Skip to the main content.

Minnet sätts på prov hos Nordic Water

Språkteknik för kvalitet

 

Hållbarhetsfrågor och hantering av stora volymer tillhör vardagen för det Mölndals-baserade företaget Nordic Water Products AB. De har utvecklat system för vattenrening i över 50 år och deras teknologi används för att rena enorma mängder dricksvatten, avloppsvatten och vatten för industriellt bruk varje dag världen över.

För att kunderna ska kunna använda deras tekniskt avancerade produkter på rätt sätt, krävs det att manualer och produktinformation finns tillgängliga på många olika språk.

Här kommer Comactivas vältrimmade processer för hantering av företagsspecifik terminologi och språkteknik in i bilden.

Med hjälp av översättningsminnen kan stora mängder text återanvändas i översättningarna vid behov vilket sparar både tid och pengar för kunden.

Ett rätt underhållet språkminne bidrar till att information, kommunikation och varumärke hålls enhetlig och trovärdig över tid.

"Vi såg att Comactiva är ett företag som satsar på kvalitet och bryr sig om sina kunder.

Samarbetat fungerar jättebra och deras interna kvalitetsgranskning av översättningarna är väldigt bra och vi känner oss trygga med hanteringen av minnen och databaser.

Överlag har samarbetet med Comactiva minimerat arbetsinsatsen för oss. Översättningsprocessen går nästan av sig själv."

 

Ulrika Winge | Produktionsledare, Nordic Water

Arbetssparande processer med översättningsminnen

"För att hålla översättningsminnen och termbaser i toppskick har vi lagt in två extra steg i vår arbetsprocess. När översättningen är klar skickar jag ut en tvåspråkig fil till kunden som går igenom texten och gör kommentarer och ändringar.

Texten går sedan tillbaka till översättaren som ser till att ändringarna kommer in i kundens specifika översättningsminne. Översättaren lägger också in de ändrade termerna i termdatabasen så att den är uppdaterad inför nästa uppdrag. När allt detta är klart levereras texten till kunden", berättar Gabriella Rudström som är produktionsledare på Comactiva och kontaktperson för Nordic Water.

Ulrika Winge, produktionsledare på Nordic Water, är väldigt nöjd med vad samarbetet med Comactiva har medfört för företaget.

Även Gabriella är nöjd med smidigheten i samarbetet.

"Jag brukar kalla Nordic Water för en mönsterkund. De är strukturerade och följer alltid samma arbetsprocess varje gång de beställer ett uppdrag vilket gör det väldigt enkelt att jobba med dem. Dessutom har vi haft samma kontaktperson hos varandra ända sedan starten, så vi har lärt oss vad den andra vill ha.

Det är just kombinationen av god minneshantering och dedikerad personlig service som gör att kvaliteten kan bli helt och hållet anpassad och utformad efter kundens behov. Det sitter i minnet – hos både människa och maskin!"

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Gabriella Rudström

Boka möte