Skip to the main content.

Undertextning för Iggesund

Undertextning för Iggesund

 

Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen utvecklar och marknadsför premiumkartong till exklusiva förpackningar och finns representerade på marknader över hela världen. Samarbetet med Comactiva går långt tillbaka, men hösten 2019 var första gången som företaget anlitade Comactiva för transkribering, tidskodning, översättning och undertextning av grafik i ett antal filmer som behövde undertext på franska och ryska.

”Filmerna togs fram för att på ett intresseväckande sätt lyfta fram fördelarna med Iggesunds premiumkartong Invercote jämfört med andra material. De behandlar olika aspekter, från hållbarhet till hållfasthet, och visas bland annat i våra montrar på olika event.”

Gustav Vidlund | Acting Marketing Manager, Iggesund

Konsekvens och kvalitet

För att producera kvalitetsundertexter jobbar Comactivas översättare och undertextare i särskilda program för videoredigering och undertextning. De ger överblick och full kontroll över hur mycket text som ryms inom ett visst antal bildrutor. Undertexten ska smälta in naturligt i filmen och vara behaglig att läsa, och då krävs det inte bara att textredigeringen är perfekt. Språket i översättningen måste också harmoniera med kundens unika uttryckssätt och företagsterminologi.

– Vi har valt att samla alla våra översättningar hos en leverantör, eftersom det är viktigt för oss att språk och specifika termer blir konsekvent översatta, säger Gustav Vidlund. Därmed blev det också naturligt att undersöka möjligheten att få undertexter levererade av Comactiva.

Flexibla och snabba leveranser

De färdiga undertexterna levereras till kund utifrån önskemål, antingen inbrända direkt på filmen, eller som separat fil i formatet .srt. Det sistnämnda är ett av två standardformat för undertexter och används bl.a. vid uppladdning på YouTube.

– Tillsammans med Comactiva har vi utvecklat en modell där vi på ett enkelt sätt kan lämna underlag och få leveranser. Översättningar och undertextning levereras snabbt och med hög kvalitet. Jag skulle absolut rekommendera Comactiva för denna tjänst, avslutar Gustav Vidlund.

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Gabriella Rudström

E-mail: gabriella@comactiva.se

Tel: +46 (0)31 701 48 98

Boka förutsättningslöst möte direkt i min kalender!