Skip to the main content.
Branschexpert
 

E-handel

 

Kontakta oss

E-handel kräver lokaliserade översättningar

För att träffsäkert översätta och lokalisera kampanjer, produkttexter och övrigt innehåll för e-handelsbranschen krävs en översättare med branschkännedom och med en känsla för kundresa och köpprocess. 

Att innehållet är anpassat efter både målgrupp och marknad är direkt avgörande för en e-handel som vill öka sin försäljning. 

Minsta tecken på språklig eller kulturella missuppfattningar eller direkta fel kan innebära förlorade affärer. 

Studier pekar också på att kunder är mer köpbenägna när de ser innehåll på sitt eget språk. 

Namnlös design (64)
 

Professionella översättningar för e-handel

 

Comactiva har många års erfarenhet av översättningsprojekt för e-handel. I vårt nätverk finns kunniga översättare med bred kunskap om både språk och marknad.

Alla våra översättare bor i landet där det aktuella språket talas och de översätter endast till sitt modersmål.

För att texterna ska bli konsekventa och för att ta kontroll över översättningskostnader använder vi modern språkteknik som översättningsminnen och termdatabaser. Kundspecifik information lagras och återanvänds i återkommande översättningsprojekt.

Förutom översättningsprojekt hjälper vi även till med granskning av nya eller befintliga produktnamn och namnets lämplighet på nya marknader. 

 
Två händer pekar på dataskärm
 

Utmaningarna med att översätta för e-handel

 

Innehåll för e-handeln behöver både målgrupps- och marknadsanpassas samtidigt som översättaren måste kunna förmedla varje varumärkes ”tone of voice”.

Inom e-handel är det vanligen ett högt tempo när stora mängder material ska översättas simultant vilket kräver noga utarbetade processer. Dessutom finns det ofta bildmaterial att förhålla sig till. 

Inom e-handel finns det regelverk att ta hänsyn till beroende om företaget vänder sig till exempelvis en europeisk eller en amerikansk marknad. Då kan det finnas lagkrav på att viss information som innehållsdeklaration, instruktioner och säkerhetsinformation ska finnas tillgänglig på respektive språk. 

Översättningsprojekt inom e-handel 

Produkttexter för webbutik eller e-handelssida


Kampanjmaterial, annonser och produktlanseringar  


Innehåll för fysiska och virtuella kataloger


Butiks- och displaymaterial 

 

Ingredienslistor, förpackningstexter, material- och måttspecifikationer


Hållbarhetsrapporter

Översättningsprojekt inom e-handel

Produkttexter för webbutik eller e-handelssida


Kampanjmaterial, annonser och produktlanseringar  


Innehåll för fysiska och virtuella kataloger


Butiks- och displaymaterial 

 

Ingredienslistor, förpackningstexter, material- och måttspecifikationer


Hållbarhetsrapporter

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.

 

Få kontakt med Comactiva