Skip to the main content.
Projektledare

Caroline Eriksson

Hej Caroline!

Hur skulle du säga att rollen som projektledare har förändrats över tid?

– I grund och botten är det samma saker vi gör men tekniken runt uppdragen har förbättrats. Förr faxade jag och mina kunder dokument till varandra eller använde budfirmor. Stora filer skickades på CD-skivor eller USB. Jag räknade ord för hand för att kunna bedöma textmängden inför uppdrag. Så teknikutvecklingen har verkligen sparat tid och underlättat arbetet. Införandet av översättningsverktyg och möjligheten att bygga termbaser är det som har underlättat allra mest – det gynnar både oss, översättarna och kunden!

Vad innebär ett hållbart arbetssätt för dig?

– God kommunikation med kunder och översättare är det viktigaste för att arbetet ska flyta på bra och självklart de program vi använder för att hålla koll på alla steg i de många olika pågående projekten. Det är viktigt med bra arbetskamrater och ledning, vi har ett bra samarbete och hjälper varandra.

Under pandemin har vi blivit bättre på saker som bidrar till ett hållbart arbetssätt. Vi har små korta jympapauser varje dag online och tiden jag sparar på att inte resa till kontoret lägger jag på friskvård. Det har även blivit lättare att få till möten med kunder, istället för att resa till varandra bokar vi möten online. Det är mycket trevligt att kunna ses, även om det så klart är roligare att träffas på riktigt.


Hur jobbar du med kvalitetssäkring?

– Alla översättare och korrekturläsare testas innan vi inleder ett samarbete: jag tar referenser och de får göra arbetsprover. Sedan utvärderas de löpande efter återkoppling från kunder och korrekturläsare. Vi jobbar med sekretessförbindelser, brandväggar och datasäkerhet, kunskap om vad man gör och inte gör på nätet, hur man lagrar filer på ett säkert sätt etc.

Vad är det viktigaste i kontakten med dina kunder?

– Att ge ett trevligt bemötande och vara snabb på att återkoppla. Kontakten med kunder och översättare är det roligaste med jobbet. Baserat på våra tidigare samarbeten kan jag lista ut hur jag kan hjälpa kunden på bästa sätt och föreslå saker som de inte alltid tänkt på själva!

 

 

Kort om mig 

Jag har en lång erfarenhet av att leda översättningsprojekt och har ett öga för detaljer.

Jag gillar ordning och reda och att serva och underlätta för kunder, översättare och kollegor.

På fritiden är jag gärna vid havet eller i skogen. Mat och vänner förgyller livet.