Skip to the main content.
Branscherfarenhet
 

Kultur- & Nöje

 

Kontakta oss

 

Översättningar för kultur- & nöjesbranschen kräver fingertoppskänsla

För att träffsäkert kunna översätta allt från kokböcker, filmsynopsisar till museimaterial krävs vana vid terminologin, specialistkunskap samt förmågan att ta ut svängarna samtidigt som tonaliteten behålls.

Att översättningen håller hög kvalitet kan vara avgörande för projektets framgång.

På Comactiva har vi ett stort nätverk av översättare. Våra översättare har expertkunskap inom olika ämnesområden inom kultur- & nöjesbranschen samt bor och verkar i det land där den aktuella marknaden finns.

Det gör att vi kan leverera högkvalitativa översättningar där innehållet är anpassat efter målgruppen samtidigt som verkets integritet bibehålls.

Karusell i nöjespark
 

Professionella översättningar för kultur- & nöjesbranschen

 

Comactiva har många års erfarenhet av översättningsprojekt för kultur & nöje. I vårt nätverk finns kunniga översättare med djup kunskap om både språk och marknad.

Alla våra översättare bor i landet där det aktuella språket talas och de översätter endast till sitt modersmål. 

För att texterna ska bli konsekventa och för att minska era översättningskostnader på längre sikt använder vi oss av verktyg som översättningsminnen och termdatabaser där er kundspecifika information lagras åt er inför kommande uppdrag.

Böcker på hyllor
 

Utmaningarna med att översätta för kultur- & nöjesbranschen

 

Bokprojekt är ofta omfattande och kräver tät dialog mellan förlag, författare och översättare.

Översättaren måste kunna förhålla sig fritt till källtexten och samtidigt behålla tonaliteten i texten.

 

Vid nischade projekt krävs expertkunskap och gedigen research. Kokböcker behöver lokaliseras, måtten anpassas och ibland kan ingredienser behöva ersätts med lokala varianter.

Gemensamt för översättning av böcker och filmsynopsisar är att de båda ofta är mycket tidskritiska projekt.

Museimaterial kräver vana vid terminologin, djupgående research och kreativ förmåga för att besökaren ska känna historiens vingslag eller kunna träda in i en ny värld. 

Översättningsprojekt inom kultur- & nöjesbranschen

Bokproduktioner som kokböcker, novellsamlingar, jubileumsböcker för företag, böcker om kultur och besöksmål och pysselböcker för barn


Sammanfattningar av nya och gamla filmer för olika kanaler


Undertextning för pilotavsnitt


Juridiska dokument om exempelvis uthyrning och enstaka uppdrag

 
Museimaterial som utställningstexter, utställningsblad, manus till audioguider, undertextningar till rörligt material på skärmar


Marknadsmaterial för danskompanier


Interna dokument som exempelvis policyer


Synopsisar

Översättningsprojekt inom kultur- & nöjesbranschen

Bokproduktioner som kokböcker, novellsamlingar, jubileumsböcker för företag, böcker om kultur och besöksmål och pysselböcker för barn


Sammanfattningar av nya och gamla filmer för olika kanaler


Undertextning för pilotavsnitt


Juridiska dokument om exempelvis uthyrning och enstaka uppdrag

 
Museimaterial som utställningstexter, utställningsblad, manus till audioguider, undertextningar till rörligt material på skärmar


Marknadsmaterial för danskompanier


Interna dokument som exempelvis policyer


Synopsisar

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.