Skip to the main content.
 Branscherfarenhet
 

Skogsindustrin

 

Kontakta oss

Översättningar för skogsindustrin

För att med kvalitet översätta faktaspäckat material om skogsbruk och biologiskt mångfald, klimat, transport och infrastruktur samt forskning och innovation för skogsindustrin krävs ett genuint intresse för skog och mark samt en förmåga att anpassa innehållet mot en väl insatt målgrupp. 

Genom att samarbeta med oss på Comactiva kan ni säkerställa att ert företag kommunicerar på ett trovärdigt, korrekt och effektivt sätt samt når ut på alla era marknader.  

Vi har flertalet kunder inom skogsindustrin och vana att koordinera innehåll för flertalet marknader. Alla våra projektledare är språkintresserade och nästan alla är utbildade lingvister. 

Lastbil med timber
 

Professionella översättningar för skogsindustrin

 

På Comactiva har vi lång erfarenhet av att hantera översättningsprojekt för företag inom skogsindustrin. I vårt nätverk finns översättare som har lång erfarenhet från branschen och som besitter expertkunskap  inom skogsbruk och naturvård.

Våra översättare bor alltid i det land där det aktuella språket talas, och de översätter endast till sitt modersmål vilket säkerställer en hög kvalitet och kulturanpassning av översättningen.

För att innehållet ska bli konsekvent och för att kontrollera översättningskostnaderna på lång sikt, använder vi oss av verktyg som översättningsminnen och termdatabaser där er kundspecifika information lagras och återanvänds i kommande projekt.

Stockar
 

Utmaningar med att översätta för skogsindustrin

 

Terminologin inom skogsindustrin kan variera avsevärt, och att korrekt använda denna ord och termer är avgörande för ett företags trovärdighet.

Det är också viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till lagstiftning, särskilt vid översättning av rapporter och styrdokument. Här krävs en tät dialog mellan översättaren och uppdragsgivaren. 

En annan utmaning inom området är att samordna översättningar för ett stort antal marknader, vilket är ofta nödvändigt inom skogsindustrin. Det innebär att hantera input från många olika aktörer, samla ihop frågor och se till att de får svar, samt att hålla tidsschemat.

 

Vanliga översättningsprojekt för skogsindustrin

Hållbarhetsrapporter


Marknadsföringsmaterial som exempelvis material för mässor och sponsrade evenemang


Pressmeddelanden


Produktblad och produktinformation

 

Ekonomiska rapporter, årsredovisningar och kvartalsrapporter


Webbtexter


Kataloger

Vanliga översättningsprojekt för skogsindustrin

Hållbarhetsrapporter


Marknadsföringsmaterial som exempelvis material för mässor och sponsrade evenemang


Pressmeddelanden


Produktblad och produktinformation

Ekonomiska rapporter, årsredovisningar och kvartalsrapporter


Webbtexter


Kataloger

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.