över tid sparar både tid och pengar samt harmoniserar tonalitet och budskap

  • En dedikerad projektledare som ansvarar för hela översättningsprocessen och kvalitet

 

Få prisuppskattning

Engångsbehov

Ad-hoc eller snabböversättning

Från 1 200

SEK per språk

Få prisuppskattning


Leveranstid 1-3 arbetsdagar

Dedikerad projektledare som koordinerar hela arbetsprocessen och som säkerställer kvalitet

Noga utvald språkexpert/lingvist som är bosatta på relevant marknad

Översättare & språkexperter som har erfarenhet av er bransch och målgrupp

Vi erbjuder alltid dubbla korrektur för komplext material

Snabb support med filhantering och andra tekniska lösningar

SEO-relaterade erbjudanden

Konsultation gällande språkliga frågor gällande varumärke och marknadsföring

Återkommande behov

Flera språk och långsiktiga värden

Fast Pris

Kostnadseffektiva helhetslösningar

Intresseförfrågan


Samma fördelar som vid engångsbehov.

Utöver det får ni:

Tillgång till modern språkteknik - Integrationer, API, konnektor och workflows

Upprättande och underhåll av kundspecifik termdatabas per språk/marknad

AI-översättning kopplad till termdatabas för ökad kvalitet på maskinöversättningsprojekt

Översättningsminnen för varje språkkombination som harmoniserar tonalitet och budskap över tid

On Demand-tjänst - skräddarsydd kundportal utefter behov och mål

Språkgrupp 1

Mänsklig översättning + korrektur A4-sida

1 200 SEK

Från engelska till:

Kinesiska

Arabiska

Tjeckiska

Slovakiska

Ryska

Ukrainska

Farsi

Ungerska

Bulgariska

Rumänska

Estniska

Lettiska

Litauiska

Turkiska

 

Språkgrupp 2

Mänsklig översättning + korrektur A4-sida

1 300 SEK

Från engelska till:

Italienska

Spanska

Portugisiska (PT)

Polska

Kroatiska

Serbiska

Bosniska

Hindi

Indonesiska

Grekiska

Språkgrupp 3

Mänsklig översättning + korrektur A4-sida

1 400 SEK

Från engelska till:

Svenska

Danska

Norska

Engelska (från sv/dk/no)

Tyska

Franska

Koreanska

Portugisiska (BR)

Slovenska

Thai

Vietnamesiska

Afrikaans

Hebreiska

Malaysiska

Maltesiska

Språkgrupp 4

Mänsklig översättning + korrektur A4-sida

1 500 SEK

Från engelska till:

Finska

Japanska

Nederländska

Flamländska

Isländska

Fast pris för översättning

 

Hur många ord som skall översättas 

Priser för en översättning kan variera. En översättning prissätts per ord. Ordmängden beräknas utifrån texten som ska översättas, det har alltså ingen betydelse för priset hur många ord den färdiga översättningen får. Språkgranskning, undertextning, transcreation och olika tilläggstjänster som DTP/layout och SEO-anpassning prissätts per timme.

Vilket språk som skall översättas

Vad översättningen kostar beror på hur man väljer att få materialet översatt. Mänsklig översättning är alltid dyrare än AI-översättning men totalkostnaden kan ändå bli snarlik då AI-översättning ofta kräver tilläggstjänster som till exempel efterredigering och lokalanpassning. Den största vinsten med AI-översättning för lokaliserat innehåll är tid.

Kostnaden för mänsklig översättning skiljer sig åt mellan de olika språken. För att ta Asien som ett exempel så är det dyrare med översättningar till japanska då Japan är ett relativt litet land med färre översättare och högre levnadskostnader för dem som bor och verkar i landet. Översättningar till kinesiska från engelska är relativt billigt då det finns många översättare med den språkkombinationen i Kina och omkostnaderna för att bo och verka i landet är låga.

Hur specialiserat området är

Om texten kräver avancerade kunskaper inom till exempel medicin eller juridik sjunker tillgången på kvalificerade översättare eller språkexpert och därigenom stiger priset för en översättning och lokalisering.

Rörligt pris för översättning

Ha god framförhållning

Om du behöver översättningen så snabbt att översättaren tvingas jobba helg, kväll eller måste skjuta på andra uppdrag för att hinna med tillkommer en avgift, ett expresstillägg för översättningen.  Har ni god framförhållning slipper ni extra kostnader i översättningspriset. Ett annat sätt att spara pengar genom framförhållning är att samla ihop flera översättningsjobb och skicka i samma beställning. Även små översättningsjobb tar tid att starta för projektledaren och tid är pengar. Genom att samla ihop små, icke-brådskande jobb och skapa ett större jobb - sparar ni pengar och undviker att väldigt små beställningar blir onödigt dyra. 

Säkerställ att alla översättningar sparas

Hos oss på Comactiva får ni ett eget översättningsminne för varje språkkombination. I översättningsminnet samlar vi alla översättningar vi gjort för dig som kund. Ju fler översättningar du beställer av oss desto större är chansen att vi kan hämta upp tidigare formuleringar ur översättningsminnet vilket medför minskade kostnader för dig.

 

Skicka alltid redigerbara filer

Genom att leverera texten i ett format som inte behöver någon handpåläggning från oss på Comactiva innan översättning undviker du tilläggskostnader. En text som skickas i till exempel Word-format kan skickas direkt till översättaren medan text i bland annat PDF, kräver konvertering eller extrahering till andra format vilket är tidskrävande och leder till större kostnader. Även när det gäller offerten är det viktigt att tänka på formatet. Det är så gott som omöjligt att avgöra hur mycket det skulle kosta att översätta en hemsida bara genom att titta på själva hemsidan. Texten behöver exporteras till ett hanterbart format för ordräkning för att du ska kunna få en rättvisande prisbild.

 

Vanliga frågor om pris för översättning

Kontakta oss

Vi hjälper dig att etablera kostnadseffektiva processer