Skip to the main content.

2 min read

Vinster och fällor med AI för internationella företag

Vinster och fällor med AI för internationella företag

Att som företag växa över landsgränser är både spännande och utmanande. För att nå sin nya målgrupp kan det vara effektivt att översätta sin kommunikation till det lokala språket, vilket ökar trovärdigheten och benägenheten att ta köpbeslut.

 

Genom att kombinera effektivitet (AI), med den mänskliga experten går det att få maximal utväxling. Dock finns det några fallgropar med AI och ny teknik som kan vara bra att känna till. 

Först tittar vi på fördelarna med AI och automatisering


1. Skalbarhet och Snabbhet:

Traditionellt: Att gå in på nya marknader kräver ofta omfattande efterforskning, anpassning av marknadsstrategier och eventuellt en fysisk etablering, vilket kan vara dyrt och tidskrävande. Det kan vara utmanande att skapa en digital närvaro i ett nytt land om man inte talar språket eller är väl insatt i kulturen. 

Med AI: Användning av AI i kombination med mänsklig erfarenhet, känsla och expertis för lokalisering möjliggör snabbare och mer skalbara processer. Automatisera översättningsprocessen och anlita lokala språkexperter för den sista lokalanpassningen. Detta är både tids- och kostnadseffektivt vilket accelererar den digitala närvaron på ny marknad. 


2. Kostnadseffektivitet:

Traditionellt: Traditionella metoder kan vara kostsamma, särskilt när det gäller anställning av lokala resurser, lokala marknadsföringsinitiativ, produktion av lokaliserat innehåll anpassat för målgruppen och så vidare.

Med AI: Genom att bygga smarta processer för innehållsskapande och översättningar och dessutom automatisera repetitivt arbete, får man mer gjort på mindre tid. Implementation av modern språkteknik med AI integrerat som en del av processen, skapar ett långsiktigt värde för löpande kommunikation och marknadsföring på den nya marknaden. 

3. Kulturell Anpassning:

Traditionellt: Det kan vara utmanande att förstå och anpassa sig till kulturella nyanser och preferenser. Mänsklig expertis är fortfarande nödvändig för att förstå och anpassa innehåll till specifika kulturella kontexter.

Med AI:
Kan ge en grundläggande förståelse och genom att automatisera vissa anpassningar når man målgruppen snabbare och förhoppningsvis säljer mer.

Tre fällor att vara medveten med AI och internationalisering

Genom att kombinera teknologins effektivitet med den mänskliga expertens anpassningsförmåga går det alltså att få maximal utväxling av sin insats. Dock finns det några fallgropar med AI som kan vara bra att känna till.

Överdrivet Förtroende för Automatisering:

Fälla: Att överskatta AI:s förmåga och förlita sig för mycket på automatiserade processer kan resultera i felaktiga översättningar och missförstånd av kulturella nyanser.

Förhållningssätt: Ha realistiska förväntningar på AI och komplettera alltid med mänsklig expertis, särskilt när det gäller strategiskt viktigt innehåll och kreativa uttryck.

Bristande Anpassning till Lokala Marknader:

Fälla: Att använda en generell AI-motor som inte är tränad på specifika marknader eller målgrupper kan leda till att man helt missar sitt mål.

Förhållningssätt: Skräddarsy översättningar och marknadsföringsbudskap efter kulturella preferenser och lokal kontext. Välj AI-verktyg som är utvecklad för översättning och tränad för relevant marknad. Säkerställ att ni har tillgång till lokala redaktörer som kvalitetssäkrar de mest affärskritiska innehållet.  

Underskattning av Människans Värde:

Fälla: Att tro att AI helt kan ersätta mänsklig expertis och kreativitet kan leda till bristande kvalitet och många missade affärer.

Förhållningssätt: Använd AI som ett stödverktyg, men värdesätt mänskliga insikter, erfarenhet och kreativitet. Använd människan för att bekräfta kvalitet och relevans.

Rätt balans maximerar värdet

Genom att smart kombinera AI med mänsklig kunskap och erfarenhet ökar chansen att lyckas snabbar med sin expansion till nya marknader. Fördelarna inkluderar snabbare processer, lägre kostnader och anpassningsförmåga till olika marknader.

Det är viktigt att vara medveten om fallgroparna som till exempel att lita för mycket på automatisering. Användningen av AI bör vara anpassad till varje marknad, och människors kreativitet och erfarenhet är fortfarande avgörande för högkvalitativ kommunikation. 

Med rätt balans kan företag maximera sina framgångar i sin globala expansion.

På Comactiva arbetar vi med människa och maskin i kombination. Vi låter människan och språkexperten ta kvalitetsansvaret medan maskinen stödjer och effektiviserar arbetsprocessen.

Kontakta oss gärna för att hitta bästa lösningen för ert översättningsarbete. 

 

Kom igång

 

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
AI som en naturlig del av framtidens företagande

AI som en naturlig del av framtidens företagande

I dagens teknikdrivna värld kan det som företag vara katastrofalt att halka efter. Att anamma ny teknologi som AI har gått från att vara del i en...

Read More
Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling är en spännande resa som sträcker sig från när datorn först såg dagens ljus till dagens artificiella intelligens....

Read More