Skip to the main content.

Exakt översättning

 

Kontakta oss

Professionell översättning

Återge varje ord och kontext med exakthet

En exakt översättning är en översättning som återger varje ord och instruktion på ett så exakt sätt som möjligt. Denna typ av översättning är särskilt viktig i material som till exempel produktbeskrivningar, instruktioner, innehållsförteckningar, recept, rapporter och mycket mer. 

Exakta översättningar kräver rätt översättare

En exakt översättning görs alltid av en professionell översättare då det kräver en hög grad av lingvistisk språkkunskap. Översättaren måste ha en djup förståelse av både käll- och målspråket, liksom av ämnet som texten handlar om. De måste också kunna identifiera och hantera kulturella skillnader mellan språken och välja ord och fraser som är bäst lämpade. 

Comactivas översättare

Våra översättare bor och lever alltid i målspråkslandet. Detta för att alltid vara uppdaterade med den senaste utvecklingen inom aktuell  bransch. Våra översättare väljs ut genom en tuff urvalsprocess då vi har mycket höga kvalitetskrav.

Våra översättare har inte bara språket som modersmål och är bosatta i landet där texten ska användas de besitter också erfarenhet och kompetens inom olika branscher.  Vi matchar alltid varje kundprojekt med den bäst lämpade översättaren. 

Exakt översättning kräver branschkunskap

För att leverera en bra exakt översättning krävs det att översättaren har rätt kompetens och branschkunskap. Det är viktigt att översättaren förstår det specifika området och kan terminologin. 

Läs mer om hur Comactiva jobbar med branschkunskap