Hållbara översättningar för Hexatronic

 

Miljö och hållbarhet hanteras olika på olika håll i världen. För globala aktörer kan det vara en utmaning att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett förståeligt sätt, men det finns hjälp att få!

– Våra språktjänster blir en bro till nya marknader för våra kunder, säger Thomas Rösch, partner på Comactiva. Vi ser till att texterna översätts och anpassas till olika kulturer utifrån de lokala förutsättningar som gäller. Handlar det om till exempel källsortering så har vi helt andra processer här i Sverige än i många andra länder. Vi justerar texterna så att de pratar med mottagarna på deras språk – i dubbel bemärkelse. 

hexatronic-logo

Comactiva levererar alltid i tid och min kontaktperson, Anna, är alltid snabb på att svara på eventuella frågor och funderingar.

Susann Dutt | Hållbarhetskonsult, Hexatronic

Kännedom om marknaden

Svenska Hexatronic är en koncern som verkar inom fiberkommunikation, med säte i Göteborg. De har de flesta av sina kunder i Skandinavien men äger bolag runt om i världen. Deras hållbarhetsarbete vilar, i likhet med FN:s globala hållbarhetsmål, på tre ben: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar.

Som en del i arbetet har de tagit fram en rad olika styrdokument inom hållbarhet såsom hållbarhetspolicy, uppförandekod för leverantörer, intern uppförandekod och mångfalds- och jämställdhetspolicy.

Comactiva, som levererat språktjänster åt Hexatronic sedan 2016 har översatt många av dessa dokument för olika marknader. Ett samarbete som Susann Dutt, inhyrd hållbarhetskonsult för Hexatronic, tycker har fungerat mycket bra.

Något som kan vara klurigt när det gäller översättningar kring hållbarhet är att utvecklingen befinner sig på vitt skilda stadier i olika delar av världen. När det är dags att kommunicera ut ett budskap är det lätt att utgå från att mottagaren har samma förkunskaper som en själv, men på en ny marknad, eller i en ny målgrupp, finns inte dessa förkunskaper. Då är det viktigt för översättaren att anpassa innehållet i texten så att den speglar mottagarens situation.

 

Kvalitetssäkring för framtiden

Anna Bjureblad, produktionsledare på Comactiva, använder alltid samma översättare för uppdragen från Hexatronic så att de kan vara trygga i att texterna hanteras av någon som behärskar deras språk och terminologi och som dessutom bor och verkar i målspråkslandet och har god kännedom om lokala regler och föreskrifter.

Kvalitetssäkrade och kulturellt anpassade miljö- och hållbarhetsdokument ger trygghet för kunden och ser till att leverantörerna man jobbar med verkligen kan ta till sig och följa företagets värderingar och arbetssätt. Det blir helt enkelt en viktig konkurrensfaktor samtidigt som det är en god investering för framtiden!

Kontakta mig för mer information angående vårt arbete

 

Anna Bjureblad

E-mail: anna@comactiva.se

Tel: +46 (0)31 701 48 91