Skip to the main content.
Branscherfarenhet

 

Detaljhandeln

 

Kontakta oss

Anpassade översättningar ökar försäljningen 

Studier har visat att kunder är mer köpbenägna när de ser produktbeskrivningar och köpevillkor på sitt eget språk.

För att träffsäkert nå sin målgrupp på lokala marknader behöver man översätta produktbeskrivningar och övrigt säljande material.

Pressmeddelanden och regulatoriska texter behöver också översättas och anpassas. Detta kräver ofta översättare som har branschkännedom och produktkunskap.

Varje varumärke och produktområde har sin egen terminologi och översättaren måste noggrant sätta sig in i varje målgrupps ordval och tonalitet.

Att innehållet är anpassat efter både marknad och målgrupp är avgörande för et varumärke. Genom att samarbeta med oss på Comactiva kan ni upplevas lokala och förhoppningsvis sälja mer. 

Köpcentrum
 

Professionella översättningar för detaljhandel

 

På Comactiva har vi lång erfarenhet av att hantera översättningsprojekt inom detaljhandel.

I vårt nätverk finns översättare med vana och erfarenhet från branschen. De har relevant kunskap och sätter sig in i varumärkesguider och tonalitet innan de anpassar efter lokal kultur och målgrupp, språk och kultur.

Alla våra översättare bor i det land där kommunikationen kring varumärket ska användas och de översätter endast till sitt modersmål vilket säkerställer en hög kvalitet på all översättning.

För att texterna ska bli konsekventa och för att på sikt minska översättningskostnaderna använder vi oss alltid av modern språkteknik som översättningsminnen och termdatabaser. Vi lagrar och återanvänder kundspecifika information i kommande översättningsprojekt.

Rulltrappa
 

Utmaningarna med att översätta för detaljhandel

 

Innehåll översatt för detaljhandeln måste spegla varumärkets känsla och målgrupp. De varumärken som försöker sälja sina varor utan att översätta och anpassa sin marknadsföring riskerar att tappa både trovärdighet och kunder. 

Inom detaljhandel är tempot högt och produktspecifikationer om storlek, färg och form behöver uppdateras ofta. Det kräver väl utformade processer med erfarna översättare och kompetenta projektledare. 

Vanliga översättningsprojekt inom detaljhandeln

Produktspecifikationer

 

Innehållsförteckning

 

Webbsidor & e-handelsplattformar

 

Kampanjmaterial

 
 

Pressmeddelanden och bloggar


Köpevillkor och GDPR


Hållbarhetsrapporter

Vanliga översättningsprojekt inom detaljhandeln

Produktspecifikationer

 

Innehållsförteckning

 

Webbsidor & e-handelsplattformar

 

Kampanjmaterial

 
 

Pressmeddelanden och bloggar


Köpevillkor och GDPR


Hållbarhetsrapporter

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.