Skip to the main content.

 

 

Lokalt anpassad översättning 

 
 
 
Få prisuppskattning
tranter-logo-vector 2560px-Brother_logo.svg Holmen_Iggesund_Logo_Blue_RGB hastens-logo-primary-black-since-002 Namnlös design (27) lumen_logo tyrilightsblack_10985944

Kvalitetssäkrad process för lokalt anpassade 
översättningar

Vi arbetar i teknikorienterade lösningar där mänsklig expertis spelar en viktig roll när det kommer till lokal anpassningen.

Lokalanpassningen säkerställer att materialet känns naturligt och relevant för målgruppen.

Språk är mer än bara ord; det handlar också om hur idéer och koncept framförs. Med lokal anpassning blir översättningen tydlig och lättförståelig för målgruppen. 

Med över 200 språkexperter i närmiljö på era marknader, och med det lokala språket som modersmål, säkerställer vi kvaliteten på lokalt anpassade översättningar. 

När ska man Lokalt anpassa innehåll | Comactiva

När ska man lokalt anpassa innehåll?

 

Marknadsföring och säljmaterial: För företag är det avgörande att deras produkter och tjänster uppfattas som relevanta och tilltalande på alla marknader. Lokalanpassningen hjälper till att anpassa marknadsföringsmaterial och produktinformation så att de uppfyller idiom och kulturella referenser.

Etisk kontext: Vissa länder har specifika lagar och regleringar gällande information. Lokal anpassning säkerställer att lokala begrepp blir en del av översättningarna.

När man vill skapa emotionellt engagemang: För att skapa en stark emotionell koppling till en text, måste läsaren kunna relatera till innehållet. Lokal anpassning tar hänsyn till känslor, värderingar och erfarenheter, vilket gör texten mer engagerande och meningsfull för målgruppen.

Lokal anpassning och efterredigering med mänsklig expertis

 
Lokal anpassning och efterredigering med mänsklig expertis är kritiska processer för att säkerställa högkvalitativa översättningar.

Lokal anpassning innebär att anpassa innehållet till målgruppens kulturella, sociala och språkliga kontext. Man finjusterar nyanser, idiomer och kulturella referenser så att texten känns naturlig och relevant för lokala läsare.

Efterredigering utförs av språkexperter som granskar och justerar översatta texter för att förbättra kvaliteten, korrektheten och läsbarheten. Denna process är särskilt viktig i projekt där AI översättning används som ett första steg, eftersom den mänskliga expertisen bidrar med en djupare förståelse för språkets subtiliteter och kulturella kontexter som maskiner ofta missar.

Lokal anpassning | Comactiva

Språkteknik | Comactiva

Språkteknik som effektiviserar processen

 

Språkteknik spelar en avgörande roll i att effektivisera översättningsprocessen, vilket gynnar både er som kund och oss som språkpartner.

Modern språkteknik kan identifiera och bevara nyckelbegrepp, terminologi och stilistiska element, vilket underlättar lokalanpassningen och efterredigeringen.

Genom att integrera dessa teknologier i översättningsprocessen kan vi som språkpartner leverera kvalitetsöversättningar på ett mer kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt.

Kvalitetssäkring säkerställer korrekta översättningar

 

Kvalitetssäkring är en avgörande del i processen för att säkerställa korrekta översättningar. Genom denna process genomförs noggranna kontroller och revisioner av översatt material för att garantera att det inte bara är språkligt korrekt, utan också att den ursprungliga meningen, tonen och kontexten bevaras.

Kvalitetssäkring involverar ofta flera steg, inklusive konsistenskontroll av terminologi och kontroll av grammatik och stavning. 

Detta säkerställer att översättningen inte bara uppfyller kundens specifika krav, utan också upprätthåller en hög standard av professionalism och noggrannhet, vilket är avgörande i en värld där korrekt och tillförlitlig information är nyckeln till effektiv kommunikation över språkgränser.

Kvalitetssäkring | Comactiva

Namnlös design - 2024-01-19T103233.130

 

Termdatabas och översättningsminne säkrar kvalitet

 

Vår AI-teknik jobbar mot kundspecifika översättningsminnen samt termdatabaser och plockar i första hand översättningar därifrån, på så sätt kan vi säkerställa att översättningen har er branschspecifika terminologi och tonalitet.

Praktiskt fungerar det så att om delar av en mening eller företagsspecifika termer är definierade och har översatts tidigare så finns de i översättningsminnet, då blir det en så kallad ”fuzzy match” och AI:n behöver därför inte börja från noll.

Vår lösning är trygg och med hjälp av redan uppbyggda översättningsminnen och termdatabaser finns det träningsdata som verkar som ett kraftfullt filter som kontinuerligt lärs upp. Notera att den mänskliga "sign-offen" fortfarande rekommenderas för de flesta typer av översättningar. 

Mänsklig expertis

Ett globalt nätverk av språkexperter

 

Det globala nätverket är vår styrka. Med fler än 200 språkexperter verksamma världen över som översätter till mer än 150 affärsspråk erbjuder vi kvalitetssäkrade översättningar till våra kunder.

Våra språkexperter har erfarenhet och kompetens inom flertalet branscher, de har en lång relation med oss som språkpartner och levererar alltid enligt tidsplan.

Globalt nätverk | Comactiva

Anna Bjureblad | Comactiva

Få hjälp hela vägen

Senior Projektledning

 

Saknar ni resurser internt för att leda och driva arbetet med språk, översättningar och lokalisering så erbjuder vi senior projektledning. 

Ni får en språkexpert som ansvarar för all er kommunikation och som säkerställer effektiva processer och kvalitet.

Vad tycker kunderna?

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Vi är väldigt nöjda med den höga nivån både vad gäller kvalitet och service! Ni är en mycket pålitlig och uppskattad leverantör!

 
 

Sara Kvarfordh
Communication Manager

Stora enso | Logo

 

 

 

 

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Jättenöjd med kvaliteten och superbra bemötande! Vi har fått uppfattningen från våra marknadskoordinatorer att valideringsverktyget är lättjobbat!

 
 

Rebecca Swahn
Marketing Production Leader

Hultafors Group | Logo

 

 

 

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Otroligt serviceminded, noggranna och snabba. Samarbetet med er har verkligen tillfört ett mervärde utöver proffsiga översättningar! 

 
 

My Nilsson Bark
Marketing Communicator

 
tyrilightsblack_10985944

 

 

Kontakta oss 

Vill du veta mer om lokalt anpassade översättningar?