Skip to the main content.
Språktjänst


Efterredigering & Anpassning
 

Kontakta oss

Vad är efterredigering?


Efterredigering är en del av översättningsprocessen. Den handlar om att man granskar och korrigerar text efter att den blivit översatt. Det kan vara översättningar gjorda med hjälp av maskinöversättningsverktyg eller AI-verktyg.

För att säkerställa att översättningen är korrekt och anpassad mot den målgrupp man har tänkt nå ut till är efterredigering en bra tjänst att lägga till i sin lokaliseringsprocess. 

Det är viktigt att säkerställa att översättningen inte innehåller något fel eller missförstånd som kan skada varumärket. 

 

Anpassa innehållet efter översättningen

Comactiva erbjuder efterredigering på alla typer av texter. De behöver inte vara innehåll som vi koordinerat. Vi säkerställer att innehållet är korrekt språkligt och kultur- och målgruppsanpassar utefter önskemål.  


Maskinöversättning med efterredigering

Många företag är nyfikna på hur maskinöversättning kan effektivisera lokaliseringsarbetet. Har man valt att använda sig av en process där man delvis använder sig av maskinöversättning så kan efterredigering vara ett smart drag att inkludera som ett steg i processen.

Maskiner kan inte förstå kulturella nyanser och kontext på samma sätt som en människa kan, därför bör man investera i en kombination av maskinöversättning och efterredigering utförd av en människa med språkkompetens.


AI-verktyg för översättning

 

AI genererade översättningar har sina brister. Dagens tillgängliga AI-verktyg är bra på mycket men det är också vanligt att det slinker in oavsiktliga felöversättningar, missförstånd av specifika termer och ord eller kulturella referenser inte uppfattas korrekt.

Det är viktigt att man som ansvarig för översättningar alltid använder sig av maskin- och AI översättningar endast mellan språk som man själv behärskar. Som språkpartner hjälper vi självklart till med efterredigering och kvalitetssäkring vid behov.

Oftast tjänar man på att en språkpartner hanterar hela översättningsprocessen. Genom att kombinera kraften i automatiserade översättningsverktyg med mänsklig efterredigering kan skräddarsy en översättningsprocess som är både snabb, pålitlig och kostnadseffektiv.


Övriga språktjänster:  

Konsultation & Rådgivning 

Vad ska titeln vara på säljchefens visitkort? Kan vi använda denna titel på den internationella marknaden? Kan vi använda detta varumärkesnamn på nya marknader?

Översättning är så mycket mer än det självklara att översätta texter. Man kan behöva hjälp med att kolla upp om ett produktnamn fungerar på ytterligare marknader. Då kan det vara ett alternativ att ta hjälp av sin språkpartner för att undvika kostsamma felinvesteringar.  

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om det finns språkintresserade medarbetare kan det vara bra att låta en språkpartner granska texten och eventuella översättningar, för att skapa trygghet och stärka varumärket ytterligare.  

 

Vi återkopplar inom en arbetsdag
 
Kontakta oss!