Översättningar med Relevans

Översättningar med Relevans

 

Relevans är reklambyrån som förenklar life science-sfären. Comactiva är översättningsbyrån som förenklar för kunden. Ett samarbete som gjort för att lyckas!

Inom life science ryms något av det mest grundläggande i livet: människors hälsa. Forskare, företag och organisationer världen över är ständigt upptagna med att få fram nya upptäckter på området och lämnar efter sig en snårskog av dokumentation.

Det är i den här snårskogen reklambyrån Relevans har sin arena. De har gjort det till sin specialitet att reda ut de mest komplexa ämnen och göra dem lätta att överblicka och förstå. Och den begripligheten får förstås inte försvinna på vägen när det är dags att översätta. En bra källtext att utgå ifrån är nyckeln till bra översättningar och skribenterna på Relevans behärskar den konsten till fullo.

För Comactivas översättare på life science-området är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i ämnet de ska översätta och placera det mot en relevant bakgrund. Men det är lika viktigt att de sedan kan frigöra sig från originaltexten och skapa en översättning som är relevant för invånarna i målspråkslandet.

'Comactiva hanterar väldigt många jobb samtidigt för oss. De sköter alla jobb proffsigt, är serviceminded, följer upp, bekräftar och håller deadlines. De känns uppdaterade när det gäller teknikens framsteg och fördelar. Helt enkelt angelägna om att leverera så bra jobb som möjligt.'

Boel Rosendahl | Produktionsledare, Relevans

I framkant kring språk och teknik

Produkter och tjänster som rör människors hälsa regleras av en mängd lagar och förordningar som skiljer sig åt mellan länder. Kulturen, religionen och samhället påverkar också synen på hälsa och välmående. Alla sådana aspekter måste översättaren känna till och ha med sig i arbetet med översättningen. Annars kan ett budskap som var tydligt och enkelt i ett land bli helt obegripligt för mottagaren i ett annat. Till och med över korta geografiska avstånd, som mellan de olika nordiska länderna, finns skillnader som gör det viktigt att översättaren finns på plats och vet vad som fungerar. Av sådana skäl har Comactiva valt att enbart arbeta med översättare som är bosatta i målspråkslandet. Något som även har flera fördelar för våra kunder.

För Boel Rosendahl, produktionsledare på Relevans, är det avgörande att översättarna är ”up to date”, inte bara med terminologin och regelverken kring olika ämnen utan med språket i stort och hur det nyanseras, förändras och används i vardagen. Något som är lätt att tappa om översättaren bor i ett annat land än i målspråkslandet. Allt detta är hon väldigt nöjd med i samarbetet med Comactiva. Andra viktiga fördelar hon vill framhålla är produktionstakten, kvaliteten och inte minst den goda kundservicen.

Obegränsade möjligheter

Linda Müller, projektledare på Comactiva, har varit kontaktperson för Relevans i många år och sett många olika typer av uppdrag komma in.

– Det är otroligt roligt att få hjälpa Relevans med stort och smått, alltifrån produktpresentationer och patientbroschyrer till träningsfilmer och receptsamlingar. Life science är ett spännande och omväxlande område och vi har mycket att erbjuda där. Jag ser fram emot att få utveckla vårt samarbete ännu mer med nya tjänster och samarbetsformer!

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Linda Müller

E-mail: linda@comactiva.se

Tel: +46 (0)31 701 48 93