Skip to the main content.

 Kvalitetssäkra översättning

 

Identifiera och rätta eventuella fel i översättningen och säkerställ att den tar hänsyn till kulturella och kontextuella nyanser i språket.

 
 
 
 
Kvalitetssäkra nu
  
holmen-iggesund-utvald stora-enso hastens-logo-primary-black-since-002 Essen International | Logo tyrilightsblack_10985944 tranter-logo-vector 2560px-Brother_logo.svg Hultafors Group | Logo

Genomtänkt process för kvalitetssäkring

Process som involverar noggrann språkgranskning, kultur- och målgruppsanpassning samt efterredigering för att garantera att den översatta texten inte bara är språkligt korrekt, utan också är relevant för den tänkta målgruppen.

Vi använder oss av mänsklig expertis i kombination med språkteknik som översättningsminnen och termdatabaser, för kostnad- och tidseffektiv kvalitetssäkring.

Mänsklig Expertis

Ett globalt nätverk av språkexperter ger hög kvalitet

 

Det globala nätverket är vår styrka. Med fler än 200 språkexperter verksamma världen över som översätter till mer än 150 affärsspråk kan vi erbjuda högkvalitativa processer till våra kunder.

Våra språkexperter bor i landet där texten ska användas, har språket som modersmål och har erfarenhet och kompetens inom flertalet branscher. De har en lång relation med oss som språkpartner och levererar alltid enligt tidsplan.

Globalt nätverk av språkexperter | Comactiva

Språkgranskning & Efterredigering | Comactiva

 
 

Granska Texten 

Språkgranskning

 

Språkgranskningarna görs av erfarna språkexperter. Vi har ett stort nätverk av språkexperter över hela världen som alltid översätter och språkgranskar på sitt modersmål.

De är alltid bosatta i landet där språket talas, vilket gör att de är kulturellt uppdaterade och anpassar översättning och granskning efter de senaste språktrenderna. 

 

Läs mer om Språkgranskning

 
 

Säkerställ Kvalitet

Efterredigering

 

Efterredigering kan vara en del av översättningsprocessen men också handla om att efterredigera maskin- eller AI översatt text.

En språkexpert granskar och korrigerar texter samt säkerställer att översättningen är korrekt.

Nödvändiga anpassningar görs så att texten tilltalar och är trovärdig för tilltänkt målgrupp. 

 

Läs mer om Efterredigering

Kvalitetssäkring kräver branschexpertis

Linda Muller | Comactiva

 

 
 

Branschkunskap ger trygghet

 

För varje översättningsprojekt är språkexperterna noggrant utvalda för sin erfarenhet och specialistkunskap inom specifika områden.

Denna kombination av branschspecifik kunskap och språklig skicklighet gör att vi kan leverera översättningar som inte bara är språkligt korrekta, utan också exakt återspeglar branschens terminologi, jargong och kontext.

 
 

Verksam i landet och med språket som modersmål

 

Alla våra språkexperter bor och verkar i det land, vars språk de översätter till. De har alltid det språket som modersmål vilket säkerställer att översättningarna är korrekta grammatiskt. 

På grund av den lokala närvaron fångar de upp nyanser och kulturella kontexter som är avgörande för en trovärdig och levande översättning.

Få hjälp hela vägen

Senior Projektledning

 

Saknar ni resurser internt för att leda och driva arbetet med språk, översättningar och lokalisering så erbjuder vi senior projektledning. 

Hos oss får ni en senior projektledare som ansvarar för all kommunikation, koordinering och som säkerställer effektiva lokaliseringsprocesser och kvalitet.

Anna | Senior Projektledning | Comactiva

Kvalitetssäkra AI-genererat innehåll | Comactiva

Kvalitetssäkring av AI-genererat innehåll

 

Vi kvalitetssäkrar AI-genererat innehåll och översättningar. 

Producerar ni stora mängder text med hjälp av, till exempel ChatGPT, kan vi som språkpartner hjälpa till med kvalitetssäkring av innehållet. 

Vi erbjuder trygg språkteknik som säkrar språklig konsekvens, företagsspecifik tonalitet och som skapar ett långsiktigt värde.

 

Läs mer om kvalitetssäkring av AI-genererat innehåll

Håll Kvaliteten Hela Vägen

 

Kvalitetssäkra Källtext

 

Att säkerställa kvaliteten på källtexten kan vara avgörande i hur hög kvalitet som översättningen sen får.

För att översättningen ska bli så bra som möjligt krävs det en noggrann granskning av korrekthet, språklig klarhet och flyt i texten.
Genom att fokusera på faktakontroll, språkkorrektur, och konsistens säkerställs textens precision och begriplighet vilket gör att översättningarna baserat på källtexten håller högre kvalitet. 

Läs mer om kvalitetssäkring av källtext

Kvalitetssäkra Källtext | Comactiva

 

Spara tid och automatisera processen för kvalitetssäkring

 

Integrera era plattformar med våra verktyg och processer för en sömlös kvalitetssärking för alla era språk och marknader.

 

Integrationer och automationer | Comactiva

 

Vad tycker kunderna?

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Vi är väldigt nöjda med den höga nivån både vad gäller kvalitet och service! Ni är en mycket pålitlig och uppskattad leverantör!

 
 

Sara Kvarfordh
Communication Manager

Stora enso | Logo

 

 

 

 

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Jättenöjd med kvaliteten och suberbra bemötande! Vi har fått uppfattningen från våra marknadskoordinatorer att valideringsverktyget är lättjobbat!

 
 

Rebecca Swahn
Marketing Production Leader

Hultafors Group | Logo

 

 

 

 

 
Namnlös design (72)
 
 
 

Otroligt serviceminded, noggranna och snabba. Samarbetet med er har verkligen tillfört ett mervärde utöver proffsiga översättningar! 

 
 

My Nilsson Bark

Marketing Communicator

 
tyrilightsblack_10985944

 

 

 

 

 
 
 

 Kontakta oss

Vill du veta mer om kvalitetssäkrade översättningar?