Skip to the main content.
Branscherfarenhet

 

Tillverkningsindustrin

 

Kontakta oss

Stor erfarenhet från tillverknings- industrin

För att kunna översätta allt från tekniska manualer till broschyrer, undertexter, webbtexter och sociala medieinlägg krävs en översättare med en djup förståelse för både produkterna och branschen.

Varje ord måste noggrant översättas och anpassas efter den aktuella marknadens målgrupp och kultur.

En översättning inom tillverkningsindustrin ställer höga krav på översättaren – en felaktigt översatt manual riskerar inte bara att skada företagets trovärdighet, utan även människors hälsa.

Genom att samarbeta med oss på Comactiva kan ni säkerställa att ert företag kommunicerar på ett korrekt och säkert sätt.

 

Namnlös design (72)
 

Professionella översättningar för tillverkningsindustrin

 

Vi på Comactiva har lång erfarenhet av att hantera översättningsprojekt inom tillverkningsindustrin och i vårt nätverk finns kunniga översättare med vana vid liknande projekt.

Alla våra översättare bor i det land där det aktuella språket talas, och översätter endast till sitt modersmål, vilket säkerställer att varje översättning håller hög kvalitet.

För att säkra en korrekt terminologi håller vi en tät dialog med er. Vi använder oss också av verktyg som översättningsminnen och termdatabaser för att texterna ska bli konsekventa och för att minska era översättningskostnader på längre sikt. 

 

Namnlös design (73)
 

Utmaningarna med att översätta för tillverkningsindustrin

 

Tillverkningsindustrins terminologi kan variera avsevärt, inte bara mellan olika branscher, men också mellan olika företag inom samma bransch.

Att hålla isär och korrekt använda terminologin är avgörande för både företagets trovärdighet och för att skilja sig från konkurrenterna. 

Sättet att uttrycka sig skiljer sig mellan olika marknader – inom stora delar av Europa tilltalas kunden med “ni” istället för “du”. Det finns också andra viktiga skillnader mellan marknaderna.

För att kommunicera på ett inkluderande och tilltalande sätt krävs att översättaren har djup kunskap om både språket och kulturen.

Vanliga översättningsprojekt för tillverkningsindustrin

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, hållbarhetsrapporter

 

Webböversättning


Produktinformation

Marknadsföringsmaterial och sociala medieinlägg


Kommunikation kring GDPR


Undertextning av produktfilmer

 

Vanliga översättningsprojekt för tillverkningsindustrin

Årsredovisningar, kvartalsrapporter, hållbarhetsrapporter

 

Webböversättning


Produktinformation

Marknadsföringsmaterial och sociala medieinlägg


Kommunikation kring GDPR


Undertextning av produktfilmer

 

En kvalitetssäkrad översättningsprocess

1. Ni skickar material till oss med tydlig specifikation på målgrupp, företagstonalitet, tidsplan och eventuellt övriga önskemål.  

2. Vi analyserar materialet och tittar efter eventuella matchningar i översättningsminnen och termdatabaser samt fastställer volymen och skickar baserat på det en prisuppskattning. 

3. Vi matchar er kravställning med översättare som har rätt branscherfarenhet och kompetens. 

4. Då vi har höga kvalitetskrav erbjuder vi alltid extra korrektur. Vi använder oss av både modern språkteknik och mänskliga korrekturläsare.  

5. Behöver ni avlastning kan våra projektledare koordinera insamlingen av feedback från era lokala marknader.  

6. Din dedikerade projektledare levererar ett kvalitetssäkrat översättningsprojekt till dig och din avdelning.

Översättningar levereras alltid i samma format som originalfilerna.