Skip to the main content.

3 min read

9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

9 saker att tänka på när ni upphandlar en språkpartner

Det är inte alltid lätt att upphandla en ny språkpartner och översättningsbyrå. Det finns många faktorer att ta hänsyn till för att få mest valuta för pengarna och för att undvika att behöva gå tillbaka till ritbordet. Här är 9 saker att tänka på i processen med att hitta en språkpartner som  levererar kvalitetsöversättningar och som möter era förväntningar och krav. 

 

1: Ställ rätt frågor när ni vill upphandla språkpartner

Vilken typ av kommunikation och översättningsprojekt arbetar språkpartnern med?
 • Ju mer varierad  portfolio en översättningsbyrå och språkpartner har, desto bättre. Kan de hantera allt från blogginlägg och webböversättningar till SEO-översättningar och finansiella översättningar och även hjälpa er när tiden är knapp och leverera snabböversättningar, är det ett stort plus. 
Var sitter översättaren för just era uppdrag? 
 • Många översättningsbyråer prioriterar att anlita frilansande översättare som bor i landet där texten ska användas för att kunna erbjuda kulturanpassade översättningar, medan andra erbjuder översättningar av anställda översättare som inte nödvändigtvis sitter i målspråkslandet. Det finns inget rätt eller fel utan det viktiga är att ni som beställare av översättningar vet var era texter översätts och hur det påverkar kvaliteten och förväntningarna på leveranserna.  

Konferens-Anna-Gabriella-Linda-G-Comactiva_web_2022

 

2: Kontrollera att det finns erfarenhet från er bransch

Det är viktigt att kontrollera vilken bakgrund och erfarenhet som er potentiella språkpartner och översättningsbyrå har. Det bör fastställas att företaget har varit verksamt i flera år och anställer högkvalificerade översättare med stor erfarenhet av olika språk och branscher.

 

3: Specialiserad kunskap och rätt terminologi

Specialkunskaper är avgörande för att översättningen ska bli bra. Många översättare har en bred erfarenhet, medan andra är specialiserade på områden som  juridiska eller finansiella översättningar. När ni letar efter någon som kan översätta dokument för ert företag är det viktigt att de har koll på den terminologi som används inom er bransch och ert specialområde.

 

Thomas-Linda-G-konferens-(3)-Comactiva_web_2022

 

4: Kvalitetscertifieringar och ISO

Försäkra er om att den språkpartner som ni väljer har relevanta certifieringar. Inom översättningsbranschen finns det minst två relevanta ISO-certifieringar. ISO17100 fokuserar enbart på de väsentligaste delarna i själva översättningsprocessen medan ISO9001 är mer komplext och utvärderar hela bolagets kvalitetsarbete. Försäkra er om att er tänkta språkpartner har någon av dessa två.

5: Projektledning som avlastar era interna processer

Kan er språkpartner hjälpa er att spara tid? En bra projektledare i en översättningsprocess är A och O. En projektledare bör tala ert (beställarens) modersmål och ha god förståelse för er bransch. Detta underlättar kommunikationen mellan era lokala granskare och översättarna på de olika målspråksmarknaderna.

Det är projektledarens uppgift att säkerställa att rätt översättare väljs för uppdraget. Se till att ni har en projektledare som är tillgänglig för er under hela processen.


Anna-Bjureblad-Produktionschef-arbetsplats--Comactiva-6_web_2022

 

6: Kontrollera att korrektur är en del av processen

Översättningsprocessen är komplex och det finns många risker på vägen till den perfekta översättningen. Det är därför viktigt att se till att den potentiella översättningsbyrån har en kvalitetssäkrad process som inkluderar flera korrekturrundor.

Syftet med dessa är att det finns fler kontrollpunkter i processen där översatt text kontrolleras mot källtexten. Detta görs av en annan lingvist och inte av översättaren själv.

 

7: Lär er mer om språktekniken som hjälper er att spara tid och pengar 

Idag finns det en uppsjö av språkteknik. Maskinöversättning som kan användas när man snabbt behöver förstå en kontext, översättningsminnen används när ni kräver konsekventa översättningar och vill spara pengar, och termdatabaser när ni vill säkerställa att er företagsspecifika terminologi används i översättningen samt stötta SEO-arbetet. 

 • Maskinöversättning som till exempel Google Translate tar text från ett språk och översätter den till ett annat – även om detta kan tyckas vara en enkel uppgift för ett datorprogram fungerar det inte alltid bra eftersom algoritmer för maskininlärning har svårt att förstå sammanhang och läsa mellan raderna.

 • Programvara för ”översättningsminnen” gör det möjligt för översättare att återanvända tidigare godkända översättningar och spara tid genom att inte översätta samma texter om och om igen.

 • En termdatabas säkerställer att era företagsspecifika ord och beskrivningar används konsekvent genom hela översättningsprojektet. En termdatabas går också att nyttja som en del i SEO-strategin.

 

8: Se värdet i att använda professionella översättare

 • En professionell översättare förstår textens sammanhang. Till exempel bör en översättning från franska till engelska alltid göras av en engelsk översättare; detta beror på att vissa idiom och uttryck kanske inte förstås på båda språken.

 • En professionell översättare förstår syftet med texten: Det är till exempel viktigt att förstå om översättningen kommer att användas av konsumenter eller yrkesverksamma, då det kräver olika terminologi och meningsstrukturer.

9. Acceptera att en professionell översättare inte är en maskin

Översättare är människor som brinner för språk och kultur; de ser vikten av att kunna kommunicera med andra människor i olika delar av världen och de har studerat hårt för att bli bra på just det. 


Sammanfattning:

Innan du väljer vilken översättningsbyrå eller språkpartner du väljer att samarbeta med bör du överväga följande faktorer:
 • branscherfarenhet och specialisering
 • hur de kommer att hantera ditt projekt
 • ISO-certifiering eller kvalitetssäkringsstandarder
 • om de använder modern språkteknik som förenklar och förbättrar översättningsprocessen

Tillsammans undersöker vi gärna om Comactiva kan vara rätt
språkpartner för er!

Kontakta oss

Översättning av årsredovisning kräver rätt översättare

Översättning av årsredovisning kräver rätt översättare

I översättnings- och språkbranschen finns det översättare som är specialiserade på att översätta årsredovisningar. Det finns delar i...

Read More
Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Så möjliggör effektiv lokalisering snabbare marknadsintroduktion

Företag står inför utmaningen att inte bara nå ut till en bredare publik utan också att göra det snabbt. Denna dynamik har gett upphov till ett...

Read More
Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

Marknadsförare, dra nytta av lågkonjunkturen!

I en lågkonjunktur gäller det för alla marknadsförare att prioritera rätt aktiviteter för att nå potentiella kunder och för att vara fortsatt...

Read More