Skip to the main content.

3 min read

5 myter om språk- och översättningar | Comactiva

5 myter om språk- och översättningar | Comactiva

Vi går med största sannolikhet mot en lågkonjunktur och att hitta smarta sätt att kostnadseffektivt arbeta med innehåll på fler språk kan göra stor skillnad på sista raden under en tuff tid.  Inför 2023 hjälper vi er att få koll på vad som är myt och vad som är verkliga affärsmöjligheter kopplat till språk- och översättningstjänster. 

Under åren som språkpartner till globala varumärken har vi på Comactiva Language Partner stött på en del myter om översättningsyrket, prisbilden och om branschens framtid. Ofta grundar sig myterna i missuppfattningar och i vissa fall också i okunskap.  

För att hjälpa er att bli bättre rustade att ta bra beslut runt språk och innehållsarbete, reder vi ut vad som är myt och vad som är verklighet gällande översättningar.  

 

”Översättningsbranschen har ingen framtid!” … och andra myter 

 

MYT  1

”Det är dyrt att köpa översättningar och språktjänster” 

Professionellt utförda översättningar är ett mycket kostnadseffektivt alternativ till att exempelvis anlita skribenter som producerar text på de aktuella målspråken.  

Man sparar sällan pengar på att använda gratisverktyg eller icke-professionella översättare. Det kan tvärtom få direkt förödande konsekvenser för företagets resultat och kan medföra höga kostnader i det långa loppet, till exempel i form av tappade marknadsandelar och minskat förtroende för varumärket.  

Använder man sig av en seriös språkpartner får man tillgång till verktyg som översättningsminnen, termdatabaser, projektledning och dubbla korrektur vilket ger mervärden kopplat till pris, SEO, kvalitet och tid.   

 

MYT  2

"En utbildad översättare ska kunna översätta till vilket språk som helst"


Man räknar med att det finns ungefär 6 500 levande språk i världen idag. Att en enda människa skulle kunna behärska så många språk är otänkbart – än mindre att hålla den kunskapsnivå som krävs för att göra ett kvalificerat översättningsjobb på så många olika språk.  

Comactivas översättare är alltid kvalitetstestade översättare samt översätter bara till sitt eget modersmål. Våra översättare är alltid bosatta i det land där språket talas för att vi ska kunna försäkra oss om att ni som kund alltid får ett korrekt, aktuellt och modernt språk i leveransen.    

 

MYT  3

”En utbildad översättare kan översätta vilket ämne som helst”

En professionell översättare behöver naturligtvis vara mycket allmänbildad och nyfiken på att lära sig ”lite om mycket” och inom vitt skilda ämnen. Många översättare väljer att nischa sig inom ett visst ämne tidigt i karriären vilket gör att om en översättare är specialiserad inom ekonomi och finansiella texter är det inte troligt att samma översättare gör ett lika bra jobb med en medicinteknisk text. 

Att handplocka översättare med rätt bakgrund och kunskaper för ett visst uppdrag är bara en av de många uppgifter som Comactivas projektledare jobbar med för kundernas räkning.  

 

MYT  4

"Översättningsbranschen ingen framtid”

Denna olycksbådande profetia får vi som arbetar i branschen höra titt som tätt. Men det stämmer förstås inte.  

Behovet av att översätta mellan olika språk kommer alltid att finnas. Däremot kommer branschens tjänsteutbud att förändras. Företag som satsar på en global närvaro kommer fortsatt att vilja sälja på köparens språk och att hitta smarta sätt att koordinera översättningar kommer att bli ännu viktigare i en digital värld.  

Andelen text som maskinöversätts kommer med största sannolikhet att fortsätta öka, och kvaliteten på sådana översättningar kommer över tid att förbättras – till en viss gräns. En helt automatiserad översättningsprocess kommer inte att bli verklighet på många år, inte om man vill säkerställa kvalitet kopplat till kontext, kultur och marknad. Vill man använda sig av maskinöversättning kommer man att behöva professionell efterredigering för att kunna använda materialet i kommersiella syften under en lång tid framöver. 

 

MYT  5

"Bra översättare är lika med bra översättningar"

Även om du använder en bra översättare är det inte säkert att det räcker för att översättningen ska bli bra. En minst lika viktig faktor är att originaltexten är välskriven.  

En översättares främsta uppdrag är alltid att återge vad som står i källtexten. Om innehållet i källtexten till exempel saknar den röda tråden eller är abstrakt och svårtillgänglig, då kan du räkna med att översättningen också blir det.  

En bra källtext gör mycket för att förenkla översättarens arbete och är A och O för ett gott slutresultat. 

Tips! När ni beställer en översättning kan det vara till fördel att beskriva er målgrupp, önskad tonalitet och vilka förväntningar som ni har på översättningen. Det är stor skillnad på en 1:1 översatt text översatt 1:1 och en kultur- och målgruppsanpassad översättning.

 

Summering

Företag som är väl etablerade och marknadsför sig i flera länder och företag som planerar att expandera till nya marknader vinner på att arbeta strategiskt med sitt innehåll tillsammans med sin översättningsbyrå och språkpartner.

Det finns mycket pengar att spara genom att etablera effektiva översättningsprocesser för webb, PIM, DAM och andra system. Processer som förenklar arbetet med språkversioner och som stöttar digitala marknadsförings- och säljaktiviteter. 
 

 
Läs mer om Comactivas SEO-översättningar och övriga språktjänster.  

Comactiva går från översättningsbyrå till språkpartner

Comactiva går från översättningsbyrå till språkpartner

Allt fler företag inser vikten av att kommunicera på flera språk. Varumärkesstärkande kampanjer, säljmaterial på köparens språk och utbildning av...

Read More
Skalbar Lösning för Lokalisering

Skalbar Lösning för Lokalisering

I en alltmer globaliserad värld står företag med utmaningen att nå ut till en global publik med innehåll som resonerar med lokala målgrupper. Att...

Read More
ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

För oss som arbetar med översättningar, lokalisering och språkteknik innebär ChatGPT och annan AI-teknik en helt ny dimension. Tjänsterna som hjälper...

Read More