Skip to the main content.

3 min read

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

ChatGPT och AI – hot eller möjlighet för översättnings-branschen?

För oss som arbetar med översättningar, lokalisering och språkteknik innebär ChatGPT och annan AI-teknik en helt ny dimension. Tjänsterna som hjälper globala företag att lokalisera och sälja på köparens språk kvarstår, samtidigt som nya krav ställs på oss som arbetar i språkprocessen.

Vi kanske inte alltid är medvetna om det, men AI-tekniken är redan en del av vår vardag. Google använder sig av AI-teknik för att kunna presentera de bästa sökresultaten för just dig och Siri som är röststyrd använder sig av AI-teknik för att förstå dina röstkommandon.

Kör du en modern bil med säkerhetsfunktioner som med hjälp av AI-teknik uppfattar omgivningen och därmed tar beslut så ökar säkerheten. Kanske handlar du på en av alla e-handelsplattformar som rekommenderar varor just för dig och dina behov? Då är du i allra högsta grad i händerna på AI.


AI – initialerna på den nya hårt arbetande kollegan

I slutet av 2022 revolutionerades vår redan digitala värld när ChatGPT blev tillgänglig för alla med internetuppkoppling. Sedan dess har farhågorna och orosmolnen diskuterats fram och tillbaka. Hur ska vi som företag förhålla oss? Behöver vi en ny affärsmodell? Kommer vi att överleva? Kommer min profession att finnas kvar?

Det är viktigt att komma ihåg att en AI-tjänst tar av det som vi människor redan har skapat – tjänster som ChatGPT sammanfogar, förändrar och presenterar resultatet så som den tror att du vill se det.

Ju mer naturligt AI blir i vårt arbetsliv och vår tillvaro desto fler användningsområden kommer vi som människor att hitta. Tanken är att AI ska hjälpa oss i vardagen och arbetslivet, inte tänka åt oss.


Samma översättningsbehov i nya arbetsprocesser 

Många är de internationella företag som idag arbetar med en partner inom språk- och översättningstjänster och ännu fler är de marknadschefer och varumärkesansvariga som funderar på hur de bäst kan nyttja den nya AI-teknik.

Säkert är att köpbeslut inom B2B fortsatt kommer att tas av människor. Att värna om sitt varumärke på flera marknader samtidigt och inte kommunicera stötande, oetiskt eller på ”fel” språk på sina marknader kommer att vara högt på agendan hos de flesta internationella företag, också framöver.

Att kvalitetsgranska, monitorera och säkerställa kvaliteten på kommunikation och marknadsföring är något som en språkpartner kan ta fullt ansvar för också i framtiden.

Inom språk- och översättningsbranschen pågår det naturligtvis diskussioner om hur utvecklingen av AI-teknik kommer att påverka branschen.

 

Fördelar och möjligheter med AI-teknik inom språk och översättningar


Ökad precision:

ChatGPT har visat sig ha hög precision i översättningar mellan olika språk, vilket kan öka pålitligheten i översättningsprocessen när man snabbt behöver förstå en kontext.

AI-verktygens översättningsförmåga är baserad på djupinlärning, vilket innebär att den förbättras över tid. Detta kan leda till bättre översättningskvalitet ju mer modellen används.

Tidsbesparing:

AI-tjänster som ChatGPT kan översätta text mycket snabbt, vilket innebär förkortad ledtid. Detta kan vara aktuellt när man själv behärskar språket i orginalet samt språket för översättningen. Man bör tänka över sina kvalitetskrav och noga välja de projekt som passar sig för AI. 

 

Risker med AI-teknik kopplat till lokalisering och översättningar


Brist på kontroll:

Användare kan förlita sig på en AI-tjänst som tex ChatGPT för att skapa innehåll utan att själva ha full kontroll över det. Detta kan leda till problem om innehållet är felaktigt eller till exempel uppfattas stötande.

Översätter man från ett språk till ett annat är det viktigt att man behärskar båda språken fullt ut. Här tror vi på Comactiva Language Partner att efterredigeringstjänter (post-editing) i kombination med språkgranskning kommer att bli ännu mer efterfrågat.

Dataskydd:

AI-tjänster och ChatGPT har tillgång till mycket data, vilket kan inkludera känslig information som personuppgifter. Det är viktigt att följa dataskyddsregler för att skydda integriteten hos personer som data hämtas från, en aspekt som är lätt att förbise och som gärna överskuggas av tidsbesparingsvinster.

Teknikens begränsningar:

ChatGPT och andra AI-verktyg är fortfarande teknologi som är under utveckling och har begränsningar i form av sin förmåga att förstå och producera text på ett liknande sätt som människor. Detta kan leda till felaktiga översättningar, oetiskt och stereotypiskt innehåll och fördomar.

 

Om vi skulle sammanfatta översättningsbranschens framtid: 

I dagsläget kommer inte AI-tekniken att ta över världen och därmed inte heller översättningsbranschen.

Däremot kommer förutsättningarna förändras i ett slags konstantläge. Översättningsbranschen har länge verkat i det fördolda samtidigt som många internationella företag har varit beroende av en leverantör som erbjuder språktjänster och har ett nätverk av just översättare.

På Comactiva Language Partner tror vi att en språkpartner också i framtiden kommer att ansvara för kulturanpassning, lokalisering och kvalitet. Men om själva översättningsarbetet i lika stor utsträckning kommer att göras av en människa – det återstår att se.

Vad händer i framtiden när teknik faktiskt kan ersätta den mänskliga översättaren?

Vi kan ju sia litegrann in i framtiden baserat på historien. Det har ju faktiskt hänt tidigare att teknik och automation har tagit över arbetsuppgifter från människor som kanske har verkat ett helt yrkesliv inom en profession, som till exempel telefonväxeloperatörer, fotolabbstekniker och fabriksarbetare.

Det har också tillkommit en hel drös av nya kompetenser och yrkestitlar tack vare digitaliseringen; social media manager, dataanalytiker och webbutvecklare är bara några exempel.

AI-utvecklingen kommer att ta oss på en liknande resa och på Comactiva Language Partner ser vi fram emot att utveckla framtidens språktjänster tillsammans med våra kunder och partners.

Vi kommer att utvecklas i den takt som vi behöver; vi får inte glömma att vi fortfarande har med människor att göra och att vi historiskt sett har haft svårt att skilja oss från det analoga.

En tankvärd iaktagelse är att vi döpt våra digitala verktyg till skrivbord, fil, mapp och att vi ”postar” saker på Instagram och LinkedIn.

Hur snabbt tror du att utvecklingen kommer att gå?

 

Linda-Gårdlöv-CEO-Comactiva-går-(1)_web_2022

 

Hör av dig om du vill prata digitala processer för språk och översättningar och framtidens lösningar för din organisation.  

Hitta en tid i min kalender här! 

favicon - comactiva

 Läs mer om Comactivas språktjänster.

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengar

AI-översättningar med DeepL kan spara pengarMen optimerar det processen och är det kostnadseffektivt på sikt?

Read More
Hur lyckas man med strategisk internationalisering

Hur lyckas man med strategisk internationalisering

För att göra produkter, tjänster och varumärken lyckade på en global marknad är internationalisering och lokalisering avgörande.

Read More
Skalbar Lösning för Lokalisering

Skalbar Lösning för Lokalisering

I en alltmer globaliserad värld står företag med utmaningen att nå ut till en global publik med innehåll som resonerar med lokala målgrupper. Att...

Read More