Språktjänster

Vi erbjuder professionella översättningar av hög kvalitet samt språktjänster för alla branscher. Vi arbetar med modern språkteknik, levererar på mer än 150 affärsspråk och har 25 års erfarenhet av att skapa riktigt affärsvärde för våra kunder.

 

Offertförfrågan

Språktjänster som skapar affärsvärde

Översättning är den grundläggande tjänsten i vårt utbud av språktjänster. Vårt mål är att inom ramarna för god översättningssed erbjuda översättningar som upplevs som direkt skrivna på aktuellt språk.

För att uppnå ett bra slutresultat krävs en bra organisation och duktiga översättare.

En bra källtext ger rätt förutsättningar till en bra översättning. Om inget annat är överenskommet får inte översättningen skilja sig från originalet vilket innebär att översättaren inte kan ta bort eller lägga till text.

På Comactiva strävar vi alltid efter att anpassa texten så väl att den inte upplevs som översatt.


Översättning

Kommersiella översättningar

Vi är specialister på kommersiellt innehåll och arbetar dagligen med att koordinera översättningar för globala marknads- kommunikations- och säljavdelningar. Det kan röra sig om stora webbprojekt, kampanjer, pressmeddelanden, säljpresentationer och mycket mer. 

Läs mer

 


Översättning

Juridiska översättningar

Texter där det inte finns utrymme för anpassning. Oftast rör det sig om juridiska översättningar så som avtal, instruktionsmanualer, innehållsförteckningar, medicinska texter, rapporter och finansiella texter.

Läs mer

 


Översättning

Snabböversättningar

Ibland är det lite extra bråttom. Kanske är det en mässa som öppnar redan imorgon, en katalog som ska till tryck eller ett viktigt pressmeddelande som måste skickas ut omgående. 

Läs mer

 


Översättning

Transcreation & copy

Det kan behövas mer än en korrekt översatt text för att ditt budskap ska nå fram. Texten kan ha behov av att skrivas om för att bli begriplig för en ny målgrupp i ett annat land än det som originaltexten skrevs för.

Läs mer

 


Översättning

Språkkombinationer

Vi översätter till väldigt många av världens alla språk med fokus på de vanligaste affärsspråken. Vi utgår oftast från engelska eller svenska.

Läs mer


Branscher

Branschkunskap

Tack vare ett stort nätverk av professionella översättare och korrekturläsare kan vi erbjuda kvalitetsöversättningar inom en mängd olika branscher.

Läs mer

 


Relaterade tjänster

SEO-översättningar

Vi tillhandahåller termdatabaser och översättningsminnen per språkkombination. Tekniken stödjer ert arbete med företagsspecifika ordlistor för harmoniserad kommunikation och SEO-översättningar. 

Läs mer

 


Relaterade tjänster

Undertextning video

Öka chanserna att nå ut med ert budskap med våra språktjänster för video format. Undertexter på era filmer och videoklipp är ett effektivt sätt att återanvända material på flera marknader. 

Läs mer

 

 

 

Övriga språktjänster

Språkgranskning

Ofta har företag mycket specialistkompetens i "huset" och det författas nyhetsbrev, tal och presentationer på svenska, engelska och andra språk. För att säkerställa kvaliteten på texten kan det vara bra att en professionell korrekturläsare granskar texten innan publicering. Språkgranskningen bidrar till att texten får ett lyft gällande kvalitet både grammatiskt och vid behov också gällande kultur- och målgruppsanspassning. Detta ger er trygghet och lyfter texten till en proffsig nivå som stärker företagets varumärke på alla marknader.

 

Översättningsminnen

Att arbeta med översättningsminnen är idag en självklarhet i branschen. Därmed inte sagt att man blint ska lita på att dessa program är ofelbara. Särskilt vid den typ av översättningar som Comactiva gör frångår vi aldrig vår princip att alltid korrekturläsa samtlig text två gånger mot originalet. Översättningsminnen är en stor tillgång, om de används med sunt förnuft.

 

Konsultation inom språk

Är vårt nya produktnamn lämpligt på alla våra marknader? Finns det lokala betydelser som vi inte logiskt kan förstå om vi inte lever i  landet?
Bland våra språktjänster ingår också konsultation inom en mängd olika språk. Översättning är så mycket mer än det självklara att översätta texter. I vissa fall behövs det hjälp med att kolla upp om ett produktnamn fungerar i Spanien och då hjälper vi gärna till och undersöker förutsättningarna och undviker på så sätt kostsamma felinvesteringar.

 

Sättning i rätt format

Vid behov kan vi på Comactiva också hjälpa till med att leverera översättningarna i rätt format för er. Det kan till exempel vara i InDesign eller PowerPoint. På så sätt hjälper vi er att spara ytterligare tid.   

Språktjänster med översättare som besitter bred branschkunskap

Miljö och återvinning

Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten. Comactiva översätter dessa policies till era lokala marknader och hjälper även till med översättning av hållbarhetsrapporter, miljödatablad och annan dokumentation som rör miljö och hållbarhet.

 

Arkitektur och samhällsbyggnad

Många projekt inom samhällsbyggnad inleds med tävlingar där bidragen omsorgsfullt presenteras i text och illustrationer. Comactiva har översatt tävlingsbidrag till ett flertal internationella byggnadsprojekt och översätter även white papers, byggnadsbeskrivningar, ritningar, prospekt och texter om samhällsbyggnad och inredningsarkitektur.

 

Teknik- och läkemedelsindustrin

Comactiva har lång erfarenhet från ett antal områden inom Life Science såsom teknik, medicin, biologi och bioteknik, och goda kunskaper om branschens specifika krav och behov när det kommer till språktjänster. Vi gör bland annat patientinformationer, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer, regulatory och säkerhetsdatablad. För detta har vi noggrant utvalda översättare med stor kunskap inom sitt översättningsområde.

 

Förpackningsindustrin

Förpackningen är idag nästan lika viktig som produkten den inrymmer och behovet av översättningar inom förpackningsindustrin är stort. Comactiva hanterar alltifrån texter på flaskor, burkar, lastpallar och containrar till beskrivningar av tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiv choklad eller dofter.

 

Transport och logistik

Transport av varor via järnväg, flyg, landsväg och till havs sker dygnet runt, året runt och för detta krävs översättningar av dokumentation för många olika marknader världen över. Speditionsföretag hanterar logistikfrågor som ska kommuniceras gränsöverskridande. Handel, tullfrågor, varudeklarationer och kravspecifikationer behöver översättas och uppdateras. Allt det och mer därtill kan Comactiva hjälpa dig med.

 

Finanssektorn

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens. Våra översättare är väl insatta i ämnet och uppdaterade kring de senaste reglerna och termerna. Korrekt terminologi är avgörande och vi tillämpar alltid nära kommunikation med dig för bästa resultat på översättningen. Vi hjälper dig att boka upp översättare tidigt så att du kan få din översättning levererad utan dröjsmål när det väl är dags.

 

Tekniska sektorn

Att översätta tekniska texter förutsätter god kunskap om vilken terminologi ni föredrar att använda. För att nå ett bra och långsiktigt resultat träffar våra projektledare gärna era ingenjörer eller tekniker för att diskutera hur målgrupper, samarbetspartners och agenter uttrycker sig. Utifrån detta bygger vi upp termordlistor på aktuella språk. Mot denna stabila bakgrund översätter Comactiva användarmanualer, produktkataloger, broschyrer och instruktionsböcker.

 

Skogs- och pappersindustrin

Skogs- och pappersindustrin står för en betydande del av svenskt näringsliv. Den är starkt exportinriktad och av massa- och pappersproduktionen exporteras närmare 90 procent vilket gör Sverige till världens näst största exportör av den här typen av produkter. Behovet av översättningar är därför stort och under åren har vi samlat på oss gedigen erfarenhet inom denna sektor.

 

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial

Är du en global aktör är det en stor konkurrensfördel om ditt material är anpassat och översatt för de marknader där ni finns representerade. Via vårt globala nätverk av översättare hjälper vi er att ge översättningarna samma budskap och känsla som originalen. Vi översätter texter för webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger och mycket mer.

 

Kund- och interntidningar

Kund- och interntidningar innehåller redaktionella texter som lyfter fram tjänster och produkter i syfte att stärka varumärket. Inte minst i stora internationella organisationer är det viktigt att översätta dessa texter med fingertoppskänsla. Den höga journalistiska nivån ska föras vidare till de översatta språken genom en friare form av kulturellt anpassad översättning. Dessa uppdrag har genom åren kommit att bli en av Comactivas främsta styrkor.

 

Livsmedelsbranschen

Livsmedel importeras och exporteras i stora mängder och för detta behövs nya översättningar kontinuerligt. Det kan vara produktinformation, förpackningstexter och innehållsförteckningar. Eller texter som ska användas i rent marknadsföringssyfte, som receptsamlingar eller kokböcker. Comactiva har under åren översatt mängder av material som är kopplat till livsmedelsindustrin och är redo att sätta tänderna i det du behöver hjälp med.

 

Litteratur och böcker

Traditionell trycksak eller digital utgåva – på Comactiva tar vi oss mer än gärna an översättningar av litteratur och böcker. Våra projektledare, översättare och redaktörer har lång erfarenhet av att hantera facklitteratur, kokböcker, inredningsböcker och skönlitteratur till otaliga språk. Översättningsarbetet innebär ett nära samarbete med produktionsbolag, publishingbyråer och ibland även direkt med författarna.

 

Webbtexter

En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknader och genererar fler affärer.

Att översätta och underhålla en webbplats är en långsiktig investering. Du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt struktur för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format.

Välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att göra din webbsida till ett skyltfönster mot världen.

 

HR

Företag söker i allt större utsträckning kompetens från andra länder och då behöver mycket av den svenska information översättas till andra språk. Behovet av att översätta utbildningsmaterial, rapporter och eGuider visar en dramatisk ökning och vi på Comactiva har samlat på oss mycket kunskap inom detta område de senaste åren.

 

Kontakta oss 

Vi tar gärna ett uppstartssamtal för att förstå era behov och ert företag. Tydlig kommunikation är viktigt för att översättningarna skall möta era specifika krav. 

Boka möte