Skip to the main content.
Branscherfarenhet
 

Hälsa & Patientkommunikation

 

Kontakta oss

Korrekta översättningar inom hälsa & patientkommunikation

Att översätta texter riktade mot patienter inom hälso- och sjukvård är utmanande. Det får inte bli fel.

Förutom vikten av att som översättare ha rätt kunskap och en förståelse för terminologin, krävs också förmågan att förklara medicinska begrepp på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Det kan Comactivas översättare. 

Långt ifrån alla översättare klarar av att ta sig an en text med medicinska termer och kraven som ställs är höga eftersom en felaktigt översatt text kan få allvarliga konsekvenser.

En felaktig översättning kan påverka ett företags trovärdighet, men framför allt människors hälsa.  

 

Korrekta översättningar inom hälsa & patientkommunikation

Att översätta texter riktade mot patienter inom hälso- och sjukvård är utmanande. Det får inte bli fel.

Förutom vikten av att som översättare ha rätt kunskap och en förståelse för terminologin, krävs också förmågan att förklara medicinska begrepp på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Det kan Comactivas översättare. 

Långt ifrån alla översättare klarar av att ta sig an en text med medicinska termer och kraven som ställs är höga eftersom en felaktigt översatt text kan få allvarliga konsekvenser.

En felaktig översättning kan påverka ett företags trovärdighet, men framför allt människors hälsa.  

 
Hälsa & Patientkommunikation
 

Professionella översättningar för Hälsa & Patientkommunikation

 

Comactiva har många års erfarenhet av översättningsprojekt inom Hälsa & Patientkommunikation.

I vårt nätverk finns kunniga översättare med vana vid medicinska begrepp och djup kunskap om både språk och marknad.

Alla våra översättare bor i landet där det aktuella språket talas och de översätter endast till sitt modersmål.

För att säkra en korrekt terminologi och rätt “tone of voice” håller vi en tät dialog med er.

Vi använder oss också av verktyg som översättningsminnen och termdatabaser för att texterna ska bli konsekventa och för att minska era översättningskostnader på längre sikt. 

Sjukhus
 

Utmaningarna med att översätta inom Hälsa & Patientkommunikation

 

Den främsta utmaningen inom området Hälsa & Patientkommunikation är att hitta rätt översättare. Här krävs en översättare som är kunnig inom ämnesområdet och med ett visst mått av pedagogik.

Översättaren ska förmedla rätt “tone of voice” och lokalisera innehållet till målgrupp och marknad.

Innehållet inom Hälsa & Patientkommunikation regleras av strikt lagstiftning och kunden har det yttersta juridiska ansvaret.

Därför krävs ett tätt samarbete mellan vår översättare och ert företag för att säkerställa att alla referenser till lagar finns på plats och att de juridiska delarna är korrekta. 

Översättningsprojekt för Hälsa & Patientkommunikation

Behandlingsinformation, broschyrer och produktblad


Patientinformation för webb


Journaler

 
 

Översättningsprojekt för Hälsa & Patientkommunikation

Behandlingsinformation, broschyrer och produktblad


Patientinformation för webb


Journaler

 
 

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.