Skip to the main content.
Våra språktjänster

Undertextning

 

Kontakta oss

Undertextning gör att ni som företag når fler

 

Video är ett vanligt format i marknadsföring, kommunikation och utbildning.   

Att lägga in undertexter i filmer eller klipp ökar chanserna att fler nås av budskapet. I sociala mediakanaler är det många som tittar på filmklipp utan ljudet på – då riskerar man att mottagaren inte får med sig hela budskapet.

Undertexta så är problemet löst!

Det finns många anledningar för företag att lägga tid på professionellt skrivna undertexter i alla filmer och klipp. Undertexter gör det enklare för målgruppen att minnas viktig information – undertextning hjälper också företag att nå ut till fler potentiella kunder eftersom Google analyserar innehållet i undertexterna och ökar filmernas synlighet på till exempel Youtube.

Undertexter ökar dessutom tillgängligheten för de 1,5 miljoner svenskar med någon form av hörselnedsättning. Med textade filmer blir det också möjligt att nå ut till människor som har begränsade kunskaper i det språk som talas i filmen eller klippet. Därför rekommenderar vi alltid att filmerna även textas på det talade språket.

Nå fler marknader med undertextning för företag

Vänder sig ert företag till fler länder än Sverige? Med undertextning kan ert företag på ett effektivt sätt återanvända material på flera marknader. Varför skapa en påkostad reklamfilm och sedan bara använda den i ett enda land?

Med undertexter på olika språk kan materialet snabbt och enkelt rullas ut i flera länder samtidigt – det ger er mer material att använda i sociala media-kanaler och sparar er både tid och pengar i det långa loppet.

Varför ska ni ta hjälp av Comactiva?

 

Undertextning är en konst som ställer höga krav på översättaren – att förmedla ett lättläst och begripligt budskap med så få ord som möjligt per textremsa, på kortast möjliga tid.

Comactiva är en premiumleverantör av kulturellt- och målgruppsanpassade översättningar och texter. Vi vänder oss till företag som har höga kvalitetskrav på globala översättningar för att erbjuda flexibla helhetslösningar som gör det möjligt att både öka lönsamheten och effektiviteten.

Fem anledningar att kontakta oss

 

 1. Vi är experter på att målgrupps- och kulturellt anpassa innehåll för olika marknader, vilket gör det möjligt för er som kunder att skapa de associationer och effekter på målmarknaden som ni vill uppnå.

 2. Vi använder oss av lokala översättare som bor i det land vars språk de översätter till. På så sätt kan vi säkerställa att texten blir korrekt utifrån kultur, lokala trender och marknad.

 3. Vi skapar en termdatabas och översättningsminnen som sparar er både tid och pengar vid framtida översättningar.

 4. Vi korrekturläser alla texter innan undertexterna når er.

 5. Vi prissätter utefter språkkombination. Jämför pris med hjälp av våra prislistor.

Hur arbetar vi med undertextning på Comactiva? 

Vi hanterar hela processen
Comactiva skapar tidskodade undertexter och översätter till alla de språk ni behöver. Finns det talmanus eller annat källmaterial utgår vi från det för att korta processen. Vi kan även hjälpa till med transkribering av filmer eller ljudfiler.  

Vi kan bränna in undertexterna, vilket innebär att vi skapar nya videofiler med permanent inlagda undertexter på respektive språk. 

Vi kan er bransch
Kunskap om aktuell bransch är en förutsättning för undertextning av hög kvalitet. Vi säkerställer alltid att materialet matchas med en översättare som har relevant kunskap om just er bransch.

 

Vi översätter material från:

 • Medicinteknik och läkemedelsindustrin

 • Förpackningsindustrin

 • Finanssektorn

 • Transport- och logistiksektorn

 • Livsmedelsindustrin

 • Tekniska sektorn

 • Skogs- och pappersindustrin

 • Arkitektur och samhällsbyggnad

 • Livsmedelsindustrin

Vilka filformat arbetar vi i? 
Vid undertextning arbetar vi i filformatet .srt som är ett standardformat för undertexter. Vi hanterar de allra flesta videoformat och kan leverera i samma format som vi fått från er om ni vill ha undertexterna inbrända.  

 

Vilka språkkombinationer är vanligast? 
När det gäller undertextning är svenska till engelska och engelska till svenska vanligast, men vi hanterar de flesta språkkombinationer. Fråga oss gärna! 

 

Hur lång är leveranstiden? 
Leveranstiden beror på en mängd saker, från filmens längd och hur mycket tal den innehåller, till om den ska översättas och i så fall till vilka/hur många språk.  

Vi återkopplar alltid med uppskattad leveranstid när vi sett ert underlag. Ett kortare videoklipp som ska textas till ett eller ett par språk kan ofta levereras tillbaka på 1–3 arbetsdagar.

 

Anna-Bjureblad-Produktionschef-arbetsplats--Comactiva-5_web_2022

Få prisuppskattning

 

Vanliga frågor om undertextning

Kontakta oss

Låt oss veta vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig inom kort