Våra tjänster

Språkkombinationer

 

Våra vanligaste språkkombinationer: 

Vi översätter från svenska till de nordiska språken och flertalet europeiska språk, och från engelska till världens alla stora affärsspråk. Utöver de allra vanligaste språken översätter vi även till kinesiska, arabiska, ryska, japanska, polska, portugisiska, tjeckiska, nederländska, turkiska och koreanska och många andra språk.


Kontakta oss

 

Källspråk 
  • Svenska
  • Engelska 
Målspråk 
  • Svenska
  • Engelska 
  • Norska 
  • Danska 
  • Finska  
  • Tyska 
  • Franska 
  • Spanska

 

Lokala översättare

 

På Comactiva arbetar vi med ett stort nätverk av professionella översättare över hela världen. Comactiva har som krav att alla översättare har målspråket som modersmål och att de bor och verkar i landet vars språk de översätter till. Dessa krav grundar sig i Comactivas löfte till dig som kund. Det absolut viktigaste för oss är att våra leveranser till dig håller hög kvalitet 

För att uppfylla dina förväntningar på översättningarna behöver översättarna ta in kulturella aspekter, lokala trender och besitta god förståelse för marknaden som innehållet riktar sig till.  

Kontakta oss för mer information

 

Kontakt