Skip to the main content.

Branscherfarenhet

 

Livsmedelsbranschen

 

Kontakta oss

Översättningar för livsmedels- branschen kräver en smak för det lokala

Att översätta material och innehåll för livsmedelsbranschen kräver branschkunskap och att översättaren har intresse för de olika ämnesområdena. 

Det krävs en skicklig balansgång mellan kreativitet och precision, materialet kan variera stort, från kampanjmaterial till innehållsförteckningar och recept.

Livsmedelsprodukter
 

Professionella översättningar för livsmedelsbranschen

 

Comactiva har en lång erfarenhet av att översätta för livsmedelsbranschen. Vårt nätverk består av översättare med bred kunskap inom området, samt en förståelse för både språk och lokal matkultur.

Alla våra översättare bor i landet där det aktuella språket talas, och översätter endast till sitt modersmål.

För att texterna ska bli konsekventa och för att kontrollera översättningskostnaderna använder vi oss av verktyg som översättningsminnen och termdatabaser där kundspecifik information lagras för att underlätta i kommande uppdrag.

Kök med kokbock
 

Utmaningarna med att översätta för livsmedelsbranschen

 

Översättning av innehållsförteckningar är särskilt utmanande eftersom all viktig information måste inkluderas inom ett begränsat utrymme och ett misstag i översättningen kan få allvarliga konsekvenser.  

Även översättningar av produkttexter och recept ställer höga krav på översättaren. Översättaren måste veta hur produkter och utrustning används på den specifika marknaden och kunna anpassa recepten efter lokala ingredienser och matlagningsmetoder. 

Översättningsprojekt för livsmedelsbranschen

 
 

Innehållsförteckningar


Kampanjmaterial

Produkttexter


Recept och kokböcker

Översättningsprojekt för livsmedelsbranschen

 
 

Innehållsförteckningar


Kampanjmaterial

Produkttexter


Recept och kokböcker

Så går den kvalitetssäkrade översättningsprocessen till

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens.

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.