What does a translation cost?

 

STANDARD

Engångsbehov eller snabböversättning

Från 1 200

SEK per språk

Få prisuppskattning


Få en dedikerad projektledare som koordinerar arbetet och säkerställer kvalitet genom hela processen

Få tillgång till väl utvalda och kvalitetssäkrade översättare som är bosatta i målspråkslandet

Det ingår alltid granskning av översättningarna av erfarna och professionella korrekturläsare

Arbeta med översättare som förstår er bransch och målgrupp

Snabb support med filhantering och andra tekniska lösningar

SEO-relaterade erbjudanden

Konsultation gällande språkliga frågor gällande varumärke och marknadsföring

PREMIUM

Återkommande behov på flera språk

Avtal

Få fasta prislistor

Intresseförfrågan


Samma fördelar som i vårt standarderbjudande.

Utöver det får du:

Fasta prislistor per språkkombination

Mindre administration 

Upprättande och underhåll av kundspecifik termdatabas per språk

Översättningsminne som över tid sparar både tid och pengar samt harmoniserar tonalitet och budskap

Löpande SEO-relaterade tjänster

En trygg språkpartner som hjälper er att lyckas med era lokaliseringsprojekt över tid

De Vanligaste Affärsspråken

Cirkapris per sida (250 ord)

1 500

SEK/språkversion

Från engelska eller svenska till: 

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Package Name

This package is awesome!

$199

per month

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Package Name

This package is awesome!

$199

per month

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Package Name

This package is awesome!

$199

per month

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Bullet point

Fixed variables for pricing

 

The number of words 

Translations are priced per word. The wordcount is based on the source text, so the number of words in the translation has no bearing on the price. Language checking, subtitling, transcreation and various add-on services such as DTP/layout and SEO are priced per hour.

The languages in question

Some languages cost more to translate into than others. This is because there are more translators working with some languages than others, and also because translation rates vary from country to country. Taking Asia as an example, translations into Japanese are more expensive since Japan is a relatively small country with fewer translators and higher living costs for the people who live and work there. Translations into Chinese from English are relatively cheap, as there are so many translators working in that combination in China, and the cost of living and working there is low.

 

Specialisation

If the text requires advanced knowledge of a particular field, such as medicine or law, there will be fewer qualified translators and the translation price will be higher.

 

Variables you can affect

Good advance notice

If you need a translation so fast that the translator has to work during the evening or weekend, or has to delay other work, you will be charged an express premium. This applies whether you have a short text with an extremely short turnaround, or a large text with a far shorter deadline than usual. To avoid the express premium, always try to allow as much time as possible for the translation process, and give us as much advance notice as possible. Another way of saving money is to send several short texts together, rather than individually. We charge a minimum fee for every order to cover administration expenses, so ordering several small jobs individually means it’s more expensive.

 

Make sure all translations are saved

At Comactiva we create a separate translation memory, or TM, for you for each language combination. This means that the TMs contain all the translations that we do for you. The more jobs you order from us, the greater the chance that we can re-use text from previous translations, and this will save you money.

 

Always send editable files

If you send us source files that can be edited without any file adaptation on our part, you avoid having to pay for add-on services. For example, we can send a Word file straight to the translator, whereas a text in PDF needs conversion or extraction into another format, which takes time and leads to higher costs. Please also consider the format when sending texts for a price quote. It is virtually impossible to determine what it would cost to translate a website just by looking at the website. The text must be exported into a manageable format, so that we can reliably count the number of words and give you a fair quote.

 

Become a contract client

If you need a lot of translation and would like to keep all your jobs with Comactiva, you can become a contract client. You agree to place a certain number of orders with Comactiva, and in return you enjoy a discount on your translations.What's included in the price?

 

When you order a translation from Comactiva you get:
  • A personal project manager who is with you through the entire process

  • Access to quality-assured translators living in the target-language country

  • Translations that are checked by quality-assured proofreaders

  • A continuously maintained client-specific term base

  • A translation memory for each language combination

 

Conctact us 

Our experienced project managers are ready to deal with your request.

If you would like to book a no-obligation meeting to discuss specific needs, please do so here.

If the material is ready for translation, you can upload it directly via Request a quotation.

Request a quotation