Skip to the main content.

Språktjänster

Vi erbjuder professionella översättningar av hög kvalitet samt språktjänster för alla branscher. Vi arbetar med modern språkteknik, levererar på mer än 150 affärsspråk och har 25 års erfarenhet av att skapa riktigt affärsvärde för våra kunder.

Kontakta oss

Språktjänster som skapar affärsvärde

Översättning är den grundläggande tjänsten i vårt utbud av språktjänster. Vårt mål är att inom ramarna för god översättningssed erbjuda översättningar som upplevs som direkt skrivna på aktuellt språk. För att uppnå ett bra slutresultat krävs en bra organisation och duktiga översättare.

En bra källtext ger rätt förutsättningar till en bra översättning. Om inget annat är överenskommet får inte översättningen skilja sig från originalet vilket innebär att översättaren inte kan ta bort eller lägga till text. På Comactiva strävar vi alltid efter att anpassa texten så väl att den inte upplevs som översatt.

Stad med reklam | Comactiva

 
Översättning

Kommersiella översättningar

Vi är specialister på kommersiellt innehåll och arbetar dagligen med att koordinera översättningar för globala marknads- kommunikations- och säljavdelningar. Det kan röra sig om stora webbprojekt, kampanjer, pressmeddelanden, säljpresentationer och mycket mer. 

Läs mer

 

Namnlös design (35)

 
Översättning

Juridiska översättningar

Texter där det inte finns utrymme för anpassning. Oftast rör det sig om juridiska översättningar så som avtal, instruktionsmanualer, innehållsförteckningar, medicinska texter, rapporter och finansiella texter.

Läs mer

 

Väg med ljus | Comactiva

 
Översättning

Snabböversättningar

Ibland är det lite extra bråttom. Kanske är det en mässa som öppnar redan imorgon, en katalog som ska till tryck eller ett viktigt pressmeddelande som måste skickas ut omgående. 

Läs mer

 

2

 
Översättning

Transcreation & copy

Det kan behövas mer än en korrekt översatt text för att ditt budskap ska nå fram. Texten kan ha behov av att skrivas om för att bli begriplig för en ny målgrupp i ett annat land än det som originaltexten skrevs för.

Läs mer

 

Namnlös design (39)-1

 
Översättning

Språkkombinationer

Vi översätter till väldigt många av världens alla språk med fokus på de vanligaste affärsspråken. Vi utgår oftast från engelska eller svenska.

Läs mer

Namnlös design (36)

 
Branscher

Branschkunskap

Tack vare ett stort nätverk av professionella översättare och korrekturläsare kan vi erbjuda kvalitetsöversättningar inom en mängd olika branscher.

Läs mer

 

Namnlös design (40)

 
Relaterade tjänster

SEO-översättningar

Vi tillhandahåller termdatabaser och översättningsminnen per språkkombination. Tekniken stödjer ert arbete med företagsspecifika ordlistor för harmoniserad kommunikation och SEO-översättningar. 

Läs mer

 

Inspelning av film | Comactiva

 
Relaterade tjänster

Undertextning video

Öka chanserna att nå ut med ert budskap med våra språktjänster för video format. Undertexter på era filmer och videoklipp är ett effektivt sätt att återanvända material på flera marknader. 

Läs mer

 

 

 

Övriga språktjänster

Språkgranskning

Ofta har företag mycket specialistkompetens i "huset" och det författas nyhetsbrev, tal och presentationer på svenska, engelska och andra språk.

För att säkerställa kvaliteten på texten kan det vara bra att en professionell korrekturläsare granskar texten innan publicering.

Språkgranskningen bidrar till att texten får ett lyft gällande kvalitet både grammatiskt och vid behov också gällande kultur- och målgruppsanspassning. Detta ger er trygghet och lyfter texten till en proffsig nivå som stärker företagets varumärke på alla marknader.

 

Översättningsminnen

Att arbeta med översättningsminnen är idag en självklarhet i branschen. Därmed inte sagt att man blint ska lita på att dessa program är ofelbara.

Särskilt vid den typ av översättningar som Comactiva gör frångår vi aldrig vår princip att alltid korrekturläsa samtlig text två gånger mot originalet. Översättningsminnen är en stor tillgång, om de används med sunt förnuft.

 

Konsultation inom språk

Är vårt nya produktnamn lämpligt på alla våra marknader? Finns det lokala betydelser som vi inte logiskt kan förstå om vi inte lever i  landet?

Bland våra språktjänster ingår också konsultation inom en mängd olika språk. Översättning är så mycket mer än det självklara att översätta texter.

I vissa fall behövs det hjälp med att kolla upp om ett produktnamn fungerar i Spanien och då hjälper vi gärna till och undersöker förutsättningarna och undviker på så sätt kostsamma felinvesteringar.

 

Sättning i rätt format

Vid behov kan vi på Comactiva också hjälpa till med att leverera översättningarna i rätt format för er. Det kan till exempel vara i InDesign eller PowerPoint. På så sätt hjälper vi er att spara ytterligare tid.   

 

 

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial 

Via vårt globala nätverk av översättare hjälper vi er att ge översättningarna samma budskap och känsla som originalen.

Vi översätter texter för webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger och mycket mer. 

 

Patientinformation

Våra översättare och projektledare har lång erfarenhet från Life Science och medicinteknik.

Vi översätter bland annat patientinformation, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer, regulatory och säkerhetsdatablad. 

  

Förpackningar & instruktionsblad

Förpackningen är idag nästan lika viktig som produkten inuti och behovet av översättningar inom förpackningsindustrin är stort. 

Comactiva hanterar alltifrån texter på flaskor, burkar, lastpallar och containrar till beskrivningar av tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiva produkter som choklad och parfym. 

 

Finansiella rapporter

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens.

Våra översättare är väl insatta i ämnet och uppdaterade kring de senaste reglerna och termerna.

Korrekt terminologi är avgörande och vi tillämpar alltid nära kommunikation med dig för bästa resultat på översättningen.

Vi bokar upp översättare tidigt så att du kan få din översättning levererad utan dröjsmål.
  

Teknisk dokumentation

Att översätta tekniska texter förutsätter god kunskap om vilken terminologi som ska användas.

Vi översätter användarmanualer, produktkataloger, broschyrer och instruktionsböcker. 


Boka ett förutsättningslöst möte

 

 

Webbinnehåll 

En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknaden och genererar fler affärer. 

Att översätta och underhålla en webbplats är en långsiktig investering. Du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt struktur för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format. 

Välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att göra din webbsida till ett skyltfönster mot världen. 

 

Kundtidningar 

Kundtidningar innehåller redaktionella texter som lyfter fram tjänster och produkter i syfte att stärka varumärket.

Inte minst i stora internationella organisationer är det viktigt att översätta dessa texter med fingertoppskänsla. Den höga journalistiska nivån ska föras vidare till de översatta språken genom en friare form av kulturellt anpassad översättning. 

  

Avtal och utbildningsmaterial  

Företag söker i allt större utsträckning kompetens från andra länder och då behöver mycket av den svenska internkommunikationen översättas till andra språk.

Behovet av att översätta utbildningsmaterial, rapporter och eGuider ökar kraftigt och vi på Comactiva har samlat på oss mycket kunskap inom detta område de senaste åren. 

 

Hållbarhetsrapporter 

Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten.

Comactiva översätter era riktlinjer och hjälper även till med översättning av hållbarhetsrapporter, miljödatablad och annan dokumentation som rör miljö och hållbarhet. 

 

Receptsamlingar och kokböcker 

Livsmedel importeras och exporteras i stora mängder och för detta behövs översättningar kontinuerligt.

Det kan vara produktinformation, receptsamlingar eller kokböcker.

Comactiva har under åren översatt mängder av material kopplat till livsmedelsindustrin.

Kontakta oss

Låt oss veta vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort