Skip to the main content.
Branscherfarenhet
 

Forskning & utveckling

 

Kontakta oss

Forskning & utveckling kräver rätt expertis

Studier har visat att kunder är mer köpbenägna när de ser produktbeskrivningar och köpevillkor på sitt eget språk.

För att träffsäkert nå sin målgrupp på lokala marknader behöver man översätta produktbeskrivningar och övrigt säljande material.

Pressmeddelanden och regulatoriska texter behöver också översättas och anpassas. Detta kräver ofta översättare som har branschkännedom och produktkunskap.

Varje varumärke och produktområde har sin egen terminologi och översättaren måste noggrant sätta sig in i varje målgrupps ordval och tonalitet.

Att innehållet är anpassat efter både marknad och målgrupp är avgörande för et varumärke. Genom att samarbeta med oss på Comactiva kan ni upplevas lokala och förhoppningsvis sälja mer. 

Forskning
 

Professionella översättningar för forskning & utveckling

 

Det är avgörande att anlita professionella översättare med erfarenhet inom F&U-området.

Våra översättare har kunskap om de specifika terminologierna och begreppen inom F&U och kan effektivt kommunicera budskapet på det önskade språket.

Att tillhandahålla tydliga riktlinjer och referensmaterial till översättarna underlättar processen och minimerar missförstånd. Det kan vara ordlistor, tidigare översättningar eller branschspecifika termbanker.

Med korrekt och enhetligt referensmaterial effektiviseras arbetet och vi säkerställer att terminologin används korrekt.

På Comactiva arbetar vi med kvalitetskontroller som en del i översättningsprocessen. Det kan vara granskningar av översättningar av en annan översättare eller användning av översättningsverktyg som kontrollerar stavning, grammatik och konsistens.

Genom flera steg av kontroll kan man minska risken för misstag och säkerställa att den slutliga översättningen är korrekt och välformulerad.

Namnlös design (80)
 

Utmaningarna inom området

 

Texter inom forskning & utveckling är rika på både detaljer och unik terminologi.

En öppen kommunikation mellan forskare, utvecklare och översättare är också viktig. Det gör det möjligt att tydligare förmedla krav och förväntningar samt lösa eventuella tvetydigheter eller oklarheter i texten.

Genom att samarbeta kan man säkerställa att översättningen blir så exakt och korrekt som möjligt.

Det är av stor vikt att undvika fel i översättningen inom F&U-området eftersom det kan ha allvarliga konsekvenser. Felaktiga översättningar kan leda till missförstånd, vilket i sin tur påverkar forskningens noggrannhet och pålitlighet.

Dessutom kan felaktiga översättningar resultera i förlorad tid, resurser och negativ påverkan på företagets eller organisationens rykte och förtroende.

Översättningsprojekt inom forskning & utveckling

Studier


InDesign-filer som behöver översättas


Produktpresentation med texter för webb

 

 

Kampanjmaterial inför produktlanseringar   

Översättningsprojekt inom forskning & utveckling

Studier


InDesign-filer som behöver översättas


Produktpresentation med texter för webb

 

 

Kampanjmaterial inför produktlanseringar   

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.