Skip to the main content.

1 min read

Kundtidning som når kunder på sju marknader

Kundtidning som når kunder på sju marknader

En av Comactivas kunder gör tre gånger per år en mycket väl genomarbetad kundtidning. Artiklarna skrivs oftast på engelska och Comactiva översätter sedan tidningen till svenska, tyska, franska, spanska, polska, kinesiska och japanska.
Detta är ett omfattande projekt som löper över ca två månader. Det involverar kunden, deras kommunikationsbyrå, Comactiva, lokala marknader och tryckeri. Därför finns det en mycket detaljerad produktionsplan med hålltider för alla inblandade.

Kreativitet och tekniskt kunnande
hos översättarna


För denna kundtidning har Comactiva genom en kvalitetssäkrad urvalsprocess handplockat rätt översättare.

Kundtidningens innehåll kräver översättare som har stor kreativ förmåga att formulera redaktionella texter och snygga rubriker, men också erfarenhet av och kännedom om kundens specifika branchterminologi.

Allt samma översättare för återkommande uppdrag


Efter att Comactiva har fått kundtidningens slutgiltigt godkända originaltext på engelska från kundens kommunikationsbyrå, förbereds filen för översättning.

Därefter skickas den ut till alla översättare. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet anlitas alltid samma översättare. Flera veckor i förväg får översättarna en avisering från Comactivas projektledare om att uppdraget är på gång.

Korrekturläsning i flera led säkerställer kvalitet


När översättningarna är klara och korrekturlästa en första gång skickas de till Comactiva, som gör ett andra korrektur på översättningen.

Därefter skickar Comactiva översättningarna till utsedda medarbetare på kundens kontor runtom i världen. De går i sin tur igenom översättningen och ser till att terminologi, tonalitet och stilnivå känns bra.

Eventuella ändringar skickas sedan tillbaka till Comactiva, vars översättare kontrollerar och godkänner kundens redigering.

Sedan skickas ett par av språken vidare till kommunikationsbyråns redaktörer som vid behov vässar vissa rubriker och bildtexter ytterligare. När det är gjort kontrolleras texterna ännu en gång av Comactivas översättare.

Sättning och layout av ny språkversion


När svenskan, tyskan, spanskan, polskan och franskan är klara skickas de från Comactiva till kommunikationsbyrån som sätter in översättningarna i layouten.

När detta är klart får Comactiva PDF:er på respektive språk som skickas tillbaka till översättarna.

Nu görs ett så kallat satskorrektur för att bl.a. kontrollera att all text ligger prydligt på sin plats, att rubriker och bildtexter passar och att alla eventuella avstavningar är korrekt gjorda.

Särskild version för de asiatiska språken

Via samarbetspartners ser Comactiva till att de asiatiska språken sätts i layout på rätt sätt och filerna kontrolleras sedan i flera led, både av Comactivas korrekturläsare och på kommunikationsbyrån.

Slutligen sänder Comactiva de tryckfärdiga filpaketen till kommunikationsbyrån och kunden, varefter alla åtta versioner av denna kundtidning (inklusive engelskan) går i tryck för att några veckor senare landa ute hos kunderna som får en skön läsupplevelse.

Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

Comactivas nya vd vill förändra kundernas syn på översättningstjänster

”Jag vill att alla våra kunder och blivande kunder ska förstå att språktjänster inte bara är en nödvändig kostnad utan att de ger ett enormt...

Read More
NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

NPS ett viktigt mått på kundnöjdhet för Comactiva

På Comactiva är vi experter inom språk och översättningar och vi lovar kvalitet i alla våra leveranser. I vår strävan att bli ännu bättre skickar vi...

Read More
Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Vilka är de tre olika pelarna av kvalitetssäkring?

Översättningsbranschen har alltid haft tre pelare när det kommer till kvalitetssäkring: korrekturläsning, språkgranskning och efterredigering. Men...

Read More