Skip to the main content.
Branscherfarenhet
 

Möbelindustrin

 

Kontakta oss

Möbelindustrin kräver hantverksmässiga översättningar

Studier har visat att kunder är mer köpbenägna när de ser produktbeskrivningar och köpevillkor på sitt eget språk.

För att träffsäkert nå sin målgrupp på lokala marknader behöver man översätta produktbeskrivningar och övrigt säljande material.

Pressmeddelanden och regulatoriska texter behöver också översättas och anpassas. Detta kräver ofta översättare som har branschkännedom och produktkunskap.

Varje varumärke och produktområde har sin egen terminologi och översättaren måste noggrant sätta sig in i varje målgrupps ordval och tonalitet.

Att innehållet är anpassat efter både marknad och målgrupp är avgörande för ett varumärke. Genom att samarbeta med oss på Comactiva kan ni upplevas lokala och förhoppningsvis sälja mer. 

Möbler
 

Professionella översättningar för möbelindustrin

 

Sättet att kommunicera skiljer sig mellan kulturer och minsta tecken på språklig eller kulturell distansering kan leda till att budskapet medvetet eller omedvetet går förlorat.

Innehåll behöver lokaliseras på respektive marknad samtidigt som varumärkets känsla tydligt ska återspeglas i all kommunikation. 

På Comactiva anlitar vi bara översättare som bor och lever i målspråkslandet. Vi har ett globalt nätverk och översätter till världens alla affärsspråk. 

Vi har många översättare med erfarenhet av att översätta för möbelindustrin. 

Verktyg
 

Utmaningarna med att översätta för möbelindustrin

 

Innehåll för möbelindustrin ska, förutom att anpassas efter ett flertal marknader parallellt, också förhålla sig till bildmaterial och passa in i satt layout. Dessutom måste innehållet uppfylla de krav gällande säkerhetsinformation och instruktioner som ställs på respektive marknad.

Tidspress, svällande översättningar och innehåll som ska skickas till olika marknader kräver en erfaren koordinator.

Vid behov kvalitetsgranskar vi inför en översättning. Tillsammans med våra kunder upprättar vi termdatabaser och tittar på referensmaterial för att sätta en så träffsäker översättningsprocess som möjligt. 

Översättningsprojekt inom möbelindustrin 

Produktsidor på webbplatser eller e-handelsplattformar


Tryckta kataloger och prislistor


Varumärkesbyggande texter


Kampanjmaterial, annonser och produktlanseringar


Redaktionellt innehåll som intervjuer, artiklar


Pressmeddelanden t.ex. designsamarbeten

 

Säljmaterial till återförsäljare, medarbetare och kunder

 

Material- och måttspecifikationer


Utställningsmaterial 


Ekonomiska rapporter och årsredovisningar


Interna styrdokument för t.ex. HR och IT


Sociala medieinlägg

Översättningsprojekt inom möbelindustrin 

Produktsidor på webbplatser eller e-handelsplattformar


Tryckta kataloger och prislistor


Varumärkesbyggande texter


Kampanjmaterial, annonser och produktlanseringar


Redaktionellt innehåll som intervjuer, artiklar


Pressmeddelanden t.ex. designsamarbeten

 

Säljmaterial till återförsäljare, medarbetare och kunder

 

Material- och måttspecifikationer


Utställningsmaterial 


Ekonomiska rapporter och årsredovisningar


Interna styrdokument för t.ex. HR och IT


Sociala medieinlägg

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.