Skip to the main content.
Våra språktjänster

Finansiell översättning

 

Kontakta oss

Precision och noggrannhet är viktigast

I en globaliserad värld är det många svenska företag som har lokala kontor runt om i världen. Det finns också många företag som är etablerade i Sverige som har utländska moderbolag. Det finns alltså ett tydligt behov av finansiella översättningar i de företag där intressenterna inte pratar svenska. 

Comactiva Language Partner har många års erfarenhet av finansiell översättning från svenska till engelska och till världens alla affärsspråk. Vi gör finansiella översättningar av årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser, samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt, för att nämna några.

För finansiella översättningar finns det inget utrymme för felaktigheter. Det är av yttersta vikt att hela översättningsprocessen hanteras säkert och effektivt. På Comactiva görs alla finansiella översättningar av professionella översättare som kan och förstår ekonomi och finansiella begrepp. Vi försöker utöver det alltid att matcha era översättningsbehov med en översättare som tidigare har översatt inom er bransch, vilket även kan vara aktuellt gällande finansiella texter i till exempel årsredovisningen.

Översättning inom finans

 

Decimaltecken och tusentalsavskiljare är avgörande för belopp inom finansiell översättning. Beroende på vilket språk som man översätter till kan till exempel ”ettusen” skrivas ut som: 1000, 1.000, 1 000, 1,000 eller till och med 1’. 

När man översätter så stora tal som en miljard och vill använda sig av text i stället för siffror finns det också variationer beroende på vilket språk vi kommunicerar på. En miljard (1 000 000 000) heter till exempel ”a billion” på engelska och ”mil millones” på spanska.  

Förutom en korrekt översättning av den finansiella texten behöver översättaren även tolka och förstå kontexten för siffrorna. 

En professionell översättare hos Comactiva lever och verkar alltid i landet där dina finansiella översättningar ska publiceras eller kommuniceras vilket betyder att de är väl införstådda i både språk och kultur. Detta är viktigt då de finansiella översättningarna kommer att behålla relevanta nyanser från ursprungsinformationen också som översatta till nya språk.

 

Läs vår guide om hur man översätter dokument

Översätta årsredovisning

 

Årsredovisning, bokslut, delägarrapporter, kvartalsrapporter, analyser och prognoser är några av de finansiella översättningar som vi gör. 

Februari till april är högsäsong för finansiella översättningar, det är då många företag som publicerar sin årsredovisning. Ofta publiceras årsrapporten på engelska och andra relevanta språk för företaget eller koncernen. Under årets övriga månader produceras många ekonomirelaterade texter som till exempel kvartalsrapporter analyser och prognoser.

På Comactiva har vi har lång erfarenhet av både omfattande och komplexa uppdrag och vi är vana att hantera den sekretess som krävs när det gäller att översätta finansiella rapporter.

 

Kvalitetsgaranti

 

På Comactiva är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001 sedan 2013. Det betyder att vi uppfyller kvalitetskraven enligt gällande standard i alla delar av bolaget. 

Som ISO 9001-certifierad översättningsbyrå lämnar vi kvalitetsgaranti på våra finansiella översättningar, vilket ger en trygghet i att de översättningar som vi levererar är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Comactiva_Case_Nordnet

Kundcase

Nordnet Bank AB

Comactiva fick förtroendet att bistå Nordnet Bank AB med översättningar i ett projekt som föll mycket väl ut. Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

 

Nordnet logo

 

”Vi är mycket nöjda med all hjälp vi har fått av Comactiva.”

Per Allert | Nordnet

Läs mer

 

Vanliga frågor om finansiell översättning

Övriga språktjänster:  

Konsultation & Rådgivning 

Vad ska säljchefens titel vara på den internationella marknaden? Kan vi använda det här produktnamnet även utomlands?

Översättning är så mycket mer än att översätta ord för ord. Kanske behöver ni hjälp att kolla upp om ett visst produktnamn fungerar lika bra i andra länder? Kontakta din språkpartner redan i början av processen för att undvika kostsamma felinvesteringar.  

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om man har språkintresserade medarbetare kan det vara en extra trygghet att låta sin språkpartner granska texten och eventuella översättningar för att stärka varumärket ytterligare.  

Läs mer om Språkgranskning

 

Kontakta oss

Låt oss veta vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort