Skip to the main content.

 

 

När produktnamn behöver granskas för nya marknader

Innan ett nytt varumärke eller en ny produkt ska lanseras är det viktigt att namnet passar och är lämpligt på den lokala marknaden där det ska användas. Har namnet några språkliga svårigheter vad gäller uttal? 

Saker som man behöver titta på är om namnet väcker några negativa associationer, har några olämpliga betydelser på det lokala språket, eller om det redan finns befintliga varumärken på marknaderna med liknande namn.  

Essen International är en varumärkes- och designbyrå som grundades 1984 med kontor i Amsterdam, New York, San Fransisco och Stockholm. De utvecklar och förvaltar varumärken för ambitiösa företag och erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar för varumärkesstrategi, design, innehåll, teknik och juridik. 

Comactiva agerar språkkonsult och hjälper Essen International och deras slutkunder med att språkligt kontrollera varumärkes- och produktnamn på olika marknader. Den språkliga utvärderingen är ett steg i den långa processen att etablera nya varumärken.  

essen-logo-dark

 

“Vi har ett långtgående samarbete med Comactiva. Deras höga professionalism och proaktivitet är till stor hjälp i våra namngivningsprojekt. De har en förståelse av vikten av noggrannhet som krävs för att framgångsrikt ta fram ett namn, och levererar alltid på utsatt tid.”

 

Johanna Kan | Business Director, Essen International.

Hur ser processen ut?

Essen förser Comactiva med en lista med varumärkes- och produktnamn som skickas ut till leverantörer i respektive land för utvärdering. Det kan handla om alltifrån tre namn till 100 som ska kontrolleras på upp till ett 20-tal språk.  

Comactiva har som krav att översättare och lingvister som utvärderar förslagen bor och arbetar i landet där varumärkesnamnen ska användas, samt har språket i fråga som modersmål.  

Översättaren eller lingvisten undersöker lokalt om det eventuellt finns konkurrerande varumärkes- och produktnamn, samt utvärderar namnens lexikala betydelse och eventuella uttalssvårigheter.  

Därefter skickar de tillbaka sin utvärdering till Comactivas projektledare som sammanställer alla utvärderingar och skickar tillbaka till Essen.  

Kontakta mig för mer information 

Anna Bjureblad
Produktionsledare

E-mail: anna@comactiva.se

 

Boka möte