Skip to the main content.
Branscherfarenhet
 

Tekniksektorn

 

Kontakta oss

Översättningar för tekniksektorn kräver spetskompetens

För att med precision översätta tekniska manualer, produktbeskrivningar, marknadsföringstexter och annat innehåll inom tekniksektorn krävs en översättare med teknisk kompetens och branschkännedom.

Förutom god kunskap om terminologin i den specifika branschen, måste översättaren också ha förmågan att göra innehållet lättläst och begripligt.

Namnlös design (47)
 

Professionella översättningar för tekniksektorn

 

Comactiva har lång erfarenhet av översättningsprojekt inom tekniksektorn. Våra översättare har expertis inom olika teknikområden och bor och verkar alltid i det land där översättningen ska användas. 

Vi använder oss av modern språkteknik för att effektivisera och säkra våra arbetsprocesser.

 

Översättningsminnen, termdatabaser och automatiserade arbetsflöden är några av våra viktigaste verktyg.

27
 

Utmaningar med att översätta inom tekniksektorn

 

Att hitta en översättare som både kan de tekniska delarna och som kan utrycka sig välformulerat är en utmaning.

 

Teknikområdet är brett – det är stora skillnader mellan terminologin för till exempel teknik-elektronik, bilindustrin och byggsektorn. Dessutom skiljer sig språkbruket mellan de olika områdena. 

Att översätta monteringsanvisningar är också utmanande. Innehållet måste översättas korrekt ur en säkerhetsaspekt, det måste också anpassas efter kulturen på den aktuella marknaden. 

Vanliga översättningsprojekt för tekniksektorn

Instruktionsmanualer för underleverantörer eller kunder


Intern teknisk dokumentation


Produktblad

 

Produktinformation på webben


Uppförandekod

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.