Skip to the main content.
 Branscherfarenhet
 

Bilindustrin

 

Kontakta oss

Bilindustrin har krav på kvalitets- översättningar

För att översätta innehåll för bilindustrin och inom automotive krävs det att översättaren har både teknisk kunskap, ett intresse för fordon och förstår vikten av att korrekt information förmedlas på rätt sätt. Det kan handla om säkerhetsinformation och annat affärskritiskt innehåll.

Inom bilindustrin och automotive omfattar översättningar allt från webbsidor till manualer, kvartalsrapporter och nyhetsbrev.

Genom att samarbeta med oss på Comactiva säkerställer ni att korrekt och tydlig kommunikation distribueras i alla kanaler anpassade för kunder och andra intressenter. 

Bilverkstad 2
 

Professionella översättningar för bilindustrin

 

Comactiva har lång erfarenhet av att hantera översättningsprojekt för bilindustrin och inom automotive. Vårt globala nätverk består av översättare med lång erfarenhet inom ämnesområden relaterade till branschen. 

Det finns stor förståelse för den tekniska terminologin och för produkterna och leveranskedjan.

För att innehåll ska upplevas konsekvent gällande tonalitet och ordval och för bygga kostnadseffektiva översättningsprocesser använder vi oss av modern språkteknik som översättningsminnen och termdatabaser. 

Bilverkstad 3
 

Utmaningar gällande översättningar för bilindustrin

 

Översättning av manualer och instruktioner ställer särskilt höga krav på översättaren. Felaktiga översättningar kan leda till säkerhetsrisker, personskador och juridiska följder.

Därför översätts innehåll endast av erfarna översättare i ett nära samarbete med dig som kund för att säkerställa att innehållet är korrekt och lever upp till lokala lagar och förordningar. 

Vid översättningar av webbsidor och nyhetsbrev är det viktigt att språket är konsekvent och att översättaren använder företagsspecifik terminologi för att stärka företagets varumärke och skilja texterna från konkurrenterna. 

Översättningsprojekt inom Automotivsektorn

Tekniska manualer


Produkttexter


Pressreleaser - en annan typ av översättning


Produktkataloger 

 

Webböversättningar


Kvartalsrapporter och årsredovisningar


Undertexter till instruktionsvideor

Översättningsprojekt inom Automotivsektorn

Tekniska manualer


Produkttexter


Pressreleaser - en annan typ av översättning


Produktkataloger 

 

Webböversättningar


Kvartalsrapporter och årsredovisningar


Undertexter till instruktionsvideor

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.