Skip to the main content.
Våra språktjänster

Transkreation och copyöversättning

 

Kontakta oss

 

 

Copyöversättning

Ibland behövs det mer än en korrekt översättning för att ditt budskap ska nå fram. Texten kan ha behov av att skrivas om för att bli begriplig för en ny målgrupp i ett annat land.

Den här typen av översättningar kallas transkreation - transcreation på engelska. Begreppet är en kreativ sammansättning av orden ”translation” och ”creation”. Transkreation kallas ibland även för copyöversättning.

Vid transkreation tar översättaren ett holistiskt grepp om texten och budskapet anpassas till en annan marknad och kultur. Översättaren får frihet att anpassa innehållet, stilen och känslan i texten efter kulturella aspekter för att skapa de associationer och effekter på målmarknaden som du som kund vill uppnå. Transkreation-arbetet kräver en dialog mellan dig och oss för att nå bästa resultat.

Så fungerar transkreation på Comactiva

  1. Transkreation med Comactiva inleds med ett möte där vi tillsammans tar fram en brief som beskriver vad ni vill uppnå vad gällande inverkan, stil, ton, sammanhang och andra faktorer.

  2. Ni skickar över källtexten samt all annan relevant och användbar information som behövs för att våra kreativa språkexperter ska kunna sätta igång.

  3. Vi analyserar innehållet på originalspråket och kraven för transkreationen baserat på briefen för att fastställa i vilken utsträckning originaltexten och den text som ska skapas skiljer sig åt. 

  4. Vi tar fram en eller flera versioner på texten.

  5. Baserat på er feedback anpassas texten vid behov.

  6. Texten skickas till er i det format ni önskar på målspråket, optimal riktad till målgruppen och målmarknaden.

Övriga språktjänster  

Konsultation & rådgivning 

Vad ska säljchefens titel vara på den internationella marknaden? Kan vi använda det här produktnamnet även utomlands?

Översättning är så mycket mer än att översätta ord för ord. Kanske behöver ni hjälp att kolla upp om ett visst produktnamn fungerar lika bra i andra länder? Kontakta din språkpartner redan i början av processen för att undvika kostsamma felinvesteringar.

 

 

Språkgranskning 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation. Även om man har språkintresserade medarbetare kan det vara en extra trygghet att låta en språkpartner granska texten och eventuella översättningar för att stärka varumärket ytterligare.  

 

Pull marketing & SEO-språktjänster

Vi samarbetar med GO MO Group som är en byrå specialiserad på SEO & Pull marketing. Vill du göra mer än att säkerställa att dina texter innehåller relevanta nyckelord – och mycket mer – så kan vi hjälpa dig med:

Kunskap

Få hjälp med att öka förståelsen internt om hur ni med hjälp av Pull Marketing & SEO kan maximera behovet av era tjänster och produkter. Här erbjuder vi mallar och instruktioner för hur ni ska tänka när ni producerar innehåll optimerat för Google.

 

Audit av er webbsida

Få tillgång till Comactiva & Friends erbjudande hos GO MO: en fullständig audit av er webbsida och önskade språkversioner. Resultatet blir en strategisk plan som kommer att öka er synlighet på Google. Bland annat får ni en rapport på sökvolymer och en aktivitetsplan med fokus på SEO (teknisk & on-page). Kontakta oss direkt för pris.

 

Löpande SEO-bearbetningar

Tillsammans med GO MO bearbetar ni de texter som ni vill ska vara synliga på Google. Här görs kontinuerliga sökordsanalyser för att öka era träffchanser. Ni kan också få förslag på nya ämnen att skriva om baserat på lokala sökvolymer.

 

 

Termdatabas & översättningsminne

Tillsammans säkerställer vi att ni har uppdaterade termdatabaser och översättningsminnen vilket sparar både pengar och tid på framtida översättningar och lokala anpassningar

Comactiva_Case_Brother

Kundcase


Transcreation för Brother: Så gjorde vi

En transkreation återger i grunden samma budskap som originaltexten, men formuleras med extra fokus på allt från språkliga nyanser till kulturella aspekter. En slarvig översättning av ett budskap kan i värsta fall förlora sin slagkraft och till och med motverka sitt syfte på en annan marknad. 


brother-sv_1


”Transkreation är en utmaning som kräver rätt kompetens, stor kreativitet och ett nära samarbete med uppdragsgivaren. På Comactiva har vi resurserna och erfarenheten som krävs för att lösa ditt uppdrag.”

Gabriella Rudström | COO, Comactiva

 

Läs mer
 

Vanliga frågor om transkreation och copyöversättning

Kontakta oss

Låt oss veta vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort