Skip to the main content.

2 min read

När är AI-översättning en bra idé?

När är AI-översättning en bra idé?

Det har nu gått en tid sedan vi marknadsförare fick nya förutsättningar att arbeta med innehållsskapande och översättning. Vad har vi lärt oss sedan november 2022? Har vårt förhållningssätt till innehåll, språk och översättningar förändrats?

Många marknadsförare undersöker möjligheter och funderar på risker med att använda AI-verktyg för översättning.

Smekmånaden med tillgång till ny AI-teknik är över, och det är dags att bestämma sig för en process som är trygg och garanterar kvalitet i alla kommunikationskanaler och på alla marknader.

I denna artikel reder vi ut AI-begreppen och funderar på hur mycket tid och pengar man i dagsläget tjänar på att använda tillgängliga AI-verktyg i sitt översättnings- och lokaliseringsarbete.


Möjligheter man inte vill missa

AI-teknik öppnar upp för spännande möjligheter att skapa nytt innehåll och bidrar till kreativitet. Men det finns också viktiga saker att tänka på, som att vara ansvarsfull med hur man använder AI och att inte sprida felaktig information.

AI förstår inte ironi, humor, kulturella skillnader på samma sätt som en människa gör. AI måste alltid ha en informationskälla att hämta ifrån och om en relevant källa inte existerar så fyller AI själv i hålen och det är det som vi menar när vi ibland säger att ChatGPT hallucinerar.


Värde och risk med AI-översättning

För en del marknadsförare och kommunikatörer är det lockande att mata in företagets texter och material i, till exempel ChatGPT och be om en professionell översättning till annat språk. Behärskar man själv inte språket som man vill översätta till avråder vi detta tillvägagångssätt.

Eftersom AI ofta översätter ord för ord kan det förlora nyanser och betydelser som är specifika för det ursprungliga språket. AI kan till exempel ha svårt att tolka grammatikregler och kan producera felaktiga formuleringar i målspråket.

Ordföljd varierar mycket mellan olika språk och AI kan ha svårt att producera korrekt ordföljd i målspråket. Ord som har flera betydelser kan vara svåra för AI att översätta korrekt och att sätta i rätt kontext.

Det är viktigt att ha i åtanke att AI-översättning fortfarande är en relativt ny teknik och att det finns utmaningar. Över tid kommer AI-översättningar att bli alltmer tillförlitliga och användbara för att överbrygga språkbarriärer. Språk är mycket komplexa och innehåller många subtiliteter som kan vara svåra att fånga.

Kan du som ansvarig för ett företags marknadsföring och kommunikation inte språket som du behöver översätta till, samarbeta med en språkpartner som kan garantera att översättningen är korrekt och lämpad för tänkt marknad och målgrupp.


En kvalitetssäkrad översättningsprocess med AI-teknik

Självklart ska man nyttja AI-teknik där den gör maximal nytta och självklart kommer AI att vara en del av översättningsprocessen framöver.

Vill man som företag spara tid och pengar, ska man lägga sin energi på att säkerställa att den språkpartner som man samarbetar med använder sig av den senaste tekniken i kombination med era företagsspecifika översättningsminnen och termdatabaser.

En seriös språkpartner ansvarar för att implementera AI som en naturlig del i arbetssättet hos översättare, korrekturläsare och lokaliseringsspecialister.

Samspelet teknik och människa kommer att öka effektiviteten och kvaliteten på översättningar och lokaliseringsarbetet framöver. Människans roll blir främst att övervaka, koordinera, korrigera och kvalitetssäkra.

Hitta en språkpartner som erbjuder ett globalt nätverk av språkexperter verksamma på de marknader där ditt företag säljer. Skräddarsy en process utefter de krav på kvalitet och säkerhet som ditt företag har.


Kort fakta om AI:

Artificiell intelligens (AI) kallas förmågan hos en programvara att utföra uppgifter som traditionellt har krävt mänsklig intelligens.

Maskininlärning (ML) är en gren av AI där en modell förvärvar förmågor genom att träna på exempeldata och upptäcka mönster för att göra förutsägelser och rekommendationer.

Generativ AI är en typ av AI som kan skapa innehåll på egen hand. Den kan skapa text, bilder och musik som ser ut som om en människa hade gjort det. Det är som om AI kan vara kreativ och hitta på nya saker.

Prompt engineering kallas processen att designa och optimera inmatningsinstruktioner för att styra generativa AI-modeller mot önskade resultat.

Stora språkmodeller (SSM) är grundmodeller som kan bearbeta stora mängder ostrukturerad text och generera naturlig språklig text.

Djupinlärning (Deep Learning) är en gren av maskininlärning som använder djupa neurala nätverk för att lära sig från ostrukturerade data som bilder, text och ljud.

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Comactiva gör det enklare att köpa moderna språktjänster

Nu blir det ännu enklare att köpa moderna språktjänster på nylanserad hemsidaComactiva Language Partner har funnits i 25 år och har en lång rad...

Read More
Skalbar Lösning för Lokalisering

Skalbar Lösning för Lokalisering

I en alltmer globaliserad värld står företag med utmaningen att nå ut till en global publik med innehåll som resonerar med lokala målgrupper. Att...

Read More
Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More