Skip to the main content.

Integritetspolicy

Insamling och hantering av personuppgifter:

Personuppgiftspolicy:

  • Vi hanterar namn, mailadress och företagstelefonnummer enligt GDPR.

Personaluppgiftspolicy:

  • Anställdas uppgifter hanteras endast internt av personal på Comactiva och efter vederbörandes uttryckliga samtycke.

Policy och rutiner vid intrång:

  • Personuppgiftsansvarig dokumenterar incidenter, informerar berörda samt tar hand om anmälningar.

Policy för uppdateringar och rensning av uppgifter:

  • Personuppgiftsansvarig sköter uppdateringar av alla uppgifter

Policy för förfrågningar kring personuppgifter:

  • Frågor hänvisas till personuppgiftsansvariga som hanterar enligt GDPR

Policy för hur vi gör när någon vill bli raderad:

  • Personuppgiftsansvarig ansvarar för att radera all data om personen ur alla system inom ramen av 72 timmar. Meddela gabriella@comactiva.se om du vill bli raderad i våra system. 

Policy för hur vi hanterar personuppgifter på webben för personal som lämnat organisationen:

  • Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde raderar uppgifter och data ur våra system. 

  • Vi använder oss av en Cookie-policy där besökaren måste acceptera de cookies som sätts. 

  • Vi arbetar med Google-verktyg för att ständigt förbättra vår användarupplevelse och för att hålla oss relevanta för våra besökare. 

Rutiner

  • Varje anställd har i ansvar att rensa sin dator/mobil och sina system från listor som innehåller personuppgifter.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 4 april 2022.