Skip to the main content.

3 min read

AI-översättningar - vi guidar dig

AI-översättningar - vi guidar dig

Använder du och din avdelning AI-genererade produkttexter, blogginlägg och inlägg till social media och ser det som ett sätt att optimera arbetet inom marknadsföring och sälj? 

Då kan det vara bra att koppla på en språkpartner som granskar materialet innan publicering, både språkligt och kontextuellt, och i vissa fall också för att säkerställa kvalitet kopplat till varumärkesstrategi. 

 

AI-genererade texter kan optimera marknadsföring, dels genom den tid som man sparar på att låta AI-tekniken generera kommersiella texter, dels genom unika och relevanta beskrivningar för varje produkt eller tjänst. Rätt hanterat kan det leda till förbättrad sökmotoroptimering vilket gör att fler hittar och köper era produkter eller tjänster.

Men tänk på att det finns fallgropar. Likväl som Google gillar olika varianter av produkttexter och relevant och ofta uppdaterat innehåll så kan Google straffa de texter som identifieras som AI-genererade eller är för lika annat textmaterial på hemsidan.

Vad är AI-baserade översättningar?

AI-baserade översättningar kan spara tid och kostnader jämfört med att låta en människa översätta texterna manuellt. Dock var det många år sedan en översättare arbetade helt utan att ta tekniken till hjälp. Idag använder översättare språkteknik för att flagga upp företagsspecifika ord och begrepp samt för att identifiera redan översatta och godkända textmängder för återanvändning vilket bidrar till kortare leveranstider och lägre kostnader.

AI-teknik kan idag fånga specifika språkmönster och anpassa innehållet efter vissa kulturer och målgrupper. Det är viktigt att notera att kvaliteten på översättningen genererad av AI ännu inte är lika bra som översättningar gjorda av människor, detta gäller främst för mer komplexa ämnen eller när texten innehåller humor, kulturella begrepp, slang och så vidare.

Hur fungerar det med mänsklig efterredigering av AI-översättningar?

AI är ett utmärkt verktyg för att få inspiration och för att automatiskt skapa ett första utkast på annonser, blogginlägg, produkt- och tjänstesidor, pressmeddelanden, kunskapsartiklar och mycket mer.

Få är de företag som vågar automatisera hela processen och publicera en text som inte först har landat framför det mänskliga ögat. Att sedan också ta steget att översätta texten till ett språk som man inte behärskar till 100 % är det ännu färre som vågar. Och tur är väl det!

Då människan fortfarande kommer att vara mottagare av det AI-genererade innehållet kommer många företag också i fortsättningen att vilja ha en människa som gör sista kvalitetskontrollen och kanske till och med den sista anpassningen innan publicering.

I arbetet med AI-översättningar blir människans roll att gå igenom och efterredigera texten för att säkerställa att den är språkligt korrekt, innehåller relevanta och pålitliga fakta och att den upplevs som naturlig.

Vad är skillnaden på AI-översättning och maskinöversättning?

Företag som till exempel OpenAI utvecklar avancerad teknologi för artificiell intelligens och maskininlärning, medan maskinöversättning är en specifik teknik för automatisk översättning av texter från ett språk till ett annat. Det finns flera faktorer att beakta när man bestämmer sig för vilken teknik man ska använda för översättningar.

Valet av metod beror på kvalitetskraven på översättningarna

Mänsklig översättning ger träffsäkra översättningar direkt och håller vanligtvis mycket hög språklig kvalitet. En professionell översättare läser snabbt av kontext, kultur, humor och kan uppfatta kreativa skrivningar samt anpassa efter målgrupp och marknad.

Kvaliteten på AI-översättningen kan upplevas naturliga och lättlästa då de görs med en mer avancerad teknologi, dock kan det uppstå översättningsfel på grund av bristande data på vissa ord och fraser. Här ligger AI-översättning fortfarande steget efter maskinöversättning – men inte länge till.

Kvaliteten på maskinöversättning kan ibland ge resultat som känns mindre naturliga och kan innehålla grammatiska eller semantiska fel.


Viktigt att tänka på när man använder sig av AI-översättning

Det är viktigt att ha i åtanke att AI-översättning fortfarande är en relativt ny teknik och att det finns utmaningar som måste övervinnas.

Över tid kommer AI-översättning att bli alltmer tillförlitlig och användbar för att överbrygga språkbarriärer.

Språk är mycket komplexa och innehåller många subtiliteter som kan vara svåra att fånga.

De vanligaste misstagen som AI kan göra när den översätter:

  1. Förlust av nyanser och betydelser: Eftersom AI ofta översätter ord för ord kan det förlora nyanser och betydelser som är specifika för det ursprungliga språket.

  2. Felaktig grammatik: AI kan ha svårt att tolka grammatikregler och kan producera felaktiga formuleringar i målspråket.
  1. Svårt med ordföljd: Ordföljd varierar mycket mellan olika språk och AI kan ha svårt att producera korrekt ordföljd i målspråket.
  1. Problem med idiomatiska uttryck: AI kan ha svårt att översätta idiomatiska uttryck som inte direkt kan översättas till ett annat språk.
  1. Problem med ord som har flera betydelser: Ord som har flera betydelser kan vara svåra för AI att översätta korrekt.

 

Teknik och människa i harmoni

Samspelet teknik och människa kommer att öka effektiviteten och kvaliteten på översättningar och lokaliseringsarbetet framöver. Människans roll blir främst att övervaka, koordinera, korrigera och kvalitetssäkra.

På Comactiva Language Partner hjälper vi gärna till att identifiera vilken översättningsmetod som passar bäst beroende på språkkombination, typ av kommunikation, kanal och syfte.

Vi erbjuder tjänster som språkgranskning, efterredigering, professionell översättning och transcreation.

Läs mer om våra språktjänster här!

 

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Har ChatGPT förändrat hur företag köper översättningstjänster?

Det är mycket prat om ChatGPT och om hur AI-teknik påverkar översättningsbranschen. Det kan vara förvirrande för både oss som arbetar i branschen och...

Read More
Branschexperter bekräftar transformationen

Branschexperter bekräftar transformationen

Slator är en oberoende källa till nyheter och forskning för den globala översättnings- och språkbranschen. Varje år samlas branschens ledare och...

Read More
Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling: Från experiment till AI-revolution

Maskinöversättningens utveckling är en spännande resa som sträcker sig från när datorn först såg dagens ljus till dagens artificiella intelligens....

Read More