Skip to the main content.

Branschkunskap

 

Vikten av att ha kunskap inom branscherna man översätt eller språkgranskar för är stor. För att undvika fel och missuppfattningar är det viktigt att förstå branschspecifika termer och typen av språktjänst man behöver för att effektivt lyckas nå sin målgrupp.

 

Kontakta oss

Språkexperter med branscherfarenhet

Vi har erfarenhet av många olika specialområden och branscher.  Vi säkerställer alltid att översättningsprojekt matchas med rätt språkexpert med relevant branschkunskap.

Exempel på branscher där vi har stor branscherfarenhet: Mode & Skönhet, Möbelindustrin, Forskning & Utveckling, Tekniksektorn, Tillverkningsindustrin, Skogsindustrin, Detaljhandel, Livsmedelsbranschen, Fordonsindustrin, E-handel, Hälsa & Patient kommunikation, Underhållning & Kultur och SaaS.  

Välj översättningstjänsten som passar era behov

AI översättning | Comactiva
___________
 
 
 

AI Översättning

 

En smidig lösning där avancerad AI teknik gör grovjobbet! 

Rekommenderas i första hand för översättningar av stora mängder text och genom att nyttja befintliga översättningsminnen och termdatabaser säkerställs konsekvens och företagsspecifik tonalitet.  

Vi erbjuder tilläggstjänster som validering, korrektur och efterredigering samt projektledning och konsultation.

 

Kom igång

Lokaliserad översättning | Comactiva | Stad
___________
 
 
 

Lokaliserad Översättning

 

En teknikorienterad lösning där mänsklig expertis spelar en viktig roll.

Rekommenderas för löpande affärs- och marknadskommunikation såsom webbsidor, bloggar, pressmeddelanden, rapporter, kampanjer, produktsidor och mycket mer. 

Översättningsprocess med mänsklig expertis i kombination med modern språkteknologi. 

Projektledning och kvalitetssäkring är en del av arbetsflödet.

 

Kom igång

Komplex översättning | Comactiva | Dokument
 ___________
 
 

Komplex Översättning

 

Den traditionella översättningsprocessen med människans språkexpertis, branschkunskap och fingertoppskänsla är fortfarande värdeskapande och viktig för många företag och branscher.

Vi rekommenderar den för komplext innehåll som kräver mänsklig specialistkunskap inom specifik bransch eller ämnesområde. 

Alla våra lingvister lever och verkar i landet där översättningarna ska kommuniceras.
 

 

Kom igång

Vanliga typer av material som vi översätter

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial

 

Via vårt globala nätverk av översättare hjälper vi er att ge översättningarna samma budskap och känsla som originalen.

Vi översätter texter för webb, broschyrer, prospekt, presentationer, kataloger och mycket mer. 

 

Patientinformation

 

Våra översättare och projektledare har lång erfarenhet från Life Science och medicinteknik.

Vi översätter bland annat patientinformation, bipacksedlar, vårdguider, white papers, utbildningsmaterial, pressreleaser, manualer, regulatory och säkerhetsdatablad. 

  

Förpackningar & instruktionsblad

 

Förpackningen är idag nästan lika viktig som produkten inuti och behovet av översättningar inom förpackningsindustrin är stort. 

Comactiva hanterar alltifrån texter på flaskor, burkar, lastpallar och containrar till beskrivningar av tekniken bakom framställning av specialkartong för exklusiva produkter som choklad och parfym. 

 

Finansiella rapporter

 

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt, pressreleaser och ekonomiska sammanställningar kräver översättare med specifik översättarkompetens.

Våra översättare är väl insatta i ämnet och uppdaterade kring de senaste reglerna och termerna.

Korrekt terminologi är avgörande och vi tillämpar alltid nära kommunikation med dig för bästa resultat på översättningen.

Vi bokar upp översättare tidigt så att du kan få din översättning levererad utan dröjsmål.
  

Teknisk dokumentation

 

Att översätta tekniska texter förutsätter god kunskap om vilken terminologi som ska användas.

Vi översätter användarmanualer, produktkataloger, broschyrer och instruktionsböcker. 

Webbinnehåll

 

En flerspråkig webbplats förenklar kommunikationen i alla led, breddar marknaden och genererar fler affärer. 

Att översätta och underhålla en webbplats är en långsiktig investering. Du kan spara en hel del tid och pengar på att från början ha en genomtänkt struktur för vilket innehåll som ska översättas och i vilka format. 

Välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig att göra din webbsida till ett skyltfönster mot världen. 

 

Kundtidningar

 

Kundtidningar innehåller redaktionella texter som lyfter fram tjänster och produkter i syfte att stärka varumärket.

Inte minst i stora internationella organisationer är det viktigt att översätta dessa texter med fingertoppskänsla. Den höga journalistiska nivån ska föras vidare till de översatta språken genom en friare form av kulturellt anpassad översättning. 

  

Avtal och utbildningsmaterial

 

Företag söker i allt större utsträckning kompetens från andra länder och då behöver mycket av den svenska internkommunikationen översättas till andra språk.

Behovet av att översätta utbildningsmaterial, rapporter och eGuider ökar kraftigt och vi på Comactiva har samlat på oss mycket kunskap inom detta område de senaste åren. 

 

Hållbarhetsrapporter

 

Att vår civilisation skyndar på den globala uppvärmningen råder det inte längre någon tvekan om och de flesta företag har idag en miljöpolicy som genomsyrar hela verksamheten.

Comactiva översätter era riktlinjer och hjälper även till med översättning av hållbarhetsrapporter, miljödatablad och annan dokumentation som rör miljö och hållbarhet. 

 

Receptsamlingar och kokböcker

 

Livsmedel importeras och exporteras i stora mängder och för detta behövs översättningar kontinuerligt.

Det kan vara produktinformation, receptsamlingar eller kokböcker.

Comactiva har under åren översatt mängder av material kopplat till livsmedelsindustrin.