Skip to the main content.

 

 

Kulturanpassade översättningar

Miljö- och hållbarhetsfrågor hanteras på olika sätt runt om i världen. För globala företag kan det vara en utmaning att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett rättvst sätt på alla marknader. 

"Våra språktjänster blir en bro till nya marknader för våra kunder, säger Thomas Rösch, grundare Comactiva Language Partner. Vi ser till att texterna översätts och anpassas till olika kulturer utifrån de lokala förutsättningar som gäller. Handlar det om till exempel källsortering så har vi helt andra processer i Sverige än i många andra länder. Vi justerar texterna så att de pratar med mottagarna på deras språk – på fler sätt än ett.  

hexatronic-logo

Comactiva levererar alltid i tid och min projektledare Anna är alltid snabb på att svara på frågor och funderingar.


Susann Dutt | Hållbarhetskonsult, Hexatronic

Kännedom om marknaden

Svenska Hexatronic är en koncern som verkar inom fiberkommunikation och som har sitt säte i Göteborg. De flesta  kunderna finns i Skandinavien men de äger bolag runt om i världen. Hexatronics hållbarhetsarbete vilar i likhet med FN:s globala hållbarhetsmål, på tre ben: ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar.

Som en del i arbetet har det tagits fram en rad olika styrdokument inom hållbarhet till exempel en hållbarhetspolicy, en uppförandekod för leverantörer och en intern samt en mångfalds- och jämställdhetspolicy.

Comactiva har levererat språktjänster till Hexatronic sedan 2016 har också översatt många av dokumenten inom hållbarhetsområdet. Ett samarbete som enligt Susann Dutt, Hållbarhetskonsult för Hexatronic tycker har fungerat mycket bra.

Det kan vara klurigt att översätta texter inom ett område där länder och människor befinner sig på vitt skilda stadier av mognad och utveckling. Många gör misstaget att utgå ifrån sin egen mognad och anta att mottagaren har samma förkunskaper som en själv. Det är lätt att missa att det inte bara är språket som ska översättas utan att texten också måste anpassas efter en ny målgrupp. För att lyckas är det viktigt att hitta översättare som lever och verkar i landet där texterna eller materialet ska användas som  säkerställer att mottagarens förutsättningar återspeglas.

Förutsättningar för samarbete

Anna Bjureblad, som är projektledare och produktionsledare på Comactiva, säkerställer kvalitet för Hexatronic genom att alltid använda samma översättare för uppdragen.  På så sätt kan beställare av kulturanpassade översättningar känna sig trygga i att texterna håller samma höga kvalitet och tonalitet. Comactivas översättare bor och verkar alltid i samma land som målgruppen vilket gör att de har god kännedom om lokala regler och föreskrifter.

Att kunna kommunicera kvalitetssäkrade och kulturellt anpassade riktlinjer till kunder och leverantörer skapar en bra utgångpunkt för ett lyckat samarbete.

Kontakta mig för mer information 

Anna Bjureblad
Produktionsledare

E-mail: anna@comactiva.se