Skip to the main content.

Översättningar med Relevans

Översättningar Life Science

 

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studier av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. 

Till life science-branschen räknas företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Hit räknas även företag som arbetar med utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder samt företag som tar fram produkter och tjänster kopplat till e-hälsa.

Forskare, företag och organisationer världen över är ständigt upptagna med att få fram nya upptäckter inom Life Science och lämnar efter sig en snårskog av dokumentation.

Det är i den här snårskogen som reklambyrån Relevans har sin arena. De har gjort det till sin specialitet att reda ut de mest komplexa ämnen och göra dem lätta att överblicka och förstå. Begripligheten får förstås inte försvinna på vägen när det är dags att översätta. En bra källtext är nyckeln till bra översättningar och skribenterna på Relevans behärskar den konsten till fullo.

För Comactivas översättare inom life science är det viktigt att ha förmågan att snabbt sätta sig in i ämnet. Det är lika viktigt att de sedan kan frigöra sig från originaltexten och skapa en översättning som är relevant för målgruppen på marknaden där materialet ska kommuniceras eller användas. 

"Comactiva hanterar väldigt många jobb samtidigt för oss. De sköter alla jobb proffsigt, är service-minded, följer upp, bekräftar och håller deadlines.

De känns uppdaterade när det gäller teknikens framsteg.

Comactiva är angelägna om att leverera så bra jobb som möjligt".

 

Boel Rosendahl | Produktionsledare, Relevans

Höga krav på översättningar för Life Science

Produkter och tjänster som rör människors hälsa regleras av en mängd lagar och förordningar som skiljer sig åt mellan länder. Kulturen, religionen och samhället påverkar också synen på hälsa och välmående. Alla sådana aspekter måste översättaren känna till och ha med sig i arbetet med översättningen. Ett budskap som var tydligt och enkelt i ett land bli helt obegripligt för mottagaren i ett annat.

Till och med mellan de olika nordiska länderna, finns skillnader som gör det viktigt att översättaren finns på plats och vet vad som fungerar och det är en av anledningarna till att Comactiva har en policy som säger att alla översättare måste vara bosatta i målspråkslandet. 

För Boel Rosendahl, produktionsledare på Relevans, är det avgörande att översättarna är uppdaterade, inte bara gällande lokal terminologi och lokala regelverk utan också gällande språkliga trender och hur översättningarna nyanseras, förändras och används i vardagen.

Något som är lätt att tappa om översättaren bor i ett annat land än i målspråkslandet. Allt detta är hon väldigt nöjd med i samarbetet med Comactiva. Andra viktiga fördelar hon vill framhålla är produktionstakten, kvaliteten och inte minst den goda kundservicen.

Life science har många olika områden

Linda Müller är projektledare och översättare på Comactiva och har arbetat med Relevans i många år och hon har sett många olika typer av översättningsuppdrag inom Life Science.

"Det är otroligt roligt att få hjälpa Relevans med stort och smått, alltifrån produktpresentationer och patientbroschyrer till utbildningsfilmer och receptsamlingar.

Life science är ett spännande och omväxlande område och vi har mycket att erbjuda där. Jag ser fram emot att få utveckla vårt samarbete ännu mer med nya tjänster och samarbetsformer!"

Kontakta oss för översättningsuppdrag inom Life Science!

 

Kontakta oss