Skip to the main content.

Transkreation och copyöversättning

 
 
Kontakta oss

 

 

Transkreation & Copyöversättning

Ibland behövs det mer än en korrekt översättning för att ditt budskap ska nå fram. Texten kan ha behov av att skrivas om för att bli begriplig för en ny målgrupp i ett annat land.

Ibland kallar man den typen av översättningar kallas transkreation - transcreation på engelska.

Begreppet är en kreativ sammansättning av orden ”translation” och ”creation”.

Transkreation kallas ibland även för copyöversättning.

Copy-översättaren tar ett holistiskt grepp om texten och budskapet anpassas till en annan marknad och kultur.

Översättaren får frihet att anpassa innehållet, stilen och känslan i texten efter kulturella aspekter för att skapa de associationer och effekter på målmarknaden som du som kund vill uppnå.

Copy med Comactiva

  1. Copy-arbetet inleds ofta med ett möte där vi tillsammans tar fram en brief som beskriver vad ni vill uppnå med arbetet gällande stil, ton, sammanhang och andra faktorer.

  2. Ni skickar över källmaterialet samt all annan relevant och användbar information som behövs för att våra kreativa språkexperter ska kunna sätta igång arbetet.

  3. Vi analyserar innehållet på originalspråket och kraven för copy-arbetet baserat på briefen för att fastställa i vilken utsträckning originaltexten och den text som ska skapas skiljer sig åt. 

  4. Vi tar fram en eller flera versioner på texten.

  5. Baserat på er feedback anpassas texten vid behov.

  6. Texten skickas till er i det format ni önskar på målspråket, optimal riktad till målgruppen och målmarknaden.

Övriga språktjänster  

Konsultation & rådgivning 

 

Vad ska säljchefens titel vara på den internationella marknaden? Kan vi använda det här produktnamnet på ny marknad?

Översättning är så mycket mer än att översätta ord för ord.

Kontakta oss redan i början av processen för att undvika kostsamma felinvesteringar.

 

 

Språkgranskning 

 

De flesta företag producerar innehåll internt vilket är helt logiskt då mycket av specialistkompetensen finns just där. Det kan handla om presentationsmaterial, nyhetsbrev, blogginlägg och annan viktig kommunikation.

Även om man har språkintresserade medarbetare kan det vara en extra trygghet att låta en språkpartner granska texten och eventuella översättningar för att stärka varumärket ytterligare.  

Comactiva_Case_Brother


Kundcase

 

Copy-översättningar för Brother: Så gjorde vi

 

En transkreation återger i grunden samma budskap som originaltexten, men formuleras med extra fokus på allt från språkliga nyanser till kulturella aspekter.

En slarvig översättning av ett budskap kan i värsta fall förlora sin slagkraft och till och med motverka sitt syfte på en annan marknad. 

”Copy & copy-översättningar är en utmaning som kräver rätt kompetens, stor kreativitet och ett nära samarbete med uppdragsgivaren.

På Comactiva har vi resurserna och erfarenheten som krävs för att lösa sådana uppdrag.”

Gabriella Rudström | COO Comactiva Language Partner

 

Läs mer
 

Vanliga frågor om transkreation och copyöversättning

favicon - comactiva

 

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång